bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Zasady funkcjonowania sekretariatu szkoły

Sekretariat szkoły czynny jest w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00 do 15:00

Sprawy uczniowskie załatwiane są od godz. 9.00 – 14.00

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski, pisma interesantów, udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową, faksem lub elektronicznie.

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Wszystkie sprawy wpływające przekazywane są Dyrektorowi Szkoły na bieżąco. Dyrektor podejmuje decyzje o kolejności i sposobie ich załatwiania.

Sekretariat w sprawach uczniowskich zajmuje się w szczególności:

  • przyjmowaniem uczniów do szkoły, 
  • wydawaniem legitymacji szkolnych i ich duplikatów,
  • wydawaniem innych dokumentów (m.in. świadectw i ich duplikatów.

Uwaga! Osoba starająca się o duplikat danego dokumentu powinna złożyć w sekretariacie szkoły stosowne podanie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, koszt wydawania duplikatów jest odpłatny.

Ponadto sekretariat szkoły wykonuje zadania i inne polecenia zlecone przez dyrektora oraz wynikające z działalności statutowej szkoły. 

 Opublikował: Ryszard Brodziak
Publikacja dnia: 16.05.2017
Podpisał: Ryszard Brodziak
Dokument z dnia: 16.05.2017
Dokument oglądany razy: 337