bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Stan przyjmowanych spraw, kolejność ich załatwiania i rozstrzygania

Informujemy, że wszystkie sprawy wpływające do Regionalnej Szkoły Turystycznej przekazywane są na bieżąco Dyrektorowi Szkoły, który podejmuje decyzje o kolejności i sposobie ich załatwiania.

Szczegółowych informacji dotyczących stanu załatwianych spraw udziela stronom postępowania, ustnie lub pisemnie, Sekretariat Szkoły.

Udzielenie informacji możliwe jest tylko osobom, których informacja dotyczy oraz osobie przez nich pisemnie upoważnionej, po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego ich tożsamość i pisemnego upoważnienia.

Nie udziela się informacji, dotyczących spraw osób, przez telefon i inne środki komunikacji uniemożliwiające potwierdzenie tożsamości osoby żądającej informacji o stanie załatwienia sprawy..Opublikował: Ryszard Brodziak
Publikacja dnia: 16.05.2017
Podpisał: Ryszard Brodziak
Dokument z dnia: 16.05.2017
Dokument oglądany razy: 352