bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa, zasady udostępniania danych w nich zawartych

Rejestry, ewidencje, archiwa i zasady ich udostępniania.

 • księga uczniów,
 • księgi arkuszy ocen,
 • księga zarządzeń dyrektora szkoły,
 • księga korespondencji,
 • księga rejestracji dokumentów niejawnych,
 • księga kontroli wewnętrznej,
 • księga protokołów Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców,
 • księgi inwentarzowe;
 • rejestr pieczątek i pieczęci,
 • rejestr wydanych legitymacji uczniowskich i pracowniczych,
 • rejestr wydanych świadectw ukończenia liceum i świadectw dojrzałości,
 • rejestr druków ścisłego zarachowania,
 • rejestr zwolnień lekarskich pracowników,
 • rejestr akt i zaświadczeń – awans,
 • rejestr akt osobowych,
 • rejestr wydanych legitymacji pracowniczych,
 • rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych, (zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 101. poz. 926. z późn. zm.),
 • rejestr skarg i wniosków,
 • rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw,
 • rejestr badań okresowych pracowniczych,
 • rejestr szkoleń bhp,
 • ewidencja zastępstw,
 • ewidencja dokumentacji szkolnej,
 • teczki akt osobowych;
 • akta osobowe i dokumentacja płacowa,
 • dowody księgowe,

Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 101. poz. 926. z późn. zm.)

Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie szkoły osobom upoważnionym na ich wniosek.

Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach:

Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie szkoły.Opublikował: Ryszard Brodziak
Publikacja dnia: 16.05.2017
Podpisał: Ryszard Brodziak
Dokument z dnia: 16.05.2017
Dokument oglądany razy: 385