bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii pod

Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy-Zdroju

Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy-Zdroju kontrolowana jest przez: - Kuratorium Oświaty we Wrocławiu, - Starostwo Powiatowe w Kłodzku, - Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Kłodzku, - Komendę Straży Pożarnej w Kłodzku, - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego, - Państwową Inspekcja Pracy, - Archiwum Państwowe oddz. Kamieniec Ząbkowicki.

Na terenie placówki nadzór sprawuje dyrektor szkoły. Nadzór dyrektora szkoły obejmuje: - kontrolę pracy nauczycieli, - wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły, - kontrolę pracy pracowników nie będących nauczycielami. Z przeprowadzonych kontroli dyrektor sporządza raport oraz sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego.

Wnioski ze sprawowanego nadzoru znajdują się w: - protokołach Rady Pedagogicznej, - księdze wniosków i uchwał Rady Pedagogicznej, - księdze kontroli obiektu. Ponadto sprawozdania z nadzoru pedagogicznego przesyłane są na zakończenie roku szkolnego do Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz pozostawione w placówce.

Instytucja kontrolująca Data kontroli Osoby kontrolujące Zakres kontroli
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kłodzku 4.03.2016 Asystent Mariola Danielewska Program edukacyjny "ARS, czli jak dbać o miłość", Program Profilaktyki RST, Program Wychowawczy, Plan Pracy Pedagoga na rok szkolny 2016/17
Dolnośląskie Kuratorium Oświaty 19.04.2016 starszy wizytator Danuta Pierzynka
wizytator Renata Hodyl
Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych
Dolnośląskie Kuratorium Oświaty 21.04.2016 starszy wizytator Danuta Pierzynka
wizytator Renata Hodyl
Kontrola realizacji zaleceń pokontrolnych
Dolnośląskie Kuratorium Oświaty 6.05.2016 starszy wizytator Danuta Pierzynka
wizytator Alina Ziewiec-Chlebosz
Kontrola realizacji zadań statutowych w szczególności organizacji pracy internatu oraz realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych.
Państwowa Inspekcja Pracy 7.06.2016 Renata Wirt-Kryniecka
Leszek Gaworowski
wybrane zagadnienia z zakresu prawa pracy, w tym nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy, warunki pracy, stosunki międzyludzkie, wynagrodzenie ...
Starostwo Powiatowe w Kłodzku 29.07.2016 Aneta Kosciuk Kontrola wybranej dokumentacji
Starostwo Powiatowe w Kłodzku 27-28.04.2017 Agnieszka Łysiak
Ewa Wiórko
Przestrzeganie zasad zawartych w uchwale nr 210/2016ZPK z 22.11.2016 r. Prowadzenie BIP. Zawieranie umów.Opublikował: Ryszard Brodziak
Publikacja dnia: 16.05.2017
Podpisał: Ryszard Brodziak
Dokument z dnia: 14.04.2016
Dokument oglądany razy: 671