Szanowny Absolwencie Gimnazjum
Kalkulator punktów rekrutacyjnych pozwoli ocenić Twoje szanse na przyjęcie do Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy-Zdroju.

Oceń swoje wyniki z każdej części egzaminu gimnazjalnego w skali 0-100 i wpisz je w odpowiednie pola.

Zastanów się jakie oceny możesz uzyskać z przedmiotów wymienionych w formularzu. Jeśli myślisz o technikum gastronomicznym podajesz prawdopodobne oceny z chemii i biologii - dla pozostałych kierunków oceny z geografi i zajęć artystycznych.

Punkty za Inne osiągnięcia musisz obliczyć samodzielnie zgodnie z §5 warunków rekrutacji umieszczonych w naszym serwisie. Pamiętaj, że osiągnięcia te muszą być umieszczone na świadectwie ukończenia gimnazjum. Zadbaj o to by Twój wychowawca umieścił informację na Twoim świadectwie.

Podobnie z Twoją aktywnością społeczną. Jeśli masz osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu możesz otrzymać dodatkowe punkty ale tylko wówczas gdy będą one wymienione na świadectwie.

Wynik egzaminu gimnazjalnego

 
z języka polskiego:
z historii i wiedzy o społeczeństwie:
z matematyki:
z przedmiotów przyrodniczych:
z języka obcego (poz.podst.):
  

Oceny na świadectwie

 
z języka polskiego:
z języka obcego:
z biologii (albo geografii):
z chemii (albo zajęć artystycznych):
  

Świadectwo z wyróżnieniem

 (Tak/Nie)
  

Inne osiągnięcia

 
suma punktów (§5 warunków rekrutacji):
  

Aktywność społeczna

 (Tak/Nie)
  
      Pamiętaj, że wynik uzyskany za pomocą kalkulatora ma charakter orietacyjny i nie może być podstawą jakichkolwiek roszczeń. Szkolna Komisja Rekrutacyjna ustali prawidłową liczbę punktów rekrutacyjnych na podstawie przedłożonych dokumentów.