Wiadomości z roku szkolnego 2010/2011

Zakończenie roku szkolnego jest dla nas nauczycieli i uczniów Regionalnej Szkoły Turystycznej podsumowaniem całorocznej pracy. Dzień ten jest oczekiwany nie tylko z powodu rozpoczynających się wakacji, ale również z powodu nagród, wyróżnień i świadectw z paskiem, których w tym roku nie zabrakło dla wielu naszych najlepszych uczniów.

Lekcja historii_7 Lekcja historii_8 Lekcja historii_9 Międzynarodowy Konkurs Kulinarny Smak Gościnności_7

Uroczystość tradycyjnie rozpoczęła się wprowadzeniem sztandaru szkoły, obecnym tylko na najważniejszych uroczystościach szkolnych i odśpiewaniem hymnu narodowego. Pani dyrektor przedstawiła osiągnięcia zespołów klasowych i najlepszych uczniów szkoły.

Następnie głos zabrał Ks. Krzysztof Wereski , który zgodnie z dekretem biskupim przeniesiony został do innej parafii gdzie z nowym rokiem szkolnym rozpoczyna pracę w tamtejszych szkołach. Zarówno od księdza jak i wypowiadającej się w naszym imieniu Pani Dyrektor usłyszeliśmy wiele ciepłych słów podkreślających radość z możliwości wspólnej pracy w Regionalne Szkole Turystycznej.

Międzynarodowy Konkurs Kulinarny Smak Gościnności_4 Międzynarodowy Konkurs Kulinarny Smak Gościnności_10 Międzynarodowy Konkurs Kulinarny Smak Gościnności_2 Międzynarodowy Konkurs Kulinarny Smak Gościnności_6

Oczekiwanym przez wszystkich punktem uroczystości było uroczyste wręczenie świadectw i nagród najlepszym uczniom Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy-Zdroju. Nauczyciele-Wychowawcy mogli zaprezentować wszystkim swoich najlepszych uczniów. Pani Barbara Drożyńska nie szczędziła im pochwał i słów uznania wręczając świadectwa i nagrody ufundowane przez szkołę i Radę Rodziców. Szkoda, że niektórzy z wyróżnionych nie mogli osobiście odebrać wyróżnień, gdyż odbywają zagraniczne praktyki i staże. Jednak mieliśmy okazję poznać ich rodziców, którzy dumni ze swych pociech odebrali należne im gratulacje.

W dniu 16 czerwca 2011 r. odbyło się II Dolnośląsko-Saksońskie Forum Turystyczne pod patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu oraz Prezydenta Wrocławia. (pobierz Program Forum)

Lekcja historii_4 Z rodzinnego archiwum_4 Z rodzinnego archiwum_2

W głównym panelu pt. „Strategia Rozwoju Turystycznego Regionów Dolnego Śląska i Saksonii. Wspólny Region Turystyczny Europy Środkowej. Region – jako produkt turystyczny” poruszano problemy branży turystycznej na Dolnym Śląsku i w Saksonii. Wskazywano na możliwości współpracy obu regionów w zakresie promocji usług turystycznych w obu regionach nie tylko na lokalnym ale również globalnym rynku. Zarysowały się przy tym projekty usług turystycznych obejmujących swoim zasięgiem obszar od Wrocławia po Paryż skierowane przede wszystkim do turysty z Ameryki czy Azji.

Celem projektu „Szkoła Kluczowych Kompetencji”, wdrożonego w naszej szkole dla obecnych czterech klas pierwszych, jest umożliwienie obecnym uczniom, a przyszłym absolwentom, aktywne uczestnictwo w rynku pracy i gospodarce rynkowej pomagając im uzyskać świadomość kontekstu ich działalności i zdolność wykorzystywania nadarzających się szans.

Zajęcia pozalekcyjne w ramach Mobilnego Instytutu Kompetencji oraz Lekcji Demonstracyjnych są uzupełnieniem obowiązkowego programu nauczania przedmiotów ogólnokształcących. Uwzględniają one, podobnie jak cały program, cztery kompetencje kluczowe w zakresie nauk: matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych, przedsiębiorczości – rozwijając i doskonaląc konkretne umiejętności i uzupełniając konieczne wiadomości.

Dni Otwarte 2017_147W ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w Regionalna Szkoła Turystyczna zorganizowała w dniu 10 czerwca 2011 r. Forum Zawodoznawcze dla nauczycieli i uczniów szkół powiatu wałbrzyskiego i kłodzkiego.

Wykład inauguracyjny prowadził Pan dr Zbigniewa Paśko – Dziekan Wydziału Zamiejscowego w Kłodzku Dolnośląskiej Szkoły Wyższej we Wrocławiu. Mieliśmy okazję dowiedzieć się o zmianach w systemie oświaty dążących do porzucenia tradycyjnego podziału życia na kolejno następujące po sobie etapy: najpierw nauka, potem praca, a na końcu długi okres dezaktywacji zawodowej. Edukacja ustawiczna, o której była mowa, powinna spełniać swe zadanie w trakcie całego życia człowieka, rozwijać go i zmierzać do harmonii między nauką, pracą zawodową i czasem wolnym.

Dni Otwarte 2017_151 Dni Otwarte 2017_154 Dni Otwarte 2017_158 Dni Otwarte 2017_161

Głos zabrali również, obecni na forum, przedstawiciele pracodawców, którzy przedstawili swoje oczekiwania od kandydatów na pracowników. Głównym czynnikiem decydującym o tym czy aplikująca na stanowisko osoba zostanie zaakceptowana zdaje się być chęć tworzenia i rozwijania się. Ważne są też kompetencje i kwalifikacje. Kandydat na pracownika w szeroko rozumianej branży turystycznej nie może zapominać o oczekiwaniach klientów dotyczących sposobu bycia i kultury obsługi.

LSZ logo cien
 

 
 
JSN Vintage template designed by JoomlaShine.com