Wiadomości

Komunikaty Zespołu Projektu Joomla!

Klasy pierwsze temat lekcji z przedmiotu wiedza o społeczeństwie: "Jak załatwić sprawę w urzędzie?” realizowały w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju. Uczniowie mieli możliwość połączenia wiedzy teoretycznej zdobytej w szkole, z wiedzą praktyczną na przykładzie pracy urzędników. Lekcje odbyły się w dwóch klasach pierwszych w dniach: 09.11.2016 r i 18.11.2016 r.

Pan burmistrz Jerzy Terlecki zaprosił uczniów do swojego gabinetu i choć przez chwilę mogliśmy się przyjrzeć jego pracy. Ma bardzo rozległy zakres kompetencji ale i obowiązków również. Stosy podań czyli do załatwienia sprawy mieszkańców gminy – to chleb powszedni .… Jak sam podkreślił - tylko 1% spraw to czynności związane z przecinaniem wstążki.

  

Pani sekretarz gminy była naszym przewodnikiem po urzędzie. Zapoznała uczniów ze  strukturą administracji publicznej, kompetencjami rady miasta i omówiła jakie sprawy można załatwić w polanickim magistracie. Uczniowie mieli możliwość być w Urzędzie Stanu  Cywilnego i w sali posiedzeń Rady Miejskiej. Może w przyszłości ktoś z nas będzie radnym miasta  Polanicy-Zdroju? Ponadto przeszliśmy "mały kurs” jak poprawnie wypełnić wniosek o wydanie dowodu osobistego. Podczas tej lekcji otrzymaliśmy też do wykonania zadanie domowe polegające na poprawnym wypełnieniu wniosku na dowód osobisty.

  

Lekcja w urzędzie była dla uczniów cennym doświadczeniem i dobrym sposobem zdobywania wiedzy.


 

Już po raz drugi Regionalna Szkoła Turystyczna brała udział w projekcie, który realizowany jest przez Żydowskie Muzeum Galicja i Irlandzkie Towarzystwo Edukacji o Holokauście. Projekt skierowany jest do uczniów szkół i jego główną ideą  jest popularyzowanie wiedzy na temat holokaustu ze szczególnym zwróceniem uwagi na sytuację dzieci w czasie II wojny światowej.

Uczniowie 14 listopada br. posadzili 297 cebulek krokusów na trawnikach przed budynkiem szkoły. Na wiosnę kiedy zakwitną na żółto będzie czas na refleksję, której będą mogli się poddać  nasi uczniowie. Projekt "Krokus” pomaga zapoznać uczniów z tematyką zagłady, a także na rozbudzenie wśród nich świadomości jakie niebezpieczeństwa niesie dyskryminacja, uprzedzenia i nietolerancja.

Poniżej zdjęcia kwitnących krokusów, które posadzono w listopadzie 2015 roku w polanickim parku "śniadanie na trawie”. Zdjęcia, w tle z uczniami naszej szkoły, zostały zrobione na wiosnę, kiedy pięknie kwitły.

    


 

10 listopada 2016 roku w przeddzień 98 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości nauczyciele i uczniowie wzięli udział w programie artystycznym pod nazwą  "Nie ma radości bez niepodległości”. Wydarzenie zostało przygotowane przez uczniów szkoły pod kierunkiem p. Danuty Droździk we współpracy i zaangażowaniu Samorządu Szkolnego i mieszkańców internatu. Na montaż słowno – muzyczny złożyły się: wiersze, pieśni patriotyczne, elementy pantomimy, wcielanie się w role i projekcja "Animowanej historii Polski”.

W programie artystycznym zaakcentowano podejmowane przez Polaków próby wybicia się na niepodległość, które niestety skutecznie tłumili zaborcy... Przypomniano wydarzenia z lat 1914 – 1918, które bezpośrednio doprowadziły do odzyskania przez Polskę wolności. Nie zabrakło także odniesień do historii naszego kraju po 1945 roku zarówno tych tragicznych, jak i budzących w Polakach nadzieję. Pieśni patriotyczne, dodatkowo wpływały na emocje wśród oglądających.

Uczniowie tego dnia, przyszli do szkoły w strojach galowych, na znak patriotyzmu i hołdu, dla tych, którzy walczyli za wolną Polskę. 

11 listopada 2016_8  11 listopada 2016_14  11 listopada 2016_11  11 listopada 2016_18  11 listopada 2016_29


 

 Listopadowa pamięć o zasłużonych Polaniczanach

 

Listopad to czas, kiedy szczególną pamięcią otaczamy naszych zmarłych. Próbujemy odtworzyć w pamięci wspólnie spędzone chwile… Zastanawiamy się, zadajemy pytania i szukamy filozoficznych odpowiedzi. Przede wszystkim pamiętamy o tych, których nie ma wśród nas i za którymi bardzo tęsknimy. Sięgamy do przeszłości. A przeszłość to historia, tradycja i ludzie, którzy ją tworzyli.

I właśnie z tym przesłaniem, jak co roku przed uroczystością Wszystkich Świętych, chętni uczniowie naszej szkoły udali się na miejscowy Cmentarz Komunalny w Polanicy-Zdroju a dniu 26.10.2016 roku do akcji dołączyli mieszkańcy internatu RST. Celem był udział w akcji sprzątania grobów kawalerów Orderu Virtuti Militari, bowiem na polanickiej nekropoli spoczywają bohaterowie walk o wolność i niepodległość Polski. Do kawalerów polanickiego panteonu zaliczyć należy m.in.: Witolda Cieślińskiego, Władysława Niedźwiedzkiego, Romana Mnicha i Józefa Szerwińskiego. Szczególną pamięcią otaczamy grób Stanisława Kozickiego i jego żony Marii.

 

 

Doceniam zaangażowanie uczniów w akcję sprzątania grobów, przygotowanie wiązanek i krzewienie pamięci, która na cmentarzu zakuta jest tylko w kamieniu. Jest to dla mnie budujące, że wśród młodzieży jest jeszcze grupa zapaleńców, którzy nie szukają szczęścia w tanich rozrywkach, a zamieniają ją na parę butów – mówi opiekun. Wracając z młodzieżą do szkoły usłyszałam z ust uczennicy jeszcze jedno mocne zdanie: "Bo jeśli nie my, to kto!". To zdanie jeszcze bardziej napawa optymizmem w duchu, że światełko pamięci wśród młodego pokolenia Polaków tak szybko nie zgaśnie.

Pomniki, którymi opiekuje się młodzież naszej szkoły, oznaczone znakiem Krzyża Virtuti Militari, szczególnie Władysława Niedźwiedzkiego i Witolda Cieślińskiego są bardzo zniszczone przez ząb czasu i wymagają już stosownej renowacji. Niemniej jednak treści płynące z epitafium tablicy są symbolem pamięci o naszych korzeniach i historii narodowej, symbolem patriotyzmu i wyrazem bezgranicznej miłości do Ojczyzny. "Gdy gaśnie pamięć ludzka – dalej niech mówią kamienie", a naszym obowiązkiem jest dbanie o "kamienie" cmentarne i upamiętnianie czynów tych ludzi w szkole i w życiu codziennym.

Podczas prac porządkowych przy sprzątaniu grobów wyżej wymienionych bohaterów, uczniom towarzyszyły wspomnienia o ich czynach i latach życia spędzonych w Polanicy-Zdroju. Panowała atmosfera refleksji, zadumy i smutku. Jestem dumna z postawy uczniów, bo w odpowiedzialny sposób przyczyniają się do ocalenia od zapomnienia pamięci o ludziach, którym ta pamięć się należy.

Tekst i zdjęcia: Danuta Droździk


 

LSZ logo cien
 

 
 
JSN Vintage template designed by JoomlaShine.com