TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACJNEGO

do klas I w roku szkolnym 2018/19

w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy-Zdroju

Lp. Rodzaj czynności

Terminy w postepowaniu

rekrutacyjnym

Terminy w postepowaniu

uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym.

od 1 czerwca 2018 r.

do 20 czerwca 2018 r.

do 31 lipca 2018 r.

2.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego. 

od 22 czerwca 2018 r.

do 26 czerwca 2018 r.  

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

13 lipca  2018 r.

22 sierpnia 2018 r.
4. Wydanie skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który złożył oświadczenie o wyborze szkoły.  do 17 lipca  2018 r.  22 sierpnia 2018 r. 

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, oraz zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

do 25 lipca 2018 r. 

 

do 28 sierpnia 2018 r.

6. 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 

26 lipca 2018 r. 

 

29 sierpnia 2018 r.

 Opracowano na podstawie zał. nr 1 do Zarządzenia Dolnośląskiego Kuratora Oświaty nr 2 z dnia 09.01.2018 r. 

 

LSZ logo cien
 

 
 
 
 
JSN Vintage template designed by JoomlaShine.com