W dniach 08-09 czerwca 2018 roku w Hotelu Stok**** w Wiśle odbyła się IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA HOTELARSKO-GASTRONOMICZNO-TURYSTYCZNA „Doskonalenie umiejętności z zakresu przygotowania uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodach: technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej,  technik żywienia i usług gastronomicznych oraz technik kelner”. Wzięli w niej udział nauczyciele przedmiotów turystycznych naszej szkoły:  Pani Edyta Zarzycka-Kościesza i Pani Magdalena Strychaniecka. Celem konferencji zorganizowanej przez  Zespół Szkół Gastronomiczno - Hotelarskich im. Wł. Reymonta w Wiśle było doskonalenie się poprzez:

-udział w warsztatach z zakresu tematyki przygotowującej do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,

-wymianę doświadczeń w zakresie przygotowania uczniów do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie,

-wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela,

-integrację nauczycieli szkół zawodowych.

W czasie trwania konferencji nauczyciele szkół turystycznych mieli możliwość spotkania z przedstawicielem biura podróży Rainbow oraz nawiązania współpracy w ramach szkół partnerskich. Prezentację szkół patronackich Rainbow przedstawiła Pani Edyta Zarzycka-Kościesza, wskazując na niezwykłe korzyści wynikające z Patronatu Rainbow. Prezentując sieć szkół patronackich oraz szanse dla tych szkół, które w przyszłości mogłyby do niej dołączyć, podkreśliła, że Regionalna Szkoła Turystyczna, jest pierwszą ponadgimnazjalną szkołą w Polsce, której patronem kształcenia zawodowego jest Biuro Podróży Rainbow.


 

LSZ logo cien

Realizujemy projekt „Animacja czasu wolnego - wsparcie uczniów RST ..."
 

 
 
JSN Vintage template designed by JoomlaShine.com