Od wielu lat tradycją Regionalnej Szkoły Turystycznej jest obóz integracyjny w formie wyjazdowej. Podstawowym jego celem jest integracja uczniów klas pierwszych oraz wzmacnianie środowiska wychowawczego szkoły. Bloki  przygotowanych zajęć służą szybkiemu poznaniu się klasy, wzajemnej akceptacji, szacunku i  tolerancji oraz stworzeniu odpowiednich warunków do nawiązywania przyjaźni i koleżeńskich relacji.

 

Uczestnictwo w różnorodnych warsztatach integracyjnych, grach i zabawach oraz blokach tematycznych, sprzyja nawiązywaniu życzliwych więzi ze swoim wychowawcą oraz innymi nauczycielami, którzy przez cały czas trzydniowego wyjazdu są ze swoją klasą i integrują się z nią. Każdy wychowawca  klasy podczas wyjazdu może poznać swoich wychowanków od innej strony, niż odbywa się to w klasie.

Obóz integracyjny pomógł uczniom i nauczycielom stworzyć zgrane zespoły klasowe, nauczył komunikacji  między sobą a przede wszystkim dał uczniom poczucie bezpieczeństwa we własnej klasie, szczególnie tym nieśmiałych i pełnych obaw. Wszyscy zostali podczas obozu wdrożeni w życie swojej klasy i Regionalnej Szkoły Turystycznej.

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com