Irlandia

 RST logo EU flag Erasmus vect POS   Your International Training logo

 

Sprawozdanie z rekrutacji uczniów do drugiej grupy praktyk w Irlandii w ramach Projektu Erasmus+

"Praktyczne kształcenie mistrzów na turystycznym rynku pracy"

 

W dniu 04.01.2018 r., w szkole, o godz.14.00, komisja rekrutacyjna w składzie:

 • Beata Dreszer – przewodnicząca

 • Agnieszka Chwiłka

 • Teresa Nowicka

 • Anna Mikołajec

 • Benedykt Czarkowski – jako obserwator oraz Barbara Szeliga – jako obserwator

przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z uczniami, którzy przeszli II etap rekrutacji i wyłoniła grupę 20 uczniów z klas 1-3 do wyjazdu do Irlandii w II edycji.

RST logo    EU flag Erasmus vect POS   Your International Training logo

 

Wizyta przygotowawcza Dyrektora szkoły i tłumacza (koordynatora)

w Sligo, Irlandia.

 1. Na szkoleniu Erasmus+, w którym brał udział koordynator projektu podkreślano potrzebę monitoringu partnerów projektu na każdym etapie realizacji. W związku z powyższym Dyrektor szkoły wraz z tłumaczem, który pełni jednocześnie funkcję koordynatora projektu tj. Renata Zygmunt i Barbara Szeliga, odbyły wizytę kontrolną i przygotowawczą u partnera w Irlandii.

 2. W dniach 27 września do 1 października 2017 nauczycielki skontrolowały miejsca praktyk oraz miejsca zakwaterowań uczniów Regionalnej Szkoły Turystycznej w mieście Sligo w północno-zachodniej części Irlandii. Sprawdziły też bezpieczeństwo uczniów w mieście, w pracy jak i w miejscach zakwaterowania.

 3. YIT, partner w projekcie jest znaną instytucją, której siedziba mieści się w Mallow natomiast oddział w centrum miasta Sligo.

 4. Ponieważ chciałyśmy dokładnie poznać warunki zakwaterowania uczniów wybrałyśmy wariant zamieszkania u rodziny irlandzkiej. Zostałyśmy zakwaterowane u rodziny goszczącej w Sligo u Państwa Helen i Kin, typowych Irlandczyków. Gospodarze mają duże doświadczenie w obcowaniu z uczniami różnych narodów. Podczas naszego pobytu mieszkali u tej rodziny uczniowie z Czech. Gospodarze udostępniają swój dom, w tym salon , jadalnie i kuchnie dla uczniów, gotują posiłki, rozmawiają z uczniami o codziennych sprawach i zachęcają uczniów do mówienia po angielsku.

 5. Wizyta w biurze pierwszego dnia pobytu – zatrudnione w biurze 3 pracownice YIT są bardzo chętne do pomocy, lubią gościć uczniów, zapraszają do siebie w razie jakichkolwiek problemów, są w stałym kontakcie z opiekunami grup. Podczas naszej wizyty widziałyśmy kontakty pracownic biura z uczniami i opiekunami szkół z Czech i Polski. Biuro jest przestronne, może pomieścic całą nawet 20 osobową grupę.

 6. Pracownica biura Karen Hughes zawiozła nas do kilku hoteli, aby zobaczyć miejsca odbywania praktyk zawodowych. Koordynator i Dyrektor Szkoły miały możliwość rozmowy z kierownikami służb hotelowych aby uściślić warunki pracy uczniów i wypracowanie założonych w projekcie efektów kształcenia praktycznego. Koordynator zwrócił uwagę kierownictwu hoteli a także pracownikom YIT, że uczniowie RST nie będą pracować jedynie w dziale housekeepingu. Muszą poznac inne działy w hotelu.

 7. Drugiego dnia pobytu zostałyśmy zawiezione do kilku rodzin goszczących w Sligo. Warunki zakwaterowania uczniów u wszystkich pokazanych nam rodzin są bardzo dobre, lepsze od warunków przygotowanych dla nas. Dwuosobowe pokoje mają wygodne łóżka, dostęp do internetu, szafy stoły i fotele. Uczniowie mają swobodny dostęp do łazienki gdzie jest ciepła woda, a także do kuchni - mogą korzystać z produktów w lodówce. Wszystkie rodziny pozwalają a nawet zachęcają uczniów do korzystania z salonu i rozmawiania z gospodarzami na różne tematy. Większość rodzin deklaruje dodatkowe wycieczki, na które zabiera uczniów.

 8. Gospodarze podkreślają potrzebę rozwijania wśród uczniów umiejętności językowych aby swobodnie się z nimi komunikować.

 9. Koordynator nie zauważył wyraźnego akcentu irlandzkiego. Rodziny goszczące oraz pracownicy biura starają się mówić wyraźnie i wolniej tak, aby uczniowie mogli zrozumieć ich wypowiedzi.

 10. W trzecim dniu pobytu spotkaliśmy się z Właścicielem firmy YIT Paul Quinn oraz z managerem na Polskę Patrycją Pilarek, którzy specjalnie przyjechali do Sligo z Mallow. Spędziliśmy razem dzień na rozmowach o projekcie, a także na zwiedzaniu okolicznych atrakcji turystycznych.

 11. Paul Quinn przedstawił nam dodatkowe możliwości współpracy w zakresie job shadowing i kursów dla nauczycieli naszej szkoły.

 12. Wizyta potwierdziła konieczność bezpośredniego ustalenia zasad odbywania praktyk przez uczniów przed każdą mobilnością. Partner jest wtedy bardziej zaangażowany i rozumie lepiej potrzeby organizacji wysyłającej.

 13. Jedynym mankamentem wyjazdu była podróż. Czas przylotu do Irlandii ok godz. 24:00 i następnie podróż do Sligo – ok. 3 godziny jest męczące, ale dla młodzieży może być dodatkową atrakcją.

 14. Koordynator wykonała dokumentację zdjeciową i filmową wykorzystaną na uroczystym otwarciu projektu do prezentacji multimedialnej w celu upowszechniania efektów. Materiały zdjęciowe zostały również opublikowane na facebooku i na stronie internetowej szkoły.

 

Sprawozdanie napisała koordynator 10.10.2017.

Oto kilka fotek z wizyty:

Biuro Your International Training w Sligo - właściciel firmy, pan Paul Quinn wręcza certyfikaty uczniom kończącym praktyki (grupa z Sanoka).

Biuro YIT

 

Jedna z kwater u rodziny goszczącej

KWATERA

 

Jedno z miejsc praktyk - Great Southern Hotel

Miejsce praktyk Great Southern Hotel

 

 

Inne miejsce praktyk - Yeats Country Hotel u wybrzeża oceanu Atlantyckiego

Miejsce praktyk Yets Country Hotel

 

 

Pani Patrycja Pilarek - przedstawiciel firmy YIT na Polskę, Dyrektor szkoły - pani Renata Zygmunt i tłumacz - koordynator projektu, pani Barbara Szeliga podczas przerwy na kawę.

patrycja

 

 

Korzystamy z wycieczki po Sligo z przewodnikiem, który jednocześnie pokazuje uczniom na czym polega praca w informacji turystycznej

wycieczka

 

 

 

 

          RST logo   EU flag Erasmus vect POS          

  

INFORMACJA O  PROJEKCIE REALIZOWANYM

w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy-Zdroju

projekt o numerze: 2017-1-PL01-KA102-035786,

tytuł: „Praktyczne kształcenie mistrzów na turystycznym rynku pracy”

 

W Regionalnej Szkole Turystycznej im. Jana Pawła II w Polanicy - Zdroju od 15 stycznia 2017r. rozpoczęto działania związane z realizacją staży w ramach programu „Praktyczne kształcenie mistrzów na turystycznym rynku pracy”, realizowanego ze środków unijnych, na zasadach programu Erasmus+, sektor Kształcenie i Szkolenie Zawodowe, Akcja 1 „Mobilność edukacyjna”.

 

Zajęcia, będą realizowane dla trzech stażowych grup wyjeżdżających do Sligo w Irlandii (1 grupa) oraz Youghal w Irlandii (2 grupy). Celem głównym tych zajęć będzie przygotowanie: językowe, kulturowe i pedagogiczne młodzieży, która zostanie wybrana spośród chętnych i zakwalifikowana do działania związanego z realizacją projektu przez Komisję Rekrutacyjną.

 

Rekrutacja do projektu będzie przeprowadzona w oparciu o:

 •  zasady równego dostępu do informacji o realizowanym projekcie,

 •  równość szans przy ubieganiu się o zakwalifikowanie na wyjazd zagraniczny bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, wyznanie, itp.,

 •  jasno i przejrzyście określone kryteria naboru.

 

 Osoby współpracujące przy projekcie:

Koordynator projektu - Barbara Szeliga,

Specjalista d/s ewaluacji - Teresa Nowicka,

Specjalista d/s upowszechniania i promocji - Magdalena Strychaniecka,

Specjalista d/s komunikacji w języku angielskim - Magdalena Kuncewicz,

Specjalista d/s rekrutacji - Beata Dreszer,

Księgowość - Bogusława Tarnowska

Catering - Agnieszka Ciuła.

 

 

OPIS PROJEKTU

Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy – Zdroju wygrała grant na dwuletni projekt praktyk zawodowych w IRLANDII !!!

Było 833 wniosków. Z tego wybrano 217, a my jesteśmy na 53 miejscu z dofinansowaniem 148 712 euro!!!

Projekt: „ Praktyczne kształcenie mistrzów na turystycznym rynku pracy” realizowany jest w ramach programu Erasmus Plus, Akcja 1,

w okresie od 01.08.2017 do 31.03.2019r., a dotyczy praktyk zawodowych w Irlandii.

Głównym celem projektu:  

jest zwiększenie innowacji w procesie kształcenia młodzieży oraz zwiększenie konkurencyjności absolwentów szkoły na rynku pracy.

Oczekiwane rezultaty to:

-nabycie nowych umiejętności i kompetencji, w tym pozytywne zakończenie szkoleń w przedsiębiorstwach potwierdzone certyfikatem Europass Mobilność i ECVET

-zwiększenie szans na pozytywne zdanie egzaminów zewnętrznych,

-zwiększenie motywacji i zainteresowania przedmiotami zawodowymi,

-zwiększenie motywacji do nauki języków obcych,

Beneficjentami w projekcie kształcenia zawodowego są:

* uczniowie Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy - Zdroju,

z klas 1,2,3 i 4 w zawodach technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej oraz technik żywienia i usług gastronomicznych, jak i

* opiekunowie - nauczyciele RST.

Instytucją przyjmującą jest firma "Your International Training" z Irlandii.                                          

Your International Training logo

 

Posiada ona wieloletnie doświadczenie w organizacji praktyk zawodowych dla młodzieży z całej Europy.

http://www.yourinternationaltraining.com

 

 Firma zapewnia uczestnikom:

* wyselekcjonowane miejsca praktyk, zgodnie z kierunkiem kształcenia,

* noclegi (pokoje 2-3 osobowe) u irlandzkich rodzin goszczących,

* wyżywienie (3 posiłki dziennie) i opiekę.

Firma zapewnia również program kulturalny obejmujący zapoznanie z obyczajami kraju goszczącego a także wycieczki krajoznawcze.

Pobyt ma na celu:

* podnoszenie umiejętności i sprawności zawodowych i językowych,

* integrację grupy i rozwijanie kompetencji społecznych i międzykulturowych.

 

Przed rozpoczęciem praktyk

uczestnicy przejdą cykl szkoleń finansowanych przez unię europejską, w zakresie:

15 godzin lekcyjnych języka angielskiego,

4 godziny lekcyjne o kulturze Irlandii,

2 godziny lekcyjne zasad BHP i ppoż, 

2 godziny lekcyjne o zasadach etyki, integracji i dobrego współżycia z inną kulturą oraz

2 godziny lekcyjne o podstawach prawa irlandzkiego.

Główne cele projektu dla uczestników :

- technicy hotelarstwa poznają standardy i procedury obsługi gości hotelowych w irlandzkich obiektach hotelarskich,

- technicy żywienia i usług gastronomicznych poznają standardy i techniki pracy w kuchni, z uwzględnieniem narodowych potraw irlandzkich,

- technicy obsługi turystycznej poznają standardy i procedury obsługi klientów biur podróży i/lub informacji turystycznej.

- nauczyciele zdobędą dodatkowe umiejętności zawodowe, porównując standardy i procedury kraju o dłuższej tradycji właściwej obsługi klienta.

Wszyscy wymienieni powyżej uczestnicy podniosą poziom znajomości 'żywego' języka angielskiego, jak również poznają kulturę, kuchnię, historię i obyczaje Irlandii.

 

Praktyki zawodowe odbędą się w trzech terminach:

- w styczniu 2018 roku - grupa 14 uczniów wyjedzie do Sligo;

- w maju 2018 roku - grupa 20 uczniów wyjedzie do Youghal;

- w październiku 2018 roku - grupa 19 uczniów wyjedzie 19 do Youghal.

 

Honorowy Patronat nad projektem

po raz kolejny objęli przyjaciele szkoły:

Powiat Kłodzki logo herb powiatuStarosta Powiatu Kłodzkiego,

Polanica Zdrój logo herb miastaBurmistrz Miasta Polanicy-Zdrój ,

Unity Line logofirma armatorska Unity Line oraz

Dr Irena Eris logoHotel SPA „Dr Irena Eris”***** w Polanicy-Zdroju.

Dzięki nim będziemy mogli liczyć między innymi na ufundowanie nagrody specjalnej oraz zaproszenie na warsztaty doskonalące umiejętności zawodowe

dla wyróżniających się uczestników projektu ERSMUS+ w Irlandii.

 

21 czerwca 2017 roku w Regionalnej Szkole Turystycznej odbyła się już pierwsza rozmowa kwalifikacyjna do projektu.

Komisja rekrutacyjna nie miała łatwego zadania, ponieważ dokumentacja potwierdzająca umiejętności i zaangażowanie w rozwój zawodowy większości kandydatów była imponująca,

a poziom znajomości języka angielskiego bardzo dobry.

Spośród wielu kandydatów wybrano 14 osób, które rozpoczną praktyki zawodowe w terminie od 14 stycznia do 11 lutego 2018 roku. Opiekunem tej grupy będzie Pani Barbara Szeliga.

Gratulujemy pierwszej czternastce i zapraszamy innych uczniów naszej szkoły do udziału w projekcie.

16.09.2017mini

Przeczytajcie regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie, zbierajcie zaświadczenia o waszych osiągnięciach, praktykach i innych formach kształcenia praktycznego, wolontariacie, kursach językowych itp.

Kolejny nabór zostanie ogłoszony w styczniu 2018. Zostanie wybranych 20 uczniów, którzy pojadą na praktyki w maju 2018.

 

MIEJSCA PRAKTYK

SLIGO

Sligo panorama

Sligo to irlandzkie miasteczko (19 tys. mieszkańców), założone w XII wieku, położone w północno-zachodniej części tego kraju.

Najbardziej malowniczym miejscem Sligo wydaje się być promenada nad rzeką Garavogue z kolorowymi domami, kamiennym mostem i starym młynem wodnym.

Sligo Rockwood Parade

Sligo Garvoge River Glass House

Sligo Court House

 Irlandzka nazwa regionu – Sligeach – oznacza miejsce pełne muszli i takie „muszlowe kopce” często spotykane w tej okolicy.

Region Sligo to malownicze krajobrazy, których najatrakcyjniejszym elementem jest góra Ben Bulben, wysoka na 526 metrów. Na tle góry znajduje się też przepiękny zamek.

Sligo Mullaghmore

Sligo okolice

W Sligo dziecięce lata spędził m.in. laureat literackiej nagrody Nobla poeta, dramaturg i filozof - William Butler Yeats.

Średnie temperatury zimą wachają się w okolicy +5 stopni Celsjusza a latem ok +15 stopni.  W promieniu 200km od Sligo znajdują się ciekawe miejsca, z których wiele będzie można zobaczyć podczas organizowanych przez firmę Your International Training wycieczek. Jednak możliwość odbycia wycieczki będzie zależna od pogody. Te atrakcje to między innymi Klify Moheru, Ścieżka olbrzyma, Mullaghmore, miasta Belfast i Dublin.

Cliffs of Moher

Giants Causeway okolice Sligo

belfast okolice Sligo

Dublin okolice Sligo

Drugim miejscem praktyk jest:

YOUGHAL

Youghal view

Malownicze portowe miasteczko na południowym wybrzeżu Irlandii, ok. 200 km od stolicy kraju – Dublina, było jednym z najważniejszych portów tego kraju. Osadę założyli wikingowie w XI wieku. W miasteczku znajdziemy kilka ciekawych zabytkowych budynków np. XV wieczny zamek Tynte'a, stojącą na main street XVIII wieczną Clock Tower, czy XIX wieczną latarnię morską. Stare mury obronne miasta i pastelowe kolory domów nadają miasteczku specyficzny klimat. Letnią atrakcję stanowi ciągnąca się 5 km piaszczysta plaża. Miasteczko zamieszkuje niecałe 7000 mieszkańców.

Youghal Main Street Clock Tower

Youghal Green Park

Youghal Town Walls

Youghal Upper Cork Hill

W promieniu 200km od Youghal znajduje się oprócz Cliffs of Moher i Dublina, kilka innych ciekawych atrakcji turystycznych,  które organizator praktyk, firma Your International Training może pokazać, jeśli będzie dobra pogoda. Do takich miejsc należą miasta Cork, Mallow, Waterford, Dingle, czy park narodowy Killarney.

Dingle okolice Mallow

Mallow castle

 

Waterford okolice Youghal

Mallow downtown

Killarney waterfall okolice Mallow

Życzymy udanych praktyk, mnóstwa wrażeń, podciągnięcia umiejętności zawodowych i językowych i dobrej pogody.

Obyście byli zadowoleni tak jak poprzedni uczestnicy projektów obsługiwanych przez firmę Your International Training w ramach projektów unijnych Erasmus+.

YourInternationalTraining happy project participants

 Your International Training logo     EU flag Erasmus vect POS 

Your International Training

FBD House, Spa Square

Mallow Co. Cork

Ireland

Tel: +353876752148

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  

Harmonogram pobytu i program praktyk

dla Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy-Zdroju

zajęcia praktyczne odbywają się zgodnie z programem praktyk uzgodnionym między partnerami

* czynności zaplanowane w mobilności mogą zostać zmienione lub przeniesione na inny termin w zależności od potrzeb obsługiwanych gości

Grupy:

 1. 14 uczniów i 1 nauczyciel  od  14.01 - 11.02.2018

 2. 20 uczniów i 2 nauczycieli od  05.05 - 01.06.2018

 3. 19 uczniów i 2 nauczycieli od  01.10 - 26.10.2018

- program pierwszego tygodnia jest taki sam dla wszystkich kierunków

Tydzień 1 zajęcia wprowadzające na stanowiska pracy

Dzień

9:00 – 17:00

Popołudnie

Niedziela

 • Przylot do Irlandii, transfer do SLIGO

 • Przywitanie przez pracowników firmy YIT

 • Przedstawienie przebiegu stażu oraz programu kulturalnego

 • Zakwaterowanie w rodzinach goszczących

 • Zapoznanie uczniów z topografią miasta i okolicy

Poniedziałek

Praktyki w przedsiębiorstwach rozpoczynają się od godziny 9.00 – 17.00 z przerwą na lunch 13.00 – 14.00 /zgodnie z wcześniej ustalonym i zatwierdzonym programem praktyk/

 • Praktykanci wraz z pracownikami YIT zostaną zapoznani z opiekunem merytorycznym w przedsiębiorstwie, w którym odbywają praktyki

 • Uczestnicy omawiają z mentorem program praktyk

 • Uczestnicy zostają zapoznani z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapobiegania wypadkom na stanowisku pracy

 • Sprawdzenie wiedzy uczniów z zakresu wiedzy - osoba odpowiedzialna - mentor w przedsiębiorstwie

 • Ogólne Zajęcia praktyczne ,zgodnie z porozumieniem o programie zajęć i zdiagnozowanymi potrzebami ucznia

 • Program kulturowy – zajęcia dot. historii i kultury w Irlandii /prezentacja/

 • Kolacja – godz. 19.00

 • Zapoznanie się z: ofertą hotelu/ ofertą biura podróży/kartą menu

Wtorek

 • Zapoznanie z harmonogramem dnia i przygotowanie stanowiska pracy

 • Omówienie kształcenia praktycznego w Irlandii

 • Zapoznanie się z zakresem obowiązków w firmie i zasadami pracy w grupie

 • Ogólne Zajęcia praktyczne zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami ucznia

 • Zapoznanie się ze stroną internetową pracodawcy

 • Obserwowanie postaw, wyglądu i stosowanego słownictwa w obsłudze turysty

 • Program kulturowy - Spacer po Sligo,

 • Sprawdzenie poziomu języka angielskiego

 • Praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja - godz. 19.00

 • Nauka oferty pracodawcy

 

Środa

 

 • Zapoznanie z harmonogramem dnia i przygotowanie stanowiska pracy

 • Poznanie struktury organizacyjnej placówki – przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych, stosowanie regulaminów i zarządzeń obowiązujących w placówce.

 • Zapoznanie się z zasadami w razie niebezpieczeństwa

 • Zapoznanie z obowiązkami prac indywidualnych oraz grupowych

 • Poznawanie zakresu czynności, uprawnień i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy w placówce.

 • Czas wolny

 • Wypełnianie dziennika praktyk

 • Praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja - godz. 19.00

 • Nauka oferty pracodawcy

Czwartek

 • Zapoznanie z harmonogramem dnia i przygotowanie stanowiska pracy

 • Przygotowanie stanowiska pracy

 • Szkolenie zakresu obsługi turystów

 • Obserwowanie postaw, wyglądu i stosowanego słownictwa w obsłudze turysty

 • Czas wolny

 • Wypełnianie dziennika praktyk

 • Praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja - godz. 19.00

 Piątek

 • Zapoznanie z harmonogramem dnia i przygotowanie stanowiska pracy

 • Dalszy ciąg szkolenia obsługi gościa hotelowego

 • Obserwowanie postaw, wyglądu i stosowanego słownictwa w obsłudze turysty

 • Spotkanie z opiekunem i przedstawicielem YIT podsumowujące pierwszy tydzień pobytu

 • Kolacja - godz. 19.00

 • Monitoring pobytu w rodzinach goszczących

Sobota

 • Realizacja programu kulturowego - Wycieczka

 • Praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja - godz. 19.00

Niedziela

 • Realizacja programu kulturowego - Wycieczka

 • Praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja - godz. 19.00

 Technik hotelarstwa nr 422402

Tydzień 2 - housekeeping

Dzień

9:00 – 17:00

Popołudnie

  

Poniedziałek

 • Uczestnicy omawiają z mentorem plan pracy w dziale housekeepingu

 • Zapoznanie się ze stanowiskami służby pięter

 • Zapoznanie się z obowiązkami obsługi pokojowej

 • Zapoznanie się z rodzajami jednostek mieszkalnych i ich wyposażeniem

 • Obserwowanie postaw, wyglądu i stosowanego słownictwa w obsłudze gościa hotelowego

 • Czas wolny

 • Praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja – godz. 19.00

  

Wtorek

 • Zapoznanie z harmonogramem dnia i przygotowanie stanowiska pracy

 • Asystowanie przy obsłudze pokoi hotelowych

 • Zapoznanie się z hotelowymi środkami czystości i ich zastosowaniem

 • Zajęcia praktyczne na stanowisku housekeeping

 • Obserwowanie postaw, wyglądu i stosowanego słownictwa w obsłudze gościa hotelowego

 • Czas wolny

 • Praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja - godz. 19.00

 

Środa

 • Zapoznanie z harmonogramem dnia i przygotowanie stanowiska pracy

 • Nauka obsługi urządzeń i sprzętu do utrzymania czystości

 • Ćwiczenia w dekoracji łóżek hotelowych (prezentacja swoich umiejętności)

 • Zajęcia praktyczne na stanowisku housekeeping

 • Obserwowanie postaw, wyglądu i stosowanego słownictwa w obsłudze gościa hotelowego

 • Czas wolny

 • Wypełnianie dziennika praktyk

 • Praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja - godz. 19.00

 

Czwartek

 • Zapoznanie z harmonogramem dnia i przygotowanie stanowiska pracy

 • Przygotowanie stanowiska pracy

 • Przygotowywanie jednostek mieszkalnych do przyjęcia gości

 • Inne zajęcia praktyczne na stanowisku housekeeping

 • Obserwowanie postaw, wyglądu i stosowanego słownictwa w obsłudze gościa hotelowego

 • Czas wolny

 • Wypełnianie dziennika praktyk

 • Praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja - godz. 19.00

 

Piątek

 • Zapoznanie z harmonogramem dnia i przygotowanie stanowiska pracy

 • Utrzymywanie czystości w części ogólnodostępnej zakładu hotelarskiego

 • Inne zajęcia praktyczne na stanowisku housekeeping

 • Obserwowanie postaw, wyglądu i stosowanego słownictwa w obsłudze gościa hotelowego

 • Spotkanie z opiekunem i przedstawicielem YIT podsumowujące pierwszy tydzień pobytu

 • Kolacja - godz. 19.00

 • Monitoring pobytu w rodzinach goszczących

Sobota

 • Realizacja programu kulturowego

 • Praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja - godz. 19.00

Niedziela

 • Realizacja programu kulturowego

 • praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja - godz. 19.00

Tydzień 3 - waitressing

Dzień

9:00 – 17:00

Popołudnie

 

Poniedziałek

 • Uczestnicy omawiają z mentorem plan pracy w dziale restauracja

 • Zapoznanie się z obowiązkami kelnera/kelnerki

 • Nauka obsługi sprzętu do przygotowywania napoi

 • Zajęcia praktyczne /zgodnie z porozumieniem o programie zajęć

 • Czas wolny

 • Wypełnianie dziennika praktyk

 • Praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja - godz. 19.00

 

 

Wtorek

 • Zapoznanie z harmonogramem dnia i przygotowanie stanowiska pracy

 • Przygotowywanie sali restauracyjnej na przyjęcie gości hotelowych.

 • Przestrzeganie przepisów BHP

 • Zapoznanie się z obowiązkami serwisu hotelowego

 • Czas wolny

 • Wypełnianie dziennika praktyk

 • Praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja - godz. 19.00

 

 

Środa

 • Zapoznanie z harmonogramem dnia i przygotowanie stanowiska pracy

 • Asystowanie przy realizacji usługi room-service

 • Porządkowanie miejsca pracy – obsługa wyparzarki, dishwasher,

 • Nauka posługiwania się wózkiem kelnerskim

 • Czas wolny

 • Wypełnianie dziennika praktyk

 • Praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja - godz. 19.00

 

 

Czwartek

 • Zapoznanie z harmonogramem dnia i przygotowanie stanowiska pracy

 • Przygotowanie stanowiska pracy

 • Obsługa bufetu śniadaniowego

 • Nakrywanie do stołów,

 • Układanie artystyczne serwetek

 • Czas wolny

 • Wypełnianie dziennika praktyk

 • Praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja - godz. 19.00

  

Piątek

 • Zapoznanie z harmonogramem dnia i przygotowanie stanowiska pracy

 • Obsługa gości hotelowych w restauracji

 • Przyrządzanie napoi i deserów

 • Prace porządkowe -polerowanie, nabłyszczanie

 • Spotkanie z opiekunem i przedstawicielem YIT podsumowujące pierwszy tydzień pobytu

 • Kolacja - godz. 19.00

 • Monitoring pobytu w rodzinach goszczących

Sobota

 • Realizacja programu kulturowego

 • praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja - godz. 19.00

Niedziela

 • Spotkanie z opiekunem, kontrola dzienników praktyk

 • praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja - godz. 19.00

Tydzień 4 -front desk work

Dzień

9:00 – 17:00

Popołudnie

 

Poniedziałek

 • Uczestnicy omawiają z mentorem plan pracy w dziale front desk

 • Zapoznanie się z obowiązkami recepcji

 • Asystowanie przy rezerwacji dla gości indywidualnych i/lub grupowych

 • Nauka organizacji stanowiska pracy

 • Obserwowanie postaw, wyglądu i stosowanego słownictwa w obsłudze gościa hotelowego

 • Czas wolny

 • Wypełnianie dziennika praktyk

 • Praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja - godz. 19.00

 

 

Wtorek

 

 

 • Zapoznanie z harmonogramem dnia i przygotowanie stanowiska pracy

 • Asystowanie przy procedurach check-in i check-out

 • Przygotowanie aranżacji sali konferencyjnej

 • Zapoznanie się z przekazem informacji turystycznych

 • Obserwowanie postaw, wyglądu i stosowanego słownictwa w obsłudze gościa hotelowego

 • Czas wolny

 • Wypełnianie dziennika praktyk

 • Praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja - godz. 19.00

 

 

Środa

 • Zapoznanie z harmonogramem dnia i przygotowanie stanowiska pracy

 • Asystowanie przy sporządzaniu dokumentacji związanej z rezerwacją usług hotelowych

 • Asystowanie przy procedurach check-in i check-out

 • Obserwowanie postaw, wyglądu i stosowanego słownictwa w obsłudze gościa hotelowego

 • Czas wolny

 • Wypełnianie dziennika praktyk

 • Praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja - godz. 19.00

 

Czwartek

 • Zapoznanie z harmonogramem dnia i przygotowanie stanowiska pracy

 • Asystowanie przy sprzedaży usług dodatkowych

 • Asystowanie w recepcji hotelowej

 • Dbserwowanie postaw, wyglądu i stosowanego słownictwa w obsłudze gościa hotelowego

 • Czas wolny

 • Wypełnianie dziennika praktyk

 • Praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja - godz. 19.00

 

 

Piątek

 • Zapoznanie z harmonogramem dnia i przygotowanie stanowiska pracy

 • Asystowanie podczas check- in and check-out gości hotelowych

 • Asystowanie podczas obsługi hotelowej

 • Ewaluacja praktyki zawodowej

 • Wymiana doświadczeń

 • Podsumowanie i ocena realizacji założonych celów stażu, realizacji programu kulturowego

 • Wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

 • Spotkanie z opiekunem i przedstawicielem YIT podsumowujące ostatni tydzień pobytu.

 • Ewaluacja pobytu w rodzinach goszczących

 • Kolacja - godz. 19.00

Sobota

 • Czas wolny

 • Kolacja - godz. 19.00

Niedziela

 • Wylot do Polski

 

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com