Zmiany w funkcjonowaniu szkoły w roku szkolnym 2020/2021

Na podstawie:

  1. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.poz.824),
  2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657, 781, 872, 891, 952, 1111, 1394, 1539, 2047, 2111, 2314 i 2382 oraz z 2021 r. poz. 150, 242, 370 i 532)

zarządzam, co następuje:

  • 1.

Od dnia 17 maja 2021 r. do dnia 30 maja 2021 roku obowiązuje w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy – Zdroju nauczanie hybrydowe, polegające na realizowaniu zajęć dydaktycznych w trybie stacjonarnym części oddziałów szkoły  - zajęcia w trybie stacjonarnym odbywają się zgodnie z przyjętą przed epidemią procedurą bezpieczeństwa obowiązującą w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy – Zdroju.

Zarządzenie nr 13/2021 Dyrektora Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy – Zdroju

z dnia  23 kwietnia 2021 roku w sprawie organizacji realizacji zadań Regionalnej Szkoły Turystycznej

w Polanicy – Zdroju od 26 kwietnia 2021 roku

Zarządzenie nr 11/2021 Dyrektora Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy – Zdroju z dnia  09 kwietnia 2021 roku w sprawie organizacji realizacji zadań Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy – Zdroju od 12 kwietnia 2021 roku

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com