Wiadomości

Podsumowanie semestru TŻiUG _128 maja BR. przedstawiciele młodzieży naszej szkoły uczestniczyli w uroczystościach związanych z przyjęciem przez miasto Świdnica patronatu bł. Jana Pawła II.

Uroczystość z przedstawicielami Kościoła i Władz miejskich rozpoczęło posiedzenie w Radzie Miasta. Następnie wszyscy zgromadzili się w Kościele św. Józefa , po wspólnych nieszporach uformowała się procesja , która z relikwiami Św. Stanisława i bł. Jana Pawła II przeszła ulicami miasta do Katedry Świdnickiej, gdzie sprawowana była uroczysta Eucharystia. Decyzję Stolicy Apostolskiej o nadaniu patronatu odczytał nuncjusz apostolskiego w Polsce abp. Celestino Migliore. Bł. Jan Paweł II został oficjalnie ogłoszony patronem miasta Świdnica. Na zakończenie uroczystości bp. Ignacy Dec podziękował wszystkim obecnym za udział w uroczystościach, końcowym aktem było odsłonięcie tablicy pamiątkowej.

pamietamystanwojenny_11 SpotkanieKR_4 Podsumowanie semestru TŻiUG _5

W wyniku obrad Jury wyłoniono zwycięzców VI edycji Konkursu Hotelarsko – Gastronomiczno – Turystycznego o tytuł:

„Profesjonalista i Mistrz w Branży Turystycznej”

przeprowadzonego pod patronatem Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i Starosty Powiatu Kłodzkiego.

Patronat medialny objęła Telewizja Sudecka i Gazeta Prowincjonalna „Brama”.


W kategorii Hotelarstwo - indywidualnie

I miejsce i Tytuł „Profesjonalista i Mistrz w Branży Turystycznej”

zdobyła Wiktoria Dwojak - Zespół Szkół Ekonomiczno – Turystycznych w Jeleniej Górze

II miejsce - Zuzanna Kordas - Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy-Zdroju

III miejsce - Marlena Worobiec - Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy-Zdroju

W kategorii Hotelarstwo - zespołowo

I miejsce i Tytuł „Profesjonalna Szkoła w Branży Turystycznej”

otrzymała Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy-Zdroju

II miejsce - Zespół Szkół Nr 7 w Wałbrzychu

III miejsce - Zespół Szkół Ekonomiczno – Turystycznych w Jeleniej Górze

Klasy drugie na wystawie _1 Zakończenie roku szkolnego 2018-19_10 Praca animatora_5

W kategorii Gastronomia - indywidualnie

I miejsce i Tytuł „Profesjonalista i Mistrz w Branży Turystycznej”

zdobyła Monika Midura - Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy-Zdroju

II miejsce - Karolina Literowicz - Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze

III miejsce - Kamila Auguściak - Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy-Zdroju

IV miejsce - Katarzyna Gąsior - Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze

W kategorii Gastronomia - zespołowo

I miejsce i Tytuł „Profesjonalna Szkoła w Branży Turystycznej”

Otrzymała Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy-Zdroju

II miejsce - Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze

Animacje w przedszkolu_3 Animacje w przedszkolu_4 1

W kategorii Obsługa Turystyczna - indywidualnie

I miejsce i Tytuł „Profesjonalista i Mistrz w Branży Turystycznej”

zdobyła Karolina Pałka - Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy-Zdroju

II miejsce - Edyta Kocój - Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy-Zdroju

III miejsce - Anna Kulig - Zespół Szkół Ekonomiczno – Turystycznych w Jeleniej Górze

W kategorii Obsługa Turystyczna - zespołowo

I miejsce i Tytuł „Profesjonalna Szkoła w Branży Turystycznej”

otrzymała Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy-Zdroju

II miejsce - Zespół Szkół Nr 7 w Wałbrzychu

III miejsce - Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości w Kłodzku

Przystanek niepodległość_5 Przystanek niepodległość_8 Uroczyste wprowadzenie klas pierwszych do pracowni gastronomicznej_10

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019-20_29W dniu dzisiejszym 25 kwietnia 2012 roku w Naszej szkole - Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy-Zdroju odbyła się VI edycja Konkursu Hotelarsko – Gastronomiczno – Turystycznego
o tytuł:

„Profesjonalista i Mistrz w Branży Turystycznej”

pod patronatem Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty i Starosty Powiatu Kłodzkiego. Patronat medialny objęła Telewizja Sudecka i Gazeta Prowincjonalna „Brama”.

W skład konkursowego Jury weszli przedstawiciele renomowanych firm branży turystycznej:

Uczestników w części Obsługa Turystyczna oceniali:

Pani Marta Szymańska - Przedstawiciel Biura Usług Turystycznych POL-KART 
Pan Rajmund Papiernik - Dyrektor Biura Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej
Pani Aleksandra Wodzyńska - Przedstawiciel Rainbow Tours S.A.
Pan Wojciech Duś - Przedstawiciel Punktu Informacji Turystycznej w Kudowie-Zdroju
Pani Arleta Giecewicz z Biura Podróży Giecewicz Travel

Sorry, you have not enough rights to view this image. 2 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019-20_8

w części Gastronomia:

Pan Łukasz Konik – Oficjalny Kucharz Ekstraligowego Klubu Żużlowego Stali Gorzów
Pan Wojciech Kurzawiak – Szef Kuchni Hotelu **** "Kudowa" w Kudowie-Zdroju
Pan Paweł Ryckiewicz – Szef Kuchni Hotelu **** „Bukowy Park” w Polanicy-Zdroju

 Gala finałowa X edycji projektu edukacyjnego Kamienie Pamięci-„Harcerze Niepodległej” z naszym udziałem_7 1 201909242_7

w części Hotelarstwo:

Pani Danuta Górnicka – Przedstawiciel Sanatorium „Wielka Pieniawa”
Pan Mirosław Jurewicz – Dyrektor Hotelu *** „Polanica” w Polanicy-Zdroju
Pani Anna Świrska – Dyrektor Hotelu *** „Castle” w Bystrzycy Kłodzkiej
Pan Marek Kochanowski – Dyrektor Hotelu **** „Bukowy Park” w Polanicy-Zdroju
Pan Mirosław Wojtała – Hotel – menager promu m/f „POLONIA” - armator Unity Line
Pan Zbigniew Kuczmierzycki - Hotel – menager promu m/f „SCANIA” - armator Unity Line

Drzwi Otwarte 2019_22 8 201909241_9

Do konkursu przystąpiły najlepsze dolnośląskie szkoły ponadgimnazjalne kształcące profesjonalne kadry na potrzeby branży turystycznej. Mieliśmy zaszczyt gościć najlepszych uczniów i ich nauczycieli reprezentujących:

Zespół Szkół w Chocianowie,
Zespół Szkół Ekonomiczno – Turystycznych w Jeleniej Górze,
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych nr 2 w Jeleniej Górze,
Zespół Szkół Nr 7 w Wałbrzychu,
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjr H. Sucharskiego w Bolesławcu,
Kłodzką Szkoły Przedsiębiorczości,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Stroniu Śląskim,
i Regionalną Szkołę Turystyczną w Polanicy-Zdroju.

Uroczyste wprowadzenie klas pierwszych do pracowni gastronomicznej_14 Potrójna uroczystość_4 Porządkowanie grobów_1

Konkurs odbywał się w trzech kategoriach: Hotelarstwo, Gastronomia i Obsługa turystyczna. Wszyscy uczestnicy konkursu musieli dokonać autoprezentacji przed pracodawcami, której celem było przedstawienie własnego potencjału przydatnego na turystycznym rynku pracy, pochwalić się wiedzą teoretyczną z zakresu hotelarstwa lub obsługi turystycznej. W części praktycznej sprawdzono umiejętności stanowiskowe - odpowiednio hotelarskie, gastronomiczne i obsługi turystycznej.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w Foto Galerii.

Szanowni Państwo,

W bieżącym roku, już po raz szósty Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy Zdroju przyjmuje na siebie rolę organizatora konkursu pn. „Profesjonalista i Mistrz w branży turystycznej”.

W tym roku konkurs odbędzie się 25 kwietnia 2012 r. w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy Zdroju. Przewidujemy, iż realizacja konkursu trwać będzie od godz. 9.00 do 14.00.

Otrzymaliśmy już potwierdzenie objęcia konkursu Honorowym Patronatem przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie, a także przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu oraz przez Starostę Powiatu Kłodzkiego.

Podczas konkursu uczniowie szkół branżowych prezentować będą swoje umiejętności stanowiskowe odgrywając powierzone im symulacyjne role na takich stanowiskach pracy jak: recepcja hotelowa, restauracja, kuchnia dydaktyczna oraz symulacyjne biuro turystyczne. Potencjał uczniów obserwować i oceniać będą jurorzy – pracodawcy na turystycznym rynku, odpowiedniej branży: hotelarskiej, gastronomicznej lub turystycznej.

Wszyscy uczestnicy konkursu zostaną wyróżnieni poprzez uzyskanie Certyfikatu pn. „Mistrz i profesjonalista w branży turystycznej” oraz wszyscy zostaną nagrodzeni gadżetami lub nagrodami, ufundowanymi przez sponsorów wywodzących się z turystycznego rynku pracy.

Nagroda dla uczniów najwyżej ocenionych przez Jurorów będzie min. okazją do spędzenia weekendu w hotelu, czy na promie lub spędzenia czasu w restauracji, lub udziałem w wycieczce zorganizowanej przez biuro, a zarazem stanie się dla nich możliwością poznania specyfiki miejsca pracy absolwentów szkół branżowych.

Przebieg konkursu i jego wyniki będą rejestrowane przez TV regionalną oraz będą opisane w prasie regionalnej w celu wypromowania potencjału uczniów i ich nauczycieli oraz szkół, z których się wywodzą. Także wymienimy w mediach wszystkich sponsorów i sojuszników naszego przedsięwzięcia.

 

Nadrzędne cele konkursu to:

 

  1. 1.Promowanie potencjału uczniów i szkół w branży turystyczno – gastronomicznej.
  2. 2.Współpraca szkół z przedstawicielami turystycznego rynku pracy.
  3. 3.Weryfikacja kompetencji, wiedzy i umiejętności uczniów szkół branżowych poprzezz opinią pracodawców.
  4. 4.Pozytywne motywowanie uczniów i pobudzanie ich aktywności poprzez nagradzanie osiągnięć                 i oczekiwanych efektów pracy uczniów.
  5. 5. Promowanie wśród nauczycieli szkół branżowych modułowych programów kształcenia zawodowego, technik, metod pracy z uczniem oraz bazy dydaktycznej, które umożliwiają realizację kształcenia zawodowego uczniów, zgodnie z oczekiwaniami rynku pracy.

Regulamin konkursu do pobrania tutaj

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com