Wiadomości

Dni Otwarte 2018_79W dniu 28 października 2011 r. obchodziliśmy 15 rocznicę utworzenia Regionalnej Szkoły Turystycznej - naszej szkoły.

Każda rocznica, na którą składa się przeszłość, musi oznaczać pochylenie się nad obrazem tego, co minęło, co złożyło się na sukcesy, ale i na trudne chwile szkoły, nauczycieli, uczniów. Wszak „Pamięć o przeszłości oznacza zaangażowanie w przyszłość” – jak powiedział Jan Paweł II – Patron naszej szkoły.

W tym ważnym dniu odwiedziła nas Pani Monika Wielichowska - Poseł na Sejm RP, Pan Dariusz Klonowski - Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego, Pan Adam Łącki - Wicestarosta kłodzki, Pan Jerzy Terlecki - Burmistrz Miasta Polanica-Zdrój, byli też przedstawiciele innych gmin powiatu kłodzkiego, szkół wyższych i pracodawców współpracujących z RST, osoby wspierające szkołę, uczniowie, absolwenci i ich rodzice.

Dni Otwarte 2018_65 Dni Otwarte 2018_47 Dni Otwarte 2018_58

Uroczystość rozpoczęła się od zwiedzania wystawy "Regionalna Szkoła Turystyczna - dzień jak co dzień", zaproszeni Goście mogli też porozmawiać ze sobą przy kawie serwowanej w szkolnej pracowni - restauracji. W części oficjalnej Dyrektor RST Pani Barbara Drożyńska powitała zaproszonych Gości. Następnie przedstawiła historię powstania RST i osoby, które wspomagały ideę utworzenia szkoły kształcącej, na europejskim poziomie, przyszłe kadry dla branży hotelarskiej i gastronomicznej regionu. Przedstawiono osiągnięcia szkoły - działania szkoły na rzecz rozwoju uczniów i RST, dorobek dydaktyczny nauczycieli RST oraz osiągnięcia ich uczniów na egzaminach maturalnych i zawodowych. Pani wicedyrektor Magdalena Bregin przedstawiła też system praktyk i staży zawodowych organizowanych przez szkołę.

Dni Otwarte 2018_71 Dni Otwarte 2018_83 Dni Otwarte 2018_95

Nasi Goście, przywitani przez szkolny chór, wzięli udział w uroczystym podziale olbrzymiego tortu wypieczonego specjalnie dla wszystkich naszych przyjaciół i całej społeczności szkolnej. Później w zaciszu restauracji Pani Dyrektor Barbara Drożyńska odebrała, złożone na jej ręce, gratulacje i życzenia dalszych sukcesów dla szkoły z jej uczniami, dyrekcją, kadrą pedagogiczną i pracownikami administracji i obsługi. Uczniowie klas gastronomicznych zaprosili Gości na poczęstunek przygotowany pod kierunkiem Pana Marka Rojka - nauczyciela zawodu.

Dni Otwarte 2018_122 Dni Otwarte 2018_136 Dni Otwarte 2018_138

W tym czasie młodzież uczestniczyła w warsztatach muzycznych "Rozpoznaj swój talent muzyczny"

Czym są dla nas UNIWERSALNE WARTOŚCI?

W Dniu Edukacji Narodowej, w naszej szkole – Regionalnej Szkole Turystycznej im. Jana Pawła II, przeprowadziliśmy debatę uczniowską.

Zapytaliśmy „Czym są dla nas uniwersalne wartości?”.

W uzyskaniu odpowiedzi pomagał nam ksiądz Roman, który próbował z nami określić znaczenie słów „uniwersalne”, „wartości”. Czym są „uniwersalne wartości”? Czy każde dobro można określić mianem uniwersalnych wartości? Czy źródłem uniwersalnych wartości jest człowiek? Te i inne pytania pojawiały się w dyskusji.

Warsztaty psychologiczno-pedagogiczne_1 Warsztaty psychologiczno-pedagogiczne_2 Erasmus+ Szkolenie z języka angielskiego_2

Zastanawialiśmy się nad tym czy powinniśmy odrzucać uniwersalne wartości tylko ze względu na osobę, która je przekazuje? Ksiądz Roman obrazowo pokazał nam, że to nie szata, nie władza ani też zawód, powołanie czy funkcja społeczna, jest źródłem uniwersalnych wartości. Nie jest źródłem uniwersalnych wartości ani on ani też żaden inny człowiek a zwłaszcza ten, który chwali się iż stworzył własny system wartości.

Erasmus+ Szkolenie z języka angielskiego_4 Erasmus+ Szkolenie z języka angielskiego_6 Erasmus+ Szkolenie z języka angielskiego_8

Jak więc rozpoznać czy dobro, z którego korzystamy, jest uniwersalne? Czy wystarczający jest warunek, naszej satysfakcji z niego? Czy wystarczą nam słowa Immanuela Kanta: "Postępuj wedle takiej zasady, co do której mógłbyś jednocześnie chcieć, aby stała się prawem powszechnym"? Czy powinniśmy być otwarci na słowa innych i w naszym sercu, umyśle czy duszy mieć miejsce na uniwersalne wartości przez nich przekazywane?

Erasmus+ Szkolenie z języka angielskiego_15 Czuj się pewnie i nie bój się wyzwań na turystycznym rynku pracy_1 Czuj się pewnie i nie bój się wyzwań na turystycznym rynku pracy_5

Uczniowie poruszyli temat miłości. Z jednej strony miłość przez wszystkich została uznana za wartość uniwersalną. Jednak z drugiej pojawiły się głosy, że miłość czasem przynosi ból a nawet nienawiść. Miłość ogranicza też wolność. Czy zatem miłość może być zaliczona do uniwersalnych wartości? Ksiądz Roman w kolejnej scence pokazał parę połączoną więzami miłości. Prawdą jest, że miłość wprowadza pewne ograniczenia. Jednak kochająca się para uzupełnia się i wspiera w osiąganiu nowych celów, które w pojedynkę byłyby poza ich zasięgiem.

Czuj się pewnie i nie bój się wyzwań na turystycznym rynku pracy_6 Dni Otwarte 2018_2 Dni Otwarte 2018_8

Na koniec ksiądz Roman uzmysłowił nam, że uniwersalne wartości nie muszą być dla nas więzami czy obrożą założoną na nasze niepokorne karki. Ważne bowiem jest czy rozumiemy i potrafimy korzystać z uniwersalnych wartości, które dają nam wiele dobrego: miłość, zadowolenie, spełnienie i bezpieczeństwo.

Pod koniec debaty przeprowadzono anonimową ankietę dotyczącą poruszanych tematów.

Następnie odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych. Przedstawiciele poszczególnych klas mieli zaszczyt złożyć ślubowanie na Sztandar.

Dni Otwarte 2018_29 Dni Otwarte 2018_20 Dni Otwarte 2018_45

Uroczystość Dnia Edukacji Narodowej zakończyły życzenia i kwiaty złożone na ręce Pani Barbary Drożyńskiej - Dyrektora szkoły. Były też kwiaty dla nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły.

Inauguracja projektu Erasmus+_52Tradycją Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy-Zdroju jest obóz integracyjny dla nowoprzyjętych uczniów. Wyjazd na obóz stwarza warunki dla kształtowania charakterów i osobowości naszych nowych uczniów.  Odpowiada on jednocześnie na potrzeby młodego człowieka: chęci przeżycia przygody, poznania czegoś nowego. Najważniejszy jest jednak kontakt z rzeczywistością i współdziałanie z rówieśnikami z grupy.

Jak co roku, we wrześniu, młodzież klas pierwszych wraz z wychowawcami wybrała się do Lewina Kłodzkiego. Organizatorzy tegorocznego wyjazdu Pan Paweł Szpak – nauczyciel wychowania fizycznego i Pan Michał Kuczma – nauczyciel przedmiotów zawodowych wybrali, na bazę dydaktyczną  i wychowawczą, ośrodek „Marysieńka” w otoczeniu niepowtarzalnych Wzgórz Lewińskich.

Święto Dyni 2017_14

Zajęcia integracyjne przyczyniające się do zdobywania wiedzy, wzbogacania jej, pozwalające zdobywać i doskonalić różne umiejętności, a także rozwijające komunikację stwarzając warunki do kształtowania tolerancji i szacunku dla każdej osoby, przygotowane były przez wychowawców klas pierwszych: Panią Grażynę Białek, Panią Sylwię Wasilewską-Romian, Panią Marię Dziewiecką oraz Pana Oliwera Toczyńskiego - opiekuna obozu. Zajęcia wokalno-rytmiczne prowadziła Pani Mirona Duńka. Uczniowie mieli możliwość sprawdzenia swoich umiejętności językowych na warsztatach z języka angielskiego prowadzonych przez Panią Katarzynę Zacharę. Nad sferą duchową uczestników obozu czuwała siostra Małgorzata i ksiądz Marcin, który w tym roku rozpoczął nauczanie religii w naszej szkole.

Warsztaty kulinarne z Robertem Sową_4 Święto Dyni 2017_2

Mimo, że pogoda nas nie rozpieszczała, młodzież po zajęciach wychowawczych chętnie uczestniczyła w wycieczkach i zajęciach rekreacyjno – sportowych. Wspólna zabawa przy muzyce na wieczornej dyskotece była okazją do zawarcia nowych znajomości, a może nawet przyjaźni.

Wyjazd dostarczył wielu wrażeń, postawił uczniów w nowych sytuacjach, a przede wszystkim sami uczniowie mogli spojrzeć na siebie inaczej – przez pryzmat indywidualnych oczekiwań, zainteresowań. Okazało się, że starannie dobrane zadania do zajęć grupowych wyzwoliły w uczniach kreatywność, zmusiły do elastyczności zachowań i skłoniły do refleksji nad własnym zachowaniem i stosunkiem do rówieśników. Podczas wyjazdu uczniowie pokonywali nieśmiałość do nawiązywania indywidualnych kontaktów. Wspólne pokonywane trudów wędrówek wyzwalało troskę, opiekuńczość, i szacunek dla słabości innych.

RB

ŚWIATOWY DZIEŃ TURYSTYKI ( 15.09.2011r.) - dzień milionów ludzi na świecie. Turystyka opanowała wodę, lądy, powietrze. Człowiek chce latać na inne planety, oglądać dna oceanów,  wchodzić na najwyższe szczyty świata, a tam wszędzie jedno wielkie wysypisko śmieci. W tym tak wiele znaczącym dniu uczniowie Regionalnej Szkoły Turystycznej uczcili Światowy Dzień Turystyki sprzątaniem swego najbliższego otoczenia. Klasy I i IV w tym dniu ruszyły szlakiem swego wielkiego patrona Jana Pawła II. Zadanie było jedno, sprzątanie i oczyszczanie miasta . I tu może zaskoczę Państwa, okazało się, że miasto Polanica-Zdrój, ta młoda perełka Uzdrowisk Ziemi  Kłodzkiej jest  miastem prawie czystym, co może świadczyć, że turyści, kuracjusze i mieszkańcy kochają i dbają o swoje młode uzdrowisko.

Tak trzymać!!!!

Z turystycznym pozdrowieniem

„polaniczanie z regionalnej”

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com