bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Status prawny

Status prawny

Regionalna Szkoła Turystyczna Technikum im. Jana Pawła II w Polanicy-Zdroju jest oświatową placówką publiczną powołaną Aktem Założycielskim z dnia 1 lipca 1996 r. Na mocy Uchwały Rady Powiatu Kłodzkiego Nr XXXII/434/2009 z dnia 25 marca 2009 r. Technikum w Regionalnej Szkole Turystycznej nosi imię Jana Pawła II. Szkoła kształci uczniów w systemie stacjonarnym.

Organem prowadzącym szkołę jest Rada Powiatu Kłodzkiego.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

Organami odwoławczymi w zakresie swojej właściwości są:

- Starosta kłodzki, ul. Okrzei 1, 57-300 Kłodzko

- Dolnośląski Kurator Oświaty, Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-951 Wrocław

Szkoła współpracuje z Wojewódzkim Biurem Pracy, samorządami terytorialnymi i zainteresowanymi zakładami pracy. Szkoła jest jednostką budżetową.

 

Zasady funkcjonowania Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy-Zdroju określa Statut Szkoły.

Statut Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy-Zdroju.

 (z dnia 27.11.2017 r.)  Pobierz plik


Wersje nieobowiązujące:

Statut Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy-Zdroju. (z dnia 20.11.2015 r.)  Pobierz plik

Statut Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy-Zdroju. (z dnia 1.09.2015 r.)  Pobierz plik

Statut Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy-Zdroju. (z dnia 3.09.2012 r.) pdf Pobierz plik

Statut Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy-Zdroju. (z dnia 20 09.2010) pdf Pobierz plik


 

Prawo Oświatowe

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.     pdf Tekst jednolity w bazie Sejmu

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.    pdf Tekst jednolity w bazie Sejmu

 

Do poprawnego wyświetlenia dokumentów niezbędna jest najnowsza wersja programu Acrobat Reader.

Kliknij aby pobrać i zainstalować Acrobat Reader! Opublikował: Ryszard Brodziak
Publikacja dnia: 04.12.2017
Podpisał: Ryszard Brodziak
Dokument z dnia: 23.12.2010
Dokument oglądany razy: 2 833