• promowana-oferta-17.jpg
  • promowana-oferta-18.jpg
  • promowana-oferta-19.jpg
  • promowana-oferta-20.jpg
  • promowana-oferta-21.jpg
  • promowana-oferta-22.jpg
  • promowana-oferta-23.jpg
  • promowana-oferta-24.jpg
  • promowana-oferta-25.jpg

25 października br., w Boguszynie, w Hotelu Metro, w ramach Powiatowych Obchodów Światowego Dnia Turystyki, odbyła się, zorganizowana przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku, konferencja turystyczna pt. : „Turystyka i praca – lepsza przyszłość dla ziemi kłodzkiej”. Pośród licznie przybyłych gości, których przywitał Maciej Awiżeń, Starosta Kłodzki, znaleźli się: Przewodniczący Rady Powiatu Kłodzkiego, członkowie Zarządu, posłanka na Sejm RP, włodarze miast i gmin powiatu kłodzkiego, samorządowcy, ludzie z branży oraz osoby zainteresowane tematyką turystyki w regionie Ziemi Kłodzkiej. Byliśmy i my - przedstawiciele Regionalnej Szkoły Turystycznej; dyrektorowi RST towarzyszyła pani Edyta Zarzycka - Kościesza oraz uczennice klasy 3 technikum obsługi turystycznej, Paula i Paulina.

Celem konferencji była szeroka dyskusja na temat aktualnych problemów turystyki w naszym powiecie. Podczas spotkania poruszono wiele ciekawych kwestii dotyczących przyszłości turystyki w naszym regionie, dyskutowano o możliwościach poprawy rynku turystycznego, analizowano badania naukowe i wnioski z obserwacji bieżących trendów.

W ramach konferencji wygłoszone zostały prelekcje pracowników naukowych z Uniwersytetu Ekonomicznego i Wyższej Szkoły Handlowej. Prezentację na temat aktualnych potrzeb szkoleniowych branży turystycznej i wyniki badań Wyższej Szkoły Handlowej we Wrocławiu, przedstawił też dyrektor Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej. Odbyły się także ciekawe warsztaty: wykształcenie a praca w turystyce. Nasz udział w konferencji nie ograniczył się do samego uczestnictwa, bowiem poproszeni zostaliśmy do zaprezentowania tematyki kształtowania jakości usług turystycznych oraz zatrudnienia absolwentów branży turystycznej. Dyrektor Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy-Zdroju zapoznała uczestników konferencji z tradycją i misją Szkoły, profilem kształcenia, stawianymi uczniom celami i sposobami ich realizacji, skutkującymi wysokimi wynikami zdawanych egzaminów i wysoką przydatnością absolwentów na stanowiskach pracy. Pani Edyta Zarzycka - Kościesza przybliżyła zawód technik organizacji turystyki (wcześniej: technik obsługi turystycznej) z realizowaną już trzeci rok specjalizacją animator czasu wolnego, co zapewnił Szkole projekt wdrożony przez firmę Rainbow, patrona obecnych klas turystycznych. Objęcie patronatem kierunku z branży turystycznej (specjalizacja kształcenia – animacja czasu wolnego) zapewniło m.in. zrealizowanie programu specjalizacji w ramach zajęć z języka obcego, godzin wychowawczych, przedmiotów zawodowych oraz wychowania fizycznego, wsparcie kadry pedagogicznej w prowadzeniu zajęć specjalizacyjnych, wyposażenie pracowni w sprzęt, a uczestników w elementy strojów branżowych, podręczniki, materiały promocyjne, gadżety itp. Efektem wielu działań projektowych jest przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych dla uczniów na terenie Szkoły lub w okolicy i zapewnienie miejsc pracy dla wszystkich uczniów szkoły, jeśli przejdą pomyślnie rekrutację,
Aktywna i systematyczna współpraca z pracodawcami i instytucjami ma ogromny wpływ na realizację celów, służących podnoszeniu jakości pracy szkoły. Sposobem na bardzo dobre przygotowanie uczniów do roli pracownika, jest także, przedstawiona na konferencji przez panią Edytę firma ćwiczeniowa, (symulacyjne biuro podróży), w której kształcimy umiejętności pracowników biur podróży w warunkach najbardziej zbliżonych do rzeczywistości. Jej istotą jest
naśladowanie pracy autentycznego biura podróży, w którym wszystkie operacje są identyczne z pracami prawdziwej firmy.

Podsumowaniem prezentacji naszej szkoły były wystąpienia uczennic, które opowiedziały o swoich kilkumiesięcznych doświadczeniach w pracy animatorek w Turcji i Grecji. W bardzo ciekawym opisie Paula przedstawiła również sylwetkę animatora. Cieszymy się, że doceniono naszą szkołę na drodze podnoszenia jakości kształcenia kadr dla branży turystycznej. Cieszymy się także, że idziemy w dobrym kierunku - starając się odpowiadać na potrzeby turystycznego rynku pracy i współpracując z najlepszymi w branży!

http://www.powiat.klodzko.pl/…/konferencja-turystyka-i-prac…

Realizujemy projekt „Animacja czasu wolnego - wsparcie uczniów RST ..."

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com