Regionalna Szkoła Turystyczna poprzez realizację praktyk i staży stwarza możliwość potwierdzenia i rozwoju kompetencji zawodowych ucznia w ramach wybranego kierunku kształcenia i specjalności. Pozwala to na pogłębienie wiedzy ogólnej i umiejętności praktycznego jej zastosowania oraz ukształtowanie właściwej postawy ucznia i absolwenta RST wobec przyszłych pracodawców i współpracowników.

Praktyki i staże zawodowe dają możliwość poznania oczekiwań pracodawców względem pracowników. Uczeń ma szansę utrwalenia, zademonstrowania i zweryfikowania swoich umiejętności, a także prezentacji chęci do pracy, co w przyszłości ułatwi mu znalezienie satysfakcjonującej go pracy.

Podstawowym celem praktyk i staży zawodowych jest nabycie umiejętności praktycznych pogłębiających wiedzę uzyskaną w toku zajęć dydaktycznych w RST.

Staże zagraniczne dodatkowo mają na celu:

  • Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych w zakresie skutecznego porozumiewania się na płaszczyźnie zawodowej, kulturowej, a także w życiu codziennym;
  • Kształtowanie postaw przedsiębiorczych sprzyjających mobilności zawodowej;
  • Przygotowanie do sprawnego i fachowego wykonywania zadań zawodowych w warunkach gospodarki europejskiej.

Uczniowie RST, którzy czynią postępy w nauce, są żywo zainteresowani własnym rozwojem zawodowym i cechuje ich nienaganna postawa, mogą dobrowolnie odbyć staż zagraniczny trwający zazwyczaj 3 miesiące. Uczniowie w czasie stażu doskonalą swoje umiejętności zawodowe i posługiwanie się językiem obcym. Stażyści za pracę otrzymują odpowiednie wynagrodzenie. W czasie wolnym mogą poznać kraj, w którym się znajdują.

Od 2004 r. ok. 500 uczniów odbyło praktyki zagraniczne na promach pasażerskich Spółki Unity Line oraz ok. 150 uczniów staż zagraniczny na terenie Cypru, Francji, Grecji, Holandii (pływające hotele po Renie), Islandii, Niemiec, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Włoch.

 

Zobacz galerię zdjęć z praktyk i staży

W trakcie nauki w RST uczniowie odbywają obowiązkowe, 4 tygodniowe praktyki.  RST stara się zapewnić je w renomowanych zakładach hotelarskich, gastronomicznych i obsługi turystycznej w naszym regionie, w Polsce i w Europie. Jesteśmy przekonani, że wybrane przez nas hotele, o standardzie od trzech do pięciu gwiazdek, są odpowiednim miejscem kształtowania dobrych nawyków przyszłych absolwentów RST.

Nauczyciele RST odwiedzali szkoły branżowe we Francji, Włoszech, Austrii i Portugalii, gdzie mogli poznać funkcjonowanie szkolnictwa zawodowego w tych krajach, by najlepsze wzorce, po dostosowaniu do potrzeb polskiej branży turystycznej, wdrożyć w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy-Zdroju.

Przeczytaj o stażach zagranicznych

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com