Regionalna Szkoła Turystyczna gościła uczestników Konferencji pn. „Szkoła dla rynku pracy” zorganizowanej w dniu 17 stycznia 2013 r. przez Starostwo Powiatowe w Kłodzku w ramach projektu „Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku”. Głównym celem było przedstawienie ogólnych założeń kształcenia zawodowego w szkołach powiatu kłodzkiego oraz wpływ projektu na działalność szkół. Wśród zaproszonych przez Starostę Powiatu Kłodzkiego Pana Macieja Awiżenia gości byli: Pan Stanisław Jurcewicz – Senator RP, Pan Radosław Mołoń  - Wicemarszałek Województwa i Pan Jerzy Więcławski - Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego.

 Sorry, you have not enough rights to view this image. Sorry, you have not enough rights to view this image. Sorry, you have not enough rights to view this image.

W programie zaplanowano wystąpienia Starosty Kłodzkiego, który przywitał i przedstawił zaproszonych Gości a następnie wprowadził uczestników w ogólne założenia projektu. Głos zabrali Pan Radosław Mołoń - Wicemarszałek Województwa, Pan Jerzy Więcławski - Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego i Pani Barbara Drożyńska – Dyrektor Regionalnej Szkoły Turystycznej.

Sorry, you have not enough rights to view this image. Sorry, you have not enough rights to view this image. Sorry, you have not enough rights to view this image.

W drugiej części uczestnicy konferencji mieli możliwość obserwacji wybranych zajęć praktycznych realizowanych w specjalistycznych pracowniach RST, wyposażonych z środków RPO w ramach projektu „Modernizacja Centrów Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku”, –  w oparciu o modułowe programy kształcenia zawodowego.

Sorry, you have not enough rights to view this image. Sorry, you have not enough rights to view this image. Sorry, you have not enough rights to view this image.

  • Przyjęcie gościa w recepcji hotelowej - odgrywanie roli recepcjonistów przez uczniów – zajęcia pod kierunkiem Mirony Duńki.
  • Organizacja i utrzymywanie czystości w pokoju hotelowym  – zajęcia w pokoju instruktażu i pokoju hotelowym pod kierunkiem Sylwii Wasielewskiej-Romian.
  • Obsługa gościa w symulacyjnym biurze turystycznym w zakresie obsługi turystycznej – zajęcia pod kierunkiem Edyty Zarzyckiej-Kościesza.

Sorry, you have not enough rights to view this image. Sorry, you have not enough rights to view this image. Sorry, you have not enough rights to view this image.

  • Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktu w języku angielskim – kształtowanie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem angielskim zawodowym, w jednej z 4 pracowni komunikowania się z drugim człowiekiem – zajęcia pod kierunkiem Barbary Szeligi.
  • Przygotowanie przez uczniów usługi dodatkowej w kuchni dydaktycznej – catering dla gości RST – zajęcia pod kierunkiem Marka Rojka.
  • Aranżacja wystroju restauracji dydaktycznej i efekty realizowanych czynności przez uczniów, obsługa gości w restauracji i barze – zajęcia pod kierunkiem Agnieszki Ciuła i Michała Kuczmy.

Sorry, you have not enough rights to view this image. Sorry, you have not enough rights to view this image. Sorry, you have not enough rights to view this image.

Na zakończenie zaprosiliśmy Gości i uczestników konferencji na poczęstunek przygotowany przez uczniów Regionalnej Szkoły Turystycznej pod nadzorem nauczycieli Agnieszki Ciuły, Marka Rojka i Michała Kuczmy.

 

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com