VII EDYCJA

KONKURSU „PROFESJONALISTA I MISTRZ W BRANZY TURYSTYCZNO - HOTELARSKO – GASTRNOMICZNEJ”

W REGIONALNEJ SZKOLE TURYSTYCZNEJ W POLANICY ZDROJU!

Tegoroczna edycja konkursu o zasięgu wojewódzkim odbywała się pod Patronatem Krajowego Ośrodka Wspomagania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie, Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu oraz Starosty Powiatu Kłodzkiego. Patronat medialny nad konkursem objęła Gazeta Prowincjonalna Brama.

Sorry, you have not enough rights to view this image. Sorry, you have not enough rights to view this image. Sorry, you have not enough rights to view this image.

Jurorami konkursów byli pracodawcy. Obserwatorami konkursu byli jurorzy, sponsorzy oraz przedstawiciel jednego z Patronów: Teresa Kazimierska – dyrektor Krajowego Ośrodka Wspomagania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie.

  1. Jurorzy w zakresie obsługi turystycznej to : Pani Aleksandra Wodzyńska – Przedstawiciel Rainbow Tours S.A., Pani Daria Szymańska – Przedstawiciel Biura Usług Turystycznych POL – KART, Pan Wojciech Duś – przedstawiciel Wydziału Promocji Urzędu Miasta w Kudowie Zdroju, Pan Edward Giecewicz - właściciel Biura Podróży Giecewicz Travel.
  2. Jurorzy w zakresie gastronomii to: Pan Grzegorz Wnuk - Lipiński – szef kuchni Hotelu SPA Medical Dwór Elizy z Długopola Zdrój, Pan Paweł Ryckiewicz – szef 4 gwiazdkowego hotelu „Bukowy Park” w Polanicy Zdroju, Pan Mirosław Bobrawski – Executive chef na m/f „POLONIA” – armator Unity Line, Pan Mariusz Budzisz – właściciel Cukierni Wiedeńskiej w Polanicy Zdroju.
  3. Jurorzy w zakresie hotelarstwa to: Pani Magdalena Ptaszek – menadżer Hotelu Dwór Elizy w Długopolu, Agata Babińska - Kundzicz – menadżer Willi „Leasing” w Polanicy Zdroju, , Pan Piotr Sowiński – hotel menadżer m/f Polonia – armator Unity Line, Pan Henryk Trybuszewski – hotel menadżer m/f Skania – armator Unity Line, Pan Mirosław Jurewicz – dyrektor 4 gwiazdkowego Hotelu Polanica i Karłów, Pan Grzegorz Kopij – dyrektor Willi Polanica, Pan Marek Kochanowski – dyrektor 4 gwiazdkowego Hotelu Bukowy Park w Polanicy Zdroju oraz Pan Józef Schmidt – menadżer firmy Studio Fryzjerskie Fashion Ewa Schmidt.

Sorry, you have not enough rights to view this image. Sorry, you have not enough rights to view this image. Sorry, you have not enough rights to view this image.

Chęć udziału w konkursie zgłosiło łącznie 8 szkół ponadgimnazjalnych. Szkoły konkurowały ze sobą w trzech zawodach: technik organizacji usług gastronomicznych, technik hotelarstwa i technik obsługi turystycznej. O zajętym przez szkołę miejscu decydowała suma punktów zdobytych przez dwóch reprezentantów z danej kategorii.

W kategorii hotelarstwo

I miejsce zajęła Regionalna Szkoła Turystyczna,

II miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie,

III miejsce Zespół Szkół Gastronomicznych we Wrocławiu.

Sorry, you have not enough rights to view this image. Sorry, you have not enough rights to view this image. Sorry, you have not enough rights to view this image.

W kategorii gastronomia

I miejsce zajęła także Regionalna Szkoła Turystyczna,

II miejsce Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Oławie,

III miejsce zajęła Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości.

Sorry, you have not enough rights to view this image. Sorry, you have not enough rights to view this image. Sorry, you have not enough rights to view this image. Sorry, you have not enough rights to view this image.

W kategorii obsługa turystyczna 

I miejsce również zajęła Regionalna Szkoła Turystyczna,

II miejsce Zespół Szkół Ekonomiczno – Turystycznych w Jeleniej Górze,

III miejsce Kłodzka Szkoła Przedsiębiorczości.

Sorry, you have not enough rights to view this image. Sorry, you have not enough rights to view this image. Sorry, you have not enough rights to view this image.

Zatem spośród szkół, niekwestionowanym Mistrzem i Profesjonalistą w branży turystyczno – hotelarsko – gastronomicznej,  została Regionalna Szkoła Turystyczna w Polanicy Zdrój – lider tegorocznej VII edycji konkursu, w każdej kategorii.

Natomiast spośród 12 hotelarzy,

indywidualne zwycięstwo i I miejsce zajął uczeń, Michał Otręba z ZSP w Nowej Rudzie.

II miejsce zajęła Katarzyna Stachów z ZSG we Wrocławiu,

a III miejsce zajął Radek Myrcha z RST w Polanicy Zdroju.

Ponieważ IV miejsce zajęła także uczennica z RST, Justyna Szwalikowska, przesądziło to o najwyższej sumie zdobytych punktów przez reprezentantów RST i o zespołowym uplasowaniu się na I miejscu w tej kategorii.

Wśród 6 gastronomów, niekwestionowanym liderem, zasługującym na

I miejsce i tytuł Mistrza i Profesjonalisty w tej kategorii została Mariola Sendor z Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy,

II miejsce zajęła Ania Wolna także z RST Polanica

i III miejsce zdobyła Sylwia Bondzio z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Oławie.

Wśród obsługi turystycznej,

I miejsce i tytuł Mistrza i Profesjonalisty zdobyła Kasia Seremak z Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy Zdroju,

a II miejsce jej szkolna koleżanka, Klaudia Plebanik z RST.

III miejsce wywalczyła Ania Kulig z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Turystycznych w Jeleniej Górze.

Sorry, you have not enough rights to view this image. Sorry, you have not enough rights to view this image. Sorry, you have not enough rights to view this image.

Uczniowie, wszyscy zwycięzcy i pozostali reprezentanci szkół zostali obdarowani atrakcyjnymi nagrodami, które ufundowali: Firma Unity Line, Hotel „Bukowy Park” w Polanicy Zdroju, Biuro Podróży „Polonez”, Biuro Podróży „Pol Kart”, Restauracja „Tajemniczy Ogród”, Biuro Podróży „Giecewicz Travel”, Villa Lesing w Polanicy Zdrój, Urząd Miasta w Polanicy Zdrój, Hotel Polanica i Hotel Karłów, Restauracja Wiedeńska oraz Dwór Elizy z Długopola oraz Dział Handlowy Świata Gastronomii i jego przedstawiciel, Szymon Prokopowicz. Ponadto każdy otrzymał Ceryfikat udziału w konkursie, a dodatkowo Uczniowie - laureaci otrzymali LISTY APLIKACYJNE NA RYNEK PRACY, w którym organizatorzy konkursu polecali wszystkim pracodawcom zwycięzców konkursu i ich bardzo wysoki potencjał.

Organizatorzy uhonorowali również nauczycieli prowadzących uczniów oraz na ręce jurorów i sponsorów złożyli serdeczne podziękowania za pomoc merytoryczną i rzeczową w organizacji konkursu. Dyrektor Regionalnej Szkoły Turystycznej kieruje do wszystkich Jurorów, Sponsorów, Dyrektorów i Nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych serdeczne podziękowania za udział i pomoc w organizacji konkursu, który pełni ważną rolę w rozwoju zawodowym uczniów szkół branżowych.                  

Barbara Drożyńska – dyrektor Regionalnej Szkoły Turystycznej, składa również serdeczne podziękowania za zaufanie, jakim obdarzyli Regionalną Szkołę Turystyczną, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji zawodowej i Ustawicznej, Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu oraz Starosta Powiatu Kłodzkiego – przejmując na siebie Honorowy Patronat nad naszym konkursem.

Organizator konkursu złożył specjalne podziękowania także redaktorowi naczelnemu Gazety Prowincjonalnej Brama, Mirosławowi Awiżeń, za wyrażenie zgody na objęcie konkursu patronatem medialnym.

JSN Vintage template designed by JoomlaShine.com