Skąd w naszej szkole EQUAL?

Stowarzyszenie „Wybrani w górach” identyfikuje się z naszym poglądem na szkołę oraz popiera jej ideę funkcjonowania i rozwoju – w odpowiedzi na potrzeby w regionie, w Polsce i w Europie, dotyczące rozwoju turystycznego.

Chcemy być szkołą UŻYTECZNĄ! Dlatego naszym celem jest aktywne odpowiadanie na potrzeby rynku i dzięki temu profesjonalne przygotowanie przyszłych kadr na potrzeby rozwoju turystyki oraz do dalszego kształcenia.

Byśmy mogli realizować swój cel potrzebna jest nie tylko świadomość tego, po co tu jesteśmy oraz wola współpracy uczniów i nauczycieli, ale także:

 • ścisła współpraca z pracodawcami na turystycznym rynku pracy w Polsce i w Europie
 • dostosowanie treści uczenia do ich oczekiwań i potrzeb
 • stworzenie odpowiednich warunków dydaktycznych w szkole, by było możliwe stosowanie aktywnych metod pracy z uczniem, kształtowanie jego umiejętności, a przede wszystkim, by proces uczenia był interesujący dla ucznia - bo pobudzający jego własną aktywność.

No cóż, w warunkach polskich nie jest łatwo realizować zadania i cele edukacyjne, szczególnie w szkołach technicznych – jeśli się chce być UŻYTECZNYM i odpowiadać na autentyczne oczekiwania rynku, a także jeśli się chce przełamywać istniejące stereotypy w procesie edukacyjnym. KREDA I TABLICA, NAWET KOMPUTER – to ciągle mało, by kształcić z użyciem takich pomocy profesjonalne kadry!

Branżowe szkolnictwo nieustannie cierpi na notoryczny brak środków finansowych, a bez tego trudno w branży hotelarskiej i gastronomicznej tworzyć tradycje użytecznej Edukacji.

Wytyczając sobie takie cele – musieliśmy poszukać SPRZYMIERZEŃCÓW I SPONSORÓW.

- No i udało się!

Wspólnie ze Stowarzyszeniem „Wybrani w górach” – jako ich partner, RST przystąpiła do Projektu Sudety – szansą dla młodych, opracowanego przez Stowarzyszenie z naszym małym udziałem w kwestii merytorycznej.

Projekt opracowano w ramach Programu UE EQUAL.

Na szczęście Ci, którzy poznawali nasze potrzeby i planowane przez nas zadania – przyznali nam rację.

 

REALIZACJA PROGRAMU UE EQUAL

I Projektu Sudety - szansą dla młodych

Dziś realizujemy Projekt, by osiągnąć wytyczony cel. Zadania, które podjęliśmy i realizujemy nadal to:

 • Zbadaliśmy oczekiwania pracodawców wobec uczniów i absolwentów naszej szkoły
 • Nawiązaliśmy ścisły kontakt ze szkołami w naszym regionie, które kształcą w kierunku hotelarskim i gastronomicznym i wspólnie realizujemy wiele działań, które w efekcie maja doprowadzić do wspomagania rozwoju turystycznego naszego regionu poprzez tworzenie dobrej tradycji EDUKACJI NA POTRZEBY TURYSTYCZNEGO ROZWOJU.
 • Podejmujemy różnorodne formy współpracy z nimi
 • Przygotowaliśmy kilka istotnych, w procesie Edukacji na potrzeby hotelarstwa, pracowni symulacyjnych do prowadzenia ćwiczeń warsztatowych
 • Także przygotowaliśmy pracownię obsługi konsumenta i doposażyliśmy w części pracownie technologii żywienia – co w sposób zasadniczy podnosi jakość efektów kształcenia
 • Zmodernizowaliśmy program nauczania w gastronomii pod potrzeby pracodawców na turystycznym rynku
 • Wprowadziliśmy modułowy program kształcenia w zawodzie technik hotelarz, także uwzględniając oczekiwania pracodawców
 • Młodzież poszerza swoje kompetencje stanowiskowe i uniwersalne na zagranicznych stażach oraz podczas wyjazdów studyjnych do Włoch
 • Dyrektor i Nauczyciele biorą udział w wyjazdach studyjnych – byli już we Włoszech oraz Portugalii, wymieniali doświadczenia, w krajach Europy zachodniej dowiedzieli się jak wielkie znaczenie w rozwoju turystyki i agroturystyki ma produkt lokalny.
 • dzięki środkom UE poprawiliśmy warunki kształcenia w naszej szkole
 • dzięki realizowanym zadaniom uczniowie naszej szkoły posługują się czwartym językiem obcym (angielski, niemiecki, francuski, włoski), a niektórzy z nich nawet zdali maturę z j. włoskiego, choć w szkole uczą się go na pół roku przed wyjazdem na staż
 • - także dzięki projektowi (doświadczenia z wyjazdów studyjnych) udało nam się nakłonić organ prowadzący do przygotowania i uruchomienia Projektu techniczno – budowlanego i adaptacji całego piętra szkoły na kompleks pracowni specjalistycznych, w tym restauracji dydaktycznej, biura turystycznego z salą wykładową, profesjonalnej sali wykładowej do ćwiczeń językowych (język obcy zawodowy) oraz pokoju hotelowego o wysokim standardzie z recepcją. Na bazie tychże pracowni zamierzamy wprowadzić symulacyjną firmę, która będzie prowadzona przez uczniów naszej szkoły.

 

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com