Program realizowany przy współpracy z:

 

  

Ujednolicony program rozwojowy szkoły/placówki realizowany w ramach projektu

”Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku” – projekt realizowany od 15 stycznia 2010 do 1 kwietnia 2011.

Cel naszego programu: wspieranie rozwoju uczniów poprzez rozwój kompetencji zawodowych, wyrównywanie szans edukacyjnych, pomoc psychologiczno – pedagogiczną, doradztwo edukacyjno – zawodowe, poznawanie przez uczniów turystycznego rynku pracy.

Czas realizacji: po lekcjach, w ramach zajęć dodatkowych.

Do realizacji: łącznie godzin 2180.

Kryterium wyboru zajęć przez uczniów: na podstawie własnych potrzeb, zainteresowań i chęci własnego rozwoju.

REGIONALNA SZKOŁA TURYSTYCZNA TECHNIKUM IM. JANA PWŁA II

57-320 POLANICA ZDRÓJ ul. WOJSKA POLSKIEGO 23 tel. 074 8681683 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Lp

Nazwa działania w projekcie

Tytuł zajęć

Łączna liczba godzin przewidziana na zajęcia

Liczba uczniów biorący udział w zajęciach wraz z typem szkoły

Nauczyciel prowadzący

Zakładane efekty/rezultaty wg numeracji listy rezultatów projektu

1.

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych

Jak poprawnie rozmawiać. Szkoła uśmiechu. Komunikacja werbalna i niewerbalna w nawiązywaniu kontaktów międzyludzkich.

232

T - 150

Aleksandra Lęgowicz

Podniesienie umiejętności kluczowych uczniów szkół realizujących programy rozwojowe.

Jak poprawnie rozmawiać. Szkoła uśmiechu. Obsługa gościa w recepcji.

48

T - 30

Katarzyna Warchał

Podniesienie umiejętności kluczowych uczniów szkół realizujących programy rozwojowe.

Jak poprawnie rozmawiać. Szkoła uśmiechu Obsługa konsumenta w restauracji.

78 w tym: 48

T - 30

Michał Kuczma

Podniesienie umiejętności kluczowych uczniów szkół realizujących programy rozwojowe.

Obsługa biurowa i rachunkowa w obsłudze gościa zakładu hotelarskiego.

+ 30

T - 30

Michał Kuczma

Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego młodzieży Dolnego Śląska.

Obsługa biurowa i rachunkowa. Kontakty z klientem na turystycznym rynku.

74

T - 30

Mirona Duńka

Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego młodzieży Dolnego Śląska.

Obsługa biurowa i rachunkowa w obsłudze gościa restauracji.

30

T - 30

Marek Rojek

Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego młodzieży Dolnego Śląska.

Obsługa biurowa i rachunkowa w usługach cateringowych.

30

T - 20

Agnieszka Ciuła

Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego młodzieży Dolnego Śląska.

Staż dla ambasadora swojego regionu.

64

T - 80

Paweł Szpak

Zwiększenie motywacji uczniów do uzyskiwania kwalifikacji zawodowych.

Staż dla ambasadora swojego regionu.

60

T - 80

Katarzyna Czaja - Doroszuk

Zwiększenie motywacji uczniów do uzyskiwania kwalifikacji zawodowych.

Mów językiem gościa jeśli chcesz być zrozumianym. (Język angielski).

80

T - 40

Barbara Szeliga

Rozwinięcie umiejętności oczekiwanych na rynku pracy.

Mów językiem gościa jeśli chcesz być zrozumianym. (język angielski)

80

T - 40

Magdalena Kuncewicz

Rozwinięcie umiejętności oczekiwanych na rynku pracy.

Mów językiem gościa jeśli chcesz być zrozumianym. (język niemiecki)

82

T - 30

Maria Dziewiecka

Rozwinięcie umiejętności oczekiwanych na rynku pracy.

Mów językiem gościa jeśli chcesz być zrozumianym. (język francuski)

82

T - 30

Magdalena Bregin

Rozwinięcie umiejętności oczekiwanych na rynku pracy.

Razem w działaniu

940

T – 250 - 350

x

Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego młodzieży Dolnego Śląska.

2.

Doradztwo i opieka psychologiczno-pedagogiczna

Skutki uzależnień (alkohol, narkotyki, komputer, hazard)

64

T - 350

Danuta Szczepankiweicz

Poprawa wizerunku szkół zawodowych jako placówek kształcących nowocześnie, zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Docenić wartość życia bez nałogów – terapia indywidualna

96

T - 40

Danuta Szczepankiewicz

Zwiększenie motywacji uczniów do uzyskiwania kwalifikacji zawodowych.

Razem w działaniu

160

T - 40-350

x

Poprawa wizerunku szkół zawodowych jako placówek kształcących nowocześnie, zgodnie z potrzebami rynku pracy.

3.

Efektywne programy doradztwa edukacyjno- zawodowego

Nie chodź po omacku. Zrób coś dla siebie

20

T - 40

Barbara Drożyńska

Zwiększenie zaangażowania w naukę, zwiększenie motywacji do dalszego kształcenia i aktywnego poszukiwania pracy po zakończeniu nauki

Nie bój się marzeń i celów

120

T - 100

Barbara Drożyńska

Podniesienie umiejętności uczniów uczestniczących w projekcie do efektywnego planowania kariery zawodowej i zarządzania nią.

Mistrz radzi. Wzajemna współpraca zaprocentuje

20

T - 180

Barbara Drożyńska

Podniesienie świadomości pracodawców w zakresie konieczności współpracy ze szkołami zawodowymi, kształcącymi przyszłych pracowników.

Razem w działaniu

160

T - 150 - 250

x

Wzrost świadomości uczniów uczestniczących w projekcie o potrzebie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i konieczności uczenia się przez całe życie.

4.

Dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze

Język polski w mowie i w piśmie moją wizytówką na rynku turystycznym

120

T – 20 - 45

Agnieszka Pyrz

Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół zawodowych.

Język polski w mowie i w piśmie moją wizytówką na rynku turystycznym.

120

T – 20 - 45

Renata Zygmunt

Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół zawodowych.

Twoim atutem logiczne myślenie

80

T - 50

Grzegorz Boos

Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół zawodowych.

Twoim atutem logiczne myślenie

80

T - 50

Zbigniew Dziewiecki

Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół zawodowych.

Twoim atutem logiczne myślenie

80

T - 40

Grażyna Białek

Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół zawodowych.

Wolność, samorządność, odpowiedzialność – jakie postawy negujemy, a jakie pochwalamy? Podstawowe zasady w społeczeństwie w Polsce i UE

246

T - 100

Danuta Droździk

Poprawa wizerunku szkół zawodowych jako placówek kształcących nowocześnie, zgodnie z potrzebami rynku pracy.

Jestem Polakiem i znam fakty z najnowszej historii Polski

160

T - 60

Maria Dziewiecka

Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół zawodowych.

Razem w działaniu

886

T - 150 - 350

x

Zwiększenie zaangażowania w naukę, zwiększenie motywacji do dalszego kształcenia i aktywnego poszukiwania pracy po zakończeniu nauki

 

ZAKŁADANE EFEKTY/REZULTATY MIĘKKIE PROJEKTU - lista:

 1. Podniesienie umiejętności kluczowych uczniów szkół realizujących programy rozwojowe.
 2. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów szkół zawodowych.
 3. Zwiększenie motywacji uczniów do uzyskiwania kwalifikacji zawodowych.
 4. Zwiększenie zaangażowania w naukę, zwiększenie motywacji do dalszego kształcenia i aktywnego poszukiwania pracy po zakończeniu nauki
 5. Rozwinięcie umiejętności oczekiwanych na rynku pracy.
 6. Wzrost zainteresowania edukacją zawodową młodzieży Dolnego Śląska.
 7. Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego młodzieży Dolnego Śląska.
 8. Poprawa wizerunku szkół zawodowych jako placówek kształcących nowocześnie, zgodnie z potrzebami rynku pracy.
 9. Podniesienie umiejętności uczniów uczestniczących w projekcie do efektywnego planowania kariery zawodowej i zarządzania nią.
 10. Wzrost świadomości uczniów uczestniczących w projekcie o potrzebie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i konieczności uczenia się przez całe życie.
 11. Podniesienie świadomości pracodawców w zakresie konieczności współpracy ze szkołami zawodowymi, kształcącymi przyszłych pracowników.
JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com