Lider Projektu  Partner
     

Szkoła Kluczowych Kompetencji Edycja - 2 to ponadregionalny program rozwijania umiejętności uczniów szkół ponadgimnazjalnych Polski centralnej i południowo-zachodniej realizowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI, PRIORYTET III przez Wyższą Szkołę Ekonomi i Innowacji w Lublinie (lider) i Dolnośląską Szkołą Wyższą we Wrocławiu (partner) jest skierowany do szkół z województw: dolnośląskiego, opolskiego, wielkopolskiego i warmińsko-mazurskiego.

Celem ogólnym projektu jest podniesienie do grudnia 2013 r. poziomu Kompetencji Kluczowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych w województwach: opolskim, kujawsko-pomorskim, dolnośląskim i wielkopolskim, umożliwiający im aktywne uczestnictwo w rynku pracy i gospodarce opartej na wiedzy.

Cele szczegółowe Projektu to: 

 1. wsparcie procesu rozwijania poziomu Kompetencji Kluczowych 4000 uczniów z 40 szkół w ramach programów nauczania;
 2. zwiększenie dostępności do pozalekcyjnych, uzupełniających, efektywnych i innowacyjnych form rozwijania Kompetencji Kluczowych:
  • Wakacyjne Obozy Naukowe,
  • Koła Naukowe,
  • Studium Kompetentnych Liderów,
  • Przedsiębiorstwo Symulacyjne;
 3. wsparcie nauczycieli przy tworzeniu i realizacji procesu dydaktycznego opartego o programy autorskie uwzględniające kształtowanie Kompetencji Kluczowych w zakresie nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, ICT, języków obcych i przedsiębiorczości;
 4. zwiększenie współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami z 4 województw i 40 szkół.

Beneficjenci Projektu to uczniowie 40 szkół ze wskazaniem na szkoły z obszarów wiejskich z województw: dolnośląskiego; kujawsko-pomorskiego; opolskiego; wielkopolskiego.

Okres realizacji Projektu to 01.10.2009 - 31.12.2013r.

W rezultacie wdrażania Projektu: 

 • zostanie opracowanych i upowszechnionych 160 programów nauczania opracowanych przez 160 nauczycieli w zakresie przedsiębiorczości, języków obcych, przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i ICT;
 • 4000 uczniów zostanie objętych nauczaniem w oparciu o autorskie programy;
 • 1600 uczniów weźmie udział w Wakacyjnych Obozach Naukowych i Kołach Naukowych;
 • 240 uczniów będzie uczestniczyć w Studium Kompetentnych Liderów;
 • 400 uczniów będzie uczestniczyć w Przedsiębiorstwie Symulacyjnym;
 • Powstaną liczne raporty, publikacje, artykuły;
 • 4000 uczniów nabędzie umiejętność praktycznego wykorzystania Kompetencji Kluczowych;
 • 4000 uczniów podniesie wiedzę i umiejętności w zakresie Kompetencji Kluczowych;
 • zostanie nawiązana współpraca pomiędzy nauczycielami z różnych szkół i województw.


  

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com