Dla niektórych klas był to dobry start po nagrodę na koniec roku szkolnego.

Wyniki klasyfikacji klas po I semestrze (I-III miejsce w różnych kategoriach)

KATEGORIA: FREKWENCJA KLASY  

I miejsce: I b TH: 93%

II miejsce: II b TH: 89,98%

III miejsce: I TG: 89,32 %

KATEGORIA: NAUKA

A. WYNIK KLASY ZE WSZYSTKICH PRZEDMIOTÓW

I miejsce: IV b TH: 3,82

II miejsce: III TG: 3,77

III miejsce: III b TH: 3,67

B. WYNIK KLASY TYLKO Z PREZDMIOTÓW OGÓLNYCH

I miejsce: IV TG: 4,3

II miejsce: IV b TH: 3,7

III miejsce: III b TH: 3,6

C. WYNIKI KLASY TYLKO Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH

I miejsce: III TG: 4,42

II miejsce: IV b TH: 4,40

III miejsce: II b TH: 4,32

UWAGA KONKURS DLA KLAS! DOBRY START PO NAGRODĘ!

I miejsce: 1000,-zŁ – dofinansowania do wycieczki klasowej

II miejsce: 600,-zł – dofinansowania do wycieczki klasowej

III miejsce: 400,-zł – dofinansowania do wycieczki klasowej

Na koniec roku szkolnego KLASA otrzyma I nagrodę jeśli spełni łącznie następujące warunki:

Osiągnie najwyższy w grupie wynik frekwencji w przedziale (95 – 100%) Osiągnie średnią ze wszystkich przedmiotów: min. 4,00 Osiągnie średnią z przedmiotów ogólnych: min. 4,40 Osiągnie średnią z przedmiotów zawodowych: min. 4,50

Klasa otrzyma II nagrodę jeśli spełni łącznie następujące warunki:

Osiągnie najwyższy w grupie wynik frekwencji w przedziale (90 – 95% i więcej) Osiągnie  najwyższą średnią  ze wszystkich przedmiotów w przedziale (3,5 – 3,99 i więcej) Osiągnie  najwyższą średnią z przedmiotów ogólnych w przedziale ( 3,6 – 3,99 i więcej) Osiągnie najwyższą średnią z przedmiotów zawodowych w przedziale ( 4,00 - 4,40 i więcej)

Klasa otrzyma III nagrodę jeśli spełni łącznie następujące warunki 

Osiągnie najwyższy w grupie wynik frekwencji w przedziale ( 85 – 90% i więcej) Osiągnie  najwyższą średnią  ze wszystkich przedmiotów w przedziale (3,1 – 3,4 i więcej) Osiągnie  najwyższą średnią z przedmiotów ogólnych w przedziale ( 3 – 3,5 i więcej) Osiągnie najwyższą średnią z przedmiotów zawodowych w przedziale (3,7 – 4 i więcej)

WSZYSTKIM KLASOM ŻYCZYMY WYGRANEJ I WZAJEMNEGO WSPIERANIA I INTEGROWANIA SIĘ UCZNIÓW WOKÓŁ CELÓW I ZADAŃ! DACIE RADĘ, BO TO JEST MOŻLIWE.

!!! Uwaga!!!

Jeśli żadna z klas nie spełni łącznie podanych wyżej kryteriów na koniec  II semestru, nagroda nie będzie mogła być przyznana. W następnym roku podejmiemy kolejną próbę.  

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com