Rezultaty uczniów RST w nauce po  I semestrze 2010/2011

Klasa

Wychowawca

Stan klasy

Średnia ocena klasy –zachowanie

Średnia ocena klasy ze wszystkich przedmiotów

Przedmioty ogólne

Przedmioty zawodowe

Frekwencja w klasie

 I a TH

 Katarzyna Warchał

31

4,52

3,40

3,20

3,82

87,55 %

 I b TH

 Beata Dreszer

34

4,70

3,61

3,59

3,78

93,00 %

 I TG

 Marek Rojek

33

3,90

3,25

2,50

4,00

89,32 %

 I TOT

 Magdalena Strychaniecka

29

4,50

3,60

3,41

3,92

88,70 %

 II a TH

 Jakub Witkowski

29

4,00

3,60

3,30

3,90

84,00 %

 II b TH

 Aleksandra Lęgowicz
(z-ca Mirona Duńka)

28

4,89

3,51

3,40

4,32

89,98 %

 II TG

 Renata Zygmunt

31

4,10

3,31

3,20

3,70

86,16 %

 II TOT

 Edyta Zarzycka - Kościesza

23

4,78

3,57

3,21

3,79

83,99 %

 III a TH

 Sabina Boos

23

4,17

3,63

3,53

3,87

83,01 %

 III b TH

 Danuta Droździk

30

3,86

3,67

3,60

3,39

79,33 %

 III TG

 Agnieszka Ciuła

19

3,77

3,77

3,12

4,42

84,20 %

 IV a TH

 Michał Kuczma

32

4,00

3,62

3,51

3,72

82,25 %

 IV b TH

 Paweł Szpak

24

4,50

3,82

3,70

4,40

88,20 %

 IV TG

 Agnieszka Pyrz

23

4,10

3,20

4,30

3,50

79,60 %

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com