Społeczny zakres relacji między turystami a mieszkańcami odwiedzanego regionu ma olbrzymią wagę. W modelu turystyki odpowiedzialnej  fundament stanowią  szacunek dla lokalnej społeczności, dbałość o dziedzictwo kulturowe i środowisko naturalne. Ważny jest etyczny wymiar podróży turystycznych. Będąc na miejscu, np. w Afryce, łatwiej jest dostrzec takie wypaczenia jak praca dzieci czy problem dzieci ulicy. Tymczasem turystyka może być narzędziem rozwoju. Określa się to działaniem pro-poor tourism (ang.: turystyka wspierająca ubogich) w krajach globalnego Południa. *

  

Fundacja Kultury Świata realizuje działania wśród szkół w województwie dolnośląskim w zakresie promocji realizowanego przez fundację projektu "Szkolenia zawodowe i ograniczenie bezrobocia pośród dzieci ulicy Dakaru i okolic". Projekt ten skierowany jest do grupy młodzieży - dzieci ulicy, która dzięki staraniom lokalnego, senegalskiego partnera zdobywa wykształcenie techniczne pozwalające na integrację społeczną.  Beneficjentami jest młodzież - dzieci ulicy, która jest grupą niezwykle silnie defaworyzowaną, żyjącą w bardzo trudnych warunkach z niewielkimi szansami na zmianę swego życia i opuszczenie ulicy.*

Koordynatorką projektu jest Anna Chełmińska,  z wykształcenia prawnik, zaangażowana w ruch ochrony praw człowieka. Spędziła 4 lata w Afryce – w Burundi. Współpracowała z organizacjami pozarządowymi , jak i organizacjami rządowymi . Od niedawna mieszka na stałe w Kudowie Zdroju, gdzie realizuje liczne projekty z zakresu edukacji globalnej.

7 grudnia, podczas spotkania z uczniami technikum obsługi turystycznej,   Pani Anna Chełmińska  przedstawiła problemy dzieci ulicy w Afryce. Przekonywała, że warto  rozwijać odpowiedzialną turystykę opartą o ideę pro-poor tourism . Pokazała, że takie projekty jak  "Szkolenia zawodowe i ograniczenie bezrobocia pośród dzieci ulicy Dakaru i okolic" pomagają dzieciom w Afryce na zwiększenie ich szans na rynku pracy i porzucenie stanu życia na ulicy, a tym samym na trwałe zmiany w ich sytuacji.

 To była pasjonująca lekcja o odpowiedzialnej turystyce, nie tylko w Afryce.

 

*w oparciu o:  „Idea fair trade tourism, czyli sprawiedliwie na wakacjach” Izabela Poliszuk, http://post-turysta.pl/artykul/idea-fair-trade-tourism.pdf oraz

http://kulturyswiata.org/co-robimy/projekty-biezace/szkolenia-zawodowe-i-ograniczenie-bezrobocia-posrod-dzieci-ulicy-dakaru-i-okolic

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com