Uczniowie, który osiągnęli wysoką średnią za I semestr, oprócz własnej satysfakcji, mogą powalczyć  na koniec roku, o jedną spośród niżej wymienionych nagród:

Stypendium Prezesa Rady Ministrów:  jedna nagroda; bezpłatny kurs prawa jazdy: 2 nagrody równorzędne; stypendium Starosty – zgodnie z kryteriami;  w pierwszej kolejności zakwalifikowanie się na staże zagraniczne – zgodnie z kryteriami.

Pamiętajmy jednak, że „uczyć się dla siebie” to najlepsza inwestycja  w samego siebie i otwarta droga do dalszego kształcenia na rynku edukacyjnym i w uzyskaniu pracy zawodowej na  turystycznym rynku pracy.

Chciałabym zadedykować Wam, wspaniałym Uczniom RST, cytat naukowców o światowej sławie, który w moim przekonaniu wymaga refleksji w  życiu i rozwoju każdego człowieka: „Dopiero współgranie zdolności umysłowych i emocjonalnych pozwala człowiekowi odnieść sukces zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. Tylko w powiązaniu z emocjonalnymi sprawnościami, takimi jak inteligencja interpersonalna, czyli samoświadomość samoobserwacji, potencjał inteligencji może zostać  w pełni wykorzystany i  zastosowany w praktyce”. Naukowcy dalej  tłumaczą, że „Samoświadomość, znajomość własnych uczuć i kierowanie się nimi w celu podejmowania zdrowych decyzji życiowych, skuteczne panowanie nad takimi emocjami  i nastrojami, jak strach, gniew, depresja, a także zdolność motywacji, zachowanie optymizmu mimo niepowodzeń, empatia oraz umiejętność wczuwania się w sytuację innych ludzi  i nawiązywania oraz utrzymywania z nimi dobrych stosunków” – dopełniają sukces osobisty i zawodowy każdego człowieka.

I takiej wrażliwości życzę Wam, drodzy Uczniowie RST. Pędząc po sukces nie należy deptać innych, ale odnosić się do innych z dużą wrażliwością, a do siebie także z tolerancją i optymistycznym patrzeniem w przyszłość.

Barbara Drożyńska

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com