Co  już jest za nami?

Pierwszy semestr dla wielu uczniów i nauczycieli był bardzo pracowity i efektywny.

Uczniowie klas I wzięli udział w 3 – dniowym obozie integracyjnym. 

Zorganizowaliśmy w szkole dwie wycieczki: jedną  na Szczeliniec Wielki, drugą do Trzebieszowic. W obu wycieczkach wzięli udział wszyscy uczniowie klas I, II i część uczniów z klas III. Uczniowie mogli poznać specyfikę działania  hotelu, poznać walory naszego regionu.  Transport i obiad dla wszystkich uczniów zostały zapewnione z środków UE w ramach programu, który realizuje RST pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego”.

W ramach ww. Programu, uczniowie RST wzięli także udział w zorganizowanym przez naszą szkołę Powiatowym forum zawodoznawczym, które polegało  na spotkaniu uczniów z pracodawcami z naszego regionu, z Polski i z Europy.

Uczniowie odbywali także spotkanie z dyrektorem hotelu Hilton w Dreźnie, poznawali szkołę hotelarską w Dreźnie. Tam też grupa dziewcząt odbywała praktykę.

Wszyscy uczniowie klas IV biorą udział w dodatkowych zajęciach poświęconych przygotowaniom do matury i przygotowaniu do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.  Organizowaliśmy 2 – krotnie próbną maturę, a wielokrotnie były realizowane zajęcia przygotowujące uczniów do zderzenia z testami egzaminacyjnymi. Niestety, są uczniowie, którzy pomimo upomnień, próśb, zachęty - nie biorą w nich udziału. Warto zauważyć, że uczniowie klas IV nie są w szkole angażowani do innych zajęć, niż dydaktyczne.

Także ponad 100 uczniów wybrało się do kina, a około 300 brało udział w zajęciach pozalekcyjnych: wyrównawczych (matematyka, j, polski, języki obce, historia, WOS),  a także w zajęciach wspierających  rozwój kompetencji zawodowych (zajęcia gastronomiczne, hotelarskie, języków obcych),  a  około 40 uczniów skorzystało z zajęć edukacyjno – zawodowych oraz z różnorodnych form pomocy pedagogiczno – psychologicznej (wiedza na temat uzależnień i zagrożeń z tego tytułu oraz możliwości zapobiegania im).

Około 40 uczniów klas I oraz około 30 uczniów klas IV brało udział w zajęciach na wyższych uczelniach, we Wrocławiu i w Kłodzku. RST realizuje program UE Szkoła Kluczowych Kompetencji, dzięki któremu do szkoły został zakupiony nowy sprzęt: komputer, TV, rzutnik, ekran, podręczniki dla uczniów klas I oraz inne drobne przybory szkolne. Program UE działa o autorskie programy dydaktyczne naszych czterech nauczycieli. Także dyrektor RST podpisał Umowę Patronacką z Wyższą Szkoła Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu.

Około 30 uczniów brało udział w zajęciach w zakresie animacji kulturalnej, a  około 100 uczniów było zaangażowanych  w przygotowanie i realizację szkolnych wydarzeń poświęconych: Rocznicy  Odzyskania Niepodległości przez Polskę, Święto Edukacji Narodowej,  Rocznicy Stanu Wojennego, a także w organizację konkursów  (piosenki turystycznej i międzynarodowej) oraz Światowy Dzień Turystyki. Braliśmy też udział w Akcji Sprzątania Świata. Około 30 uczniów wzięło udział w konkursach zawodowych, literackich, spotykaliśmy się  z ludźmi kultury „Poeci bez granic”, byliśmy organizatorem obchodów z okazji 32 Rocznicy Pontyfikatu Jana Pawła II – Patrona naszej szkoły, a także organizowaliśmy szkolną wigilię, którą uświetnił występ profesjonalnego Chóru i  Chóru naszych uczniów.

Wielu uczniów, szczególnie tych, którzy zamieszkują  w internacie bierze systematyczny udział  w zajęciach sportowych, także angażuje się w pomoc osobom starszym i dzieciom z Domu Dziecka, a także  w organizacje pomocy powodzianom.

Niektóre klasy wraz ze swoimi  wychowawcami, nauczycielami  odbywały wycieczki poznawcze, a także rekreacyjne. Te pierwsze do hoteli i biur turystycznych w ramach zajęć z przedmiotów zawodowych lub w celu odbycia w nich zajęć ćwiczeniowych. Rekreacyjno – integracyjne wycieczki służyły głównie celom wychowawczym.

Uczniowie RST brali udział w pokazie Carvingu, a także w uroczystości otwarcia Orlika przy Regionalnej Szkole Turystycznej, którego budowa zakończyła się w listopadzie 2010 r.

Uczniowie klas gastronomicznych angażowali się w przygotowanie kateringów. Braliśmy również udział w Konferencji Dolnośląsko – Saksońskiej w Gerlitz.

W wyniku przeprowadzenie badań daignostycznych na turystycznym rynku, przy udziale min. dyrektora RST, została wydane książka, która dostarcza wiedzę uczniom i nauczycielom na temat oczekiwań pracodawców wobec uczniów i szkół, a także, która promuje naszą szkołę na zewnątrz.

Także niektórzy uczniowie brali udział w zawodach sportowych, a także w cyklicznym wydarzeniu pn. Zachowaj trzeźwy umysł.

Grupa uczniów redaguje szkolną gazetę, a  inna grupa gra w szachy w ramach dodatkowych zajęć, pod kierunkiem nauczycieli, a jeszcze inna próbuje swoich sił w tworzeniu TV- RST.  Zapraszam Rodziców na strony internetowe naszej szkoły: www.rst.ng.pl

Wielu uczniów angażuje się w prace Samorządu Uczniowskiego. Szkoła ma również swoich reprezentantów w Powiatowej Radzie Młodzieży przy  Starostwie Powiatu Kłodzkiego.

Wydarzenia, zadania, które staramy się realizować w naszej szkole, muszą  być ukierunkowane na realizację określonych celów i zadań, odpowiadać na potrzeby indywidualne uczniów, szkoły, środowiska lub rynku pracy.

Barbara Drożyńska – dyrektor RST

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com