Priorytet to:

1. Poprawa  dotychczasowych osiągnięć uczniów z trudnościami  dydaktycznymi. Ukierunkowanie przez nauczycieli dodatkowych zajęć pozalekcyjnych na pomoc uczniom słabszym, którzy zechcą uczęszczać na zajęcia.

2. Także przygotowanie uczniów klas IV do matury i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.

Ponadto:

Od lutego br. rozpoczniemy zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w ramach Programu UE „ Modernizacja kształcenia zawodowego…”, który będzie realizowany do 2014.

Także będziemy kontynuować  program finansowany z środków unijnych Szkoła Kluczowych Kompetencji, w ramach którego przewidujemy zorganizowanie letniego obozu naukowego, w którym wezmą udział uczniowie klas I osiągający wysokie wyniki

3-4  marca zorganizujemy dla klas IV informacyjne spotkania z przedstawicielami wyższych uczelni  z woj. dolnośląskiego.

W dniach 8-9 marca br. tradycyjnie organizowane będą w szkole Dni Otwarte dla tegorocznych absolwentów gimnazjów, którzy biorą udział wspólnie z naszymi uczniami w zajęciach warsztatowych, prezentacjach staży zagranicznych, a także w spotkaniach z pracodawcami.

7 kwietnia br. również tradycyjnie odbędzie się Powiatowy Konkurs „Mistrz branży turystycznej”. W bieżącym roku zamierzamy wystąpić do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o objęcie Konkursu Honorowym Patronatem Kuratora Oświaty.

12-13 kwietnia  odbywać się będą I Szkolne Mistrzostwa Powiatu Kłodzkiego w SZACHACH SZYBKICH, organizowane pod kierunkiem nauczyciela prowadzącego Koło Szachowe dla Uczniów RST.

29 kwietnia – uroczystość zakończenia nauki uczniów klas IV i w maju matury, praktyki zawodowe dla uczniów klas młodszych.

30 kwietnia – sobota – dla RST to sobota pracująca dla uczniów i nauczycieli za 12 listopada 2010 , który był dniem wolnym od nauki. Czas ten poświęcimy Janowi Pawłowi II i Jego naukom w przeddzień beatyfikacji. Podczas paneli  warsztatowych i  kilku konferencji  w szkole, Jana Pawła II w przeddzień Jego beatyfikacji.

W czerwcu br. niektóre klasy wybiorą się na wycieczki jeśli uzyskają zgodę Rodziców. qTakże w czerwcu odbywać się będą egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla uczniów klas IV.

Klasyfikacja końcoworoczna dla uczniów klas IV odbędzie się już 20 kwietnia 2011, a dla uczniów klas I –III 13 czerwca  2011 r.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas I – III odbędzie się  22 czerwca 2011 r. o godz. 9.00.

Ponadto:

8 marca br. RST uruchamia kolejny Program UE, w którym wezmą udział n-le przedmiotów zawodowych. Program jest ukierunkowany na poprawę jakości kształcenia zawodowego.

Od grudnia 2010 dyrektor pracuje nad programem finansowanym z UE  RPO pn. Centra kształcenia zawodowego , który dotyczy doposażenia szkoły w sprzęt, urządzenia, meble i inne pomoce, na kwotę 1,3 mln. zł. Program najprawdopodobniej zostanie sfinalizowany w okresie wakacji.

Także mamy nadzieję, że zaplanowana w projekcie budżetu Miasta Polanica Zdrój,  na wniosek dyrektora RST, kwota 200 tys. zł. zostanie podtrzymana w budżecie na 2011 r. przez Samorząd Miasta Polanicy, co pozwoli na wykonanie elewacji budynku zajmowanego przez RST. Także podejmiemy starania, by  zagospodarować tereny wokół Orlika i szkoły, który został oddany do użytku w listopadzie 2010. Koszt zakończonej inwestycji to  1.118.130 zł.

Barbara Drożyńska

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com