201901pracownicy

Dyrektor szkoły

Beata Dreszer

Wicedyrektor

Magdalena Bregin

Kierownik szkolenia praktycznego

Barbara Szeliga


 

Nauczyciele języka polskiego

Agnieszka Pyrz

Edyta Kapral

Nauczyciele języka angielskiego

Magdalena Kuncewicz

Anna Sokołowska

Barbara Szeliga

Nauczyciel języka francuskiego

Magdalena Bregin

Nauczyciele języka niemieckiego

Ewa Pisarczyk

Barbara Prusak

Nauczyciele wiedzy o społeczeństwie

Danuta Droździk

Magdalena Strychaniecka

Nauczyciele podstaw przedsiębiorczości

Beata Dreszer

Magdalena Bregin

Nauczyciele geografii

Joanna Matusiak

Magdalena Strychaniecka

Edyta Zarzycka-Kościesza

Nauczyciel biologii

Halina Stepaniak

Nauczyciel chemii

Grażyna Białek

Bogusława Karpińska

Nauczyciel fizyki

Piotr Głowania

Nauczyciele matematyki

Grzegorz Boos

Daniel Łuczko

Grażyna Białek

Nauczyciel informatyki

Daniel Łuczko

Nauczyciele wychowania fizycznego

Katarzyna Czaja – Doroszuk

Robert Bernaś

Paweł Szpak

Małgorzata Zawada

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Robert Bernaś

Nauczyciele religii

s. Karolina Dalasińska

ks. Mateusz Matusiak

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

Anna Sokołowska

Nauczyciele przedmiotów zawodowych gastronomicznych

Agnieszka Ciuła

Bogusława Karpińska

Beata Dreszer

Grażyna Białek

Nauczyciele przedmiotów zawodowych hotelarskich

Teresa Nowicka

Mirona Wiaderny

Sylwia Wasielewska - Romian

Nauczyciele przedmiotów zawodowych turystycznych

Magdalena Strychaniecka

Edyta Zarzycka-Kościesza

Joanna Matusiak

Nauczyciel przedmiotów ogólnozawodowych

Stanisław Wiśniewski

Nauczyciel bibliotekarz

Barbara Terlecka

Pedagog

Agnieszka Chwiłka

Nauczyciele wspomagający

Katarzyna Młynarczyk

Katarzyna Pacan

Edyta Zarzycka-Kościesza

Szkolni doradcy zawodowi

Beata Dreszer

Magdalena Bregin

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com