201901pracownicy

Dyrektor szkoły

Beata Dreszer

Wicedyrektor

Magdalena Bregin

Kierownik szkolenia praktycznego

Barbara Szeliga


 

Nauczyciele języka polskiego

Agnieszka Pyrz

Edyta Kapral

Nauczyciele języka angielskiego

Magdalena Kuncewicz

Anna Sokołowska

Barbara Szeliga

Nauczyciel języka francuskiego

Magdalena Bregin

Nauczyciel języka niemieckiego

Barbara Prusak

Nauczyciel plastyki Halina Zenka

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie

Danuta Droździk

Nauczyciele podstaw przedsiębiorczości

Beata Dreszer

Danuta Droździk

Nauczyciele geografii

Anna Bieniasz - Gil

Magdalena Strychaniecka

Edyta Zarzycka-Kościesza

Nauczyciel biologii

Halina Stepaniak

Nauczyciel chemii

Grażyna Białek

Nauczyciel fizyki

Piotr Głowania

Nauczyciele matematyki

Daniel Łuczko

Grażyna Białek

Anna Bolechowska - Tarnowska

Nauczyciele informatyki

Daniel Łuczko

Anna Bolechowska - Tarnowska

Nauczyciele wychowania fizycznego

Katarzyna Czaja – Doroszuk

Robert Bernaś

Paweł Szpak

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa

Robert Bernaś

Nauczyciel religii

ks. Mateusz Matusiak

Nauczyciel wychowania do życia w rodzinie

Anna Sokołowska

Nauczyciele przedmiotów zawodowych gastronomicznych

Agnieszka Ciuła

Bogusława Karpińska

Beata Dreszer

Grażyna Białek

Nauczyciele przedmiotów zawodowych hotelarskich

Teresa Nowicka

Sylwia Wasielewska - Romian

Nauczyciele przedmiotów zawodowych turystycznych

Magdalena Strychaniecka

Edyta Zarzycka-Kościesza

Nauczyciel bibliotekarz

Barbara Terlecka

Pedagog

Agnieszka Chwiłka

Nauczyciele wspierający kształcenie specjalne

Katarzyna Pacan

Edyta Zarzycka-Kościesza

Anna Bolechowska - Tarnowska

Szkolni doradcy zawodowi

Beata Dreszer

Magdalena Bregin

Wychowawcy w internacie Paweł Szpak, Danuta Droździk, Robert Bernaś, Edyta Kapral, Małgorzata Zawada
JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com