Krótki opis projektu.

     

Projekt: „Praktyczne kształcenie nauczycieli na turystycznym rynku pracy ”

realizowany w ramach programu Erasmus Plus, Akcja 1 przez Regionalną Szkołę Turystyczną w Polanicy Zdroju

realizowany będzie w okresie 01.09.2019 - 31.08.2021.

     W ramach realizacji projektu planujemy zorganizować 4 grupy wyjazdowe nauczycieli szkoły, najpierw do zaprzyjaźnionej od 2013 roku szkoły Animacji w Maladze ( tygodniowy job shadowing) a następnie na dwutygodniowy kurs języka angielskiego (poziom B1 oraz refreshing course) do Irlandii.

     Beneficjentami w projekcie kształcenia będzie 22 nauczycieli szkoły.

     Instytucjami przyjmującymi są:

* szkoła średnia IES BEN GABIROL w Maladze (Hiszpania) oraz

* firma Your International Training z Irlandii.

     Posiadają one wieloletnie doświadczenie w organizacji praktyk zawodowych dla młodzieży z całej Europy a także w organizacji kursów językowych, metodycznych i przyjmowania nauczycieli na job shadowing. Kraje partnerskie zostały wybrane z uwagi na pionierskie podejście do dualnego systemu kształcenia zawodowego, a my chcemy uczyć się od najlepszych.

     Szkoła partnerska z Malagi umożliwi nauczycielom RST obserwowanie przez 5 dni pracy swojego indywidualnego mentora, zbierając w ten sposób doświadczenia w zawodzie. Będzie jego „cieniem”, asystując w jego codziennym planie lekcji i zajęć pozalekcyjnych. Partner zapewni również zakwaterowanie, wyżywienie i opiekę merytoryczną oraz realizację programu kulturalnego obejmującego zapoznanie z obyczajami kraju goszczącego. Mentorzy zabiorą również swoich podopiecznych do hoteli na rozmowy z kierownictwem o organizacji dobrych praktyk dla animatorów.

         Partner z Irlandii zorganizuje uczestnikom kurs języka angielskiego przez najlepszych lektorów a także zrealizuje uzgodniony program kulturowy

w tym wizyty w Irish International Hotel & Catering School in Galway oraz w Dingle Cookery School.

 

       Przed rozpoczęciem mobilności uczestnicy zostaną zapoznani z kulturą i historią kraju goszczącego. Skorzystają również z kursu języka angielskiego i hiszpańskiego, przygotowującego do prawidłowej realizacji celów projektu.

 

        Udział w projekcie będzie szansą nie tylko na podniesienie kwalifikacji nauczycieli i doskonalenie posiadanych umiejętności, ale również na podniesienie jakości pracy szkoły i nadanie jej europejskiego wymiaru. Dodatkową zaletą przystąpienia do programu będzie możliwość obserwowania przez uczniów postaw nauczycieli, jako świadomych swojej tożsamości Europejczyków, korzystających z szans udostępnianych przez UE. Pomoże to nauczycielom naszej szkoły stać się mentorami i autorytetami w dziedzinie kształcenia.

     Głównymi celami projektu są:

* zwiększenie kompetencji i umiejętności językowych,

* podwyższenie poziomu jakości nauczania i uczenia się,

* rozwój kompetencji społecznych i kulturowych,

* rozszerzenie kompetencji w zakresie nauczania nowej specjalizacji Animacji Czasu Wolnego,

* porównanie systemów edukacyjnych szkół z krajów europejskich,

* zwiększenie motywacji nauczycieli do przyszłych działań na rzecz szkoły i rozwoju osobistego,

* wprowadzenia innowacji do oferty edukacyjnej szkoły oraz

* wzmocnienie dualnego kształcenia zawodowego.

     Efektami job shadowing będzie:

* pogłębiona diagnoza kompetencji i predyspozycji szkoły w Maladze do wykorzystania w warunkach polskich,

* diagnoza polskich deficytów na tle wysoko rozwiniętych kompetencji nauczycieli animacji w Hiszpanii,

* diagnoza kompetencji miękkich poszukiwanych w zawodzie animatora: precyzja, otwartość, elastyczność, przebojowość, pokonywanie stresu związanego z wystąpieniami publicznymi. Cechy te są podstawą poszukiwań każdego dobrego pracownika w innych zawodach.

     Nauczyciele odpowiedzą na pytania jak pokierować grupą uczniów aby stworzyli szczegółowy program animacji, jak stworzyć program 'dnia tematycznego' i w jaki sposób ewaluować własne działania animacyjne. Każdy uczestnik wykona listę technik pracy z grupą animatorów do wykorzystania przez innych nauczycieli na swoich lekcjach.

     Efektami kursu angielskiego będzie:

* wydanie podręcznego słownika wyrażeń branżowych jako dodatek do skryptu napisanego przez nauczycieli RST do nowej podstawy programowej,

* wzmocnienie nauczania języka angielskiego również przez nauczycieli innych przedmiotów na zasadzie interdyscyplinarności,

* umiejętność patrzenia na nauczany przedmiot z nowej perspektywy, co pozwoli indywidualnie poznać wartość różnorodności społecznej, językowej i kulturowej oraz większą wrażliwość na nią,

* otwartości na społeczność międzynarodową w RST.

 

     Udział w projekcie przyniesie szkole wiele długofalowych korzyści np. pozyskane kompetencje językowe uatrakcyjnią prowadzone interdyscyplinarne lekcje, wzbogacając warsztat pracy o nowe metody nauczania. Szkoła będzie podejmować dalsze starania pozyskiwania partnerów wspomagających jej działania w kształceniu zawodowym. Chcemy, aby nasi nauczyciele nie odbiegali w warsztacie pracy od swoich zagranicznych kolegów.

 

Barbara Szeliga

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com