Projekt

"Wzrost jakości kształcenia zawodowego w branży
hotelarskiej i gastronomicznej
na Dolnym Śląsku
",

realizowany przez Dolnośląską Izbę Gospodarczą we Wrocławiu, w partnerstwie z Regionalną Szkołą Turystyczną w Polanicy Zdroju (POKL 3.4.3 EFS).

 

CELE I ZADANIA PROJEKTU

PRAKTYKI ZAWODOWE

Beneficjenci projektu: nauczyciele zawodu oraz instruktorzy praktycznej nauki zawodu z Dolnego Śląska.
W projekcie weźmie udział 50 osób.

Czas trwania praktyk: 20 dni robocze/ 1 os.
Ilość osób przyjętych na praktykę w danym hotelu uzależniona jest od możliwości przedsiębiorcy.

Koszty: organizator pokrywa pełne koszty zakwaterowania, wyżywienia oraz dofinansowanie dojazdu na miejsce praktyki.

Program praktyk zostanie ustalony we współpracy ze szkołami i przedsiębiorstwami. Ze względu na obowiązki zawodowe nauczycieli organizacja praktyk odbywać się będzie w małych grupach w trakcie realizacji projektu.

CERTFIKATY

Organizacja egzaminu końcowego (2 edycje).
Uczestnicy praktyk po jej zakończeniu przystąpią do egzaminu podsumowującego, przeprowadzonego przez międzynarodową komisję ( egzamin w j. polskim).
Do udziału w egzaminie zaproszeni zostaną również goście honorowi, obserwatorzy (przedstawiciele instytucji, polityki i biznesu).

Egzamin kończy się uzyskaniem certyfikatu.

OBRADY DOLNOŚLĄSKO SAKSOŃSKIEJ GRUPY DORADCZEJ DS. KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Wymiana dobrych praktyk pomiędzy partnerami
z Dolnego Śląska i Saksonii.

Stworzenie modelu współpracy pomiędzy Dolnym Śląskiem i Saksonią w obszarze szkolnictwa zawodowego.

Opracowanie publikacji końcowej pod redakcją naukową, obejmującej model nauczania zawodu w branży hotelarsko – gastronomicznej.

PROMOCJA I MEDIA

Do obserwacji wyników i przebiegu projektu zaproszone zostaną media regionalne oraz ogólnopolskie.

Wartość dodana, realizowana poza projektem.

Prezentacja współpracy hoteli, szkół i instytucji w Brukseli w ramach Polskiej Prezydencji.

Inicjatywa została podjęta przez Dolnośląską Izbą Gospodarczą i Saksońską Kancelarię Państwową. Prezentacja planowana jest na koniec 2011 roku. Prezentacja ma pokazać dobre praktyki, wspólne przedsięwzięcia polsko - niemieckie (w szczególności w aspekcie transgranicznym) oraz zaprezentować dobre przykłady współpracy firm ze szkołami zawodowymi.

Zrealizowane działania:

Forum Edukacji Zawodowej - 8 kwietnia 2011 r.


  

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com