O tym mogli się przekonać uczniowie klasy IG i IHT podczas realizacji dwóch tematów lekcji z zakresu wiedzy o społeczeństwie. No bo gdzie, jak nie w Urzędzie Miejskim w Polanicy-Zdroju można najlepiej przeprowadzić tematy: ,,Jak załatwić sprawę w Urzędzie?” oraz ,,Informacja publiczna i e-urząd”. Lekcje w obu klasach odbyły się 30 października 2019 roku.

Uczniowie mieli możliwość połączenia wiedzy teoretycznej zdobytej w szkole, z wiedzą praktyczną na przykładzie pracy miejscowego urzędu i zatrudnionych tam urzędników. Naszym przewodnikiem po urzędzie była pani sekretarz gminy Jolanta Surmińska-Rudnicka. Zapoznała uczniów ze strukturą administracji publicznej, kompetencjami rady miasta i omówiła jakie sprawy można załatwić w polanickim magistracie.

Uczestnicy zostali też przyjęci przez kierownika Urzędzie Stanu Cywilnego. W sali posiedzeń Rady Miejskiej choć przez chwilę mogli wczuć się w rolę radnego miasta. Pracownica odpowiedzialna za urząd elektroniczny, opowiedziała uczniom o wygodzie i korzyściach jakie daje załatwiania spraw urzędowych przez Internet. Oprócz tego uczniowie przeszli bardzo szybki, mały kurs poprawnego wypełniania wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dla uczniów odwiedzających urząd, znalazła również czas pani wiceburmistrz Agata Winnicka. Zaprosiła do swojego gabinetu i chętnie odpowiadała na pytania uczniów. Ma bardzo rozległy zakres kompetencji ale i obowiązków również…

Lekcja w urzędzie była dla uczniów cennym doświadczeniem i praktycznym sposobem na zdobywanie wiedzy.

 

Tekst i zdjęcia: Danuta Droździk

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com