W związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty na podstawie 

  1. Ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z. 2019 r., poz. 1148) – art. 30b.
  2. Ustawy z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) – art. 28 oraz Rozporządzenia MEN(...), 

zawieszam zajęcia w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy - Zdroju

od dnia 12 do 25 marca 2020 r.

Jest to decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

W tym czasie uczniowie nie przychodzą do szkoły, powinni pozostać w domu, nie są realizowane żadne praktyki, staże, ani inne formy dokształcania zawodowego, gdyż te zajęcia są również zawieszone. Tym samym uczniowie powinni pozostać w domu, a ewentualne zajęcia pozwalające utrzymać ciągłość nauki zależeć będą od indywidualnych ustaleń z nauczycielami poprzez materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy. Czas odwołanych w szkole zajęć powinien być poświęcony na samokształcenie! Proszę być w kontakcie telefonicznym lub mailowym z wychowawcą klasy oraz ze szkołą poprzez strony internetowe (oficjalną i na fb). Proszę śledzić bieżące informacje i umieszczane komunikaty. Nie powinno się niepotrzebnie opuszczać domu, przemieszczać, podróżować, znajdować się w skupiskach ludzkich. Proszę w tym czasie nie podejmować pracy poza domem. Takie są rekomendacje i proszę tego przestrzegać! Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki, które można przeznaczyć dowolnie!!!

 

Ze względu na bezpieczeństwo w domu, należy przestrzegać zasad higieny i czystości pomieszczeń., często myć ręce przy użyciu mydła i wody. Należy przestrzegać wszystkich zasad, które obowiązują w sytuacji szczególnego zagrożenia epidemią - podawane w środkach masowego przekazu.

 

Dyrektor Regionalnej  Szkoły Turystycznej w Polanicy - Zdroju

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com