W związku z ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty na podstawie 

  1. Ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z. 2019 r., poz. 1148) – art. 30b.
  2. Ustawy z 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) – art. 28 oraz
  3. Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. zmieniajacego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz.492).
  4. Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz.493).

ze względu na stan epidemii

zajęcia w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy - Zdroju

są zawieszone do 26 kwietnia 2020 r.

 

Jednocześnie informuję, że obowiązuje zakaz wstępu do szkoły osobom niebędącym pracownikami szkoły.

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com