Pakiet dydaktyczny dla nauczyciela i ucznia w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych opracowany w ramach projektu "Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku".

Opracowanie jest metodyczną propozycją zgłębiania wiedzy o żywności i żywieniu. Obejmuje treści nauczania z zakresu podstawy żywienia człowieka, dietetyki, gastronomii i obsługi konsumenta. Uwzględniono przykłady zastosowania aktualnych przepisów odnoszących się do zapewnienia jakości zdrowotnej żywności i żywienia, jak tez obecne trendy w żywieniu zapewniające profilaktykę zdrowotną metabolicznych chorób cywilizacyjnych. Wykorzystano odniesienia do najnowszych norm żywienia i tabel odżywczych. Zaproponowano ciekawe i różnorodne metody pracy. Nauka przez działanie - doświadczenie, gry dydaktyczne, zabawy powinna sprawić, że nową wiedzę oraz umiejętności uczeń będzie nabywał bez przeciążenia i znużenia. Do publikacji dołączono płytę CD zawierającą multimedialne materiały dydaktyczne.

Autor: Beata Dreszer - dyplomowany nauczyciel przedmiotów zawodowych (żywieniowych) i podstaw przedsiębiorczości oraz szkolny doradca zawodowy w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy-Zdroju. Absolwentka magisterskich studiów dziennych w Akademii Rolniczej we Wrocławiu w zakresie ekonomiki rolnictwa; studia podyplomowe, w tym m.in. z zakresu żywienia człowieka i profilaktyki zdrowotnej. Doświadczenia i dotychczasowy dorobek zawodowy to m.in. napisanie i wdrożenie programu autorskiego, zaakceptowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu, oraz odpowiadającego mu skryptu dla uczniów liceum profilowanego (profil usługowo-gospodarczy) odnośnie usług gastronomicznych, programu autorskiego podstaw przedsiębiorczości, a także skryptu dla nauczycieli o aktywnych metodach nauczania.

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com