Harmonogram egzaminu maturalnego w RST, w roku szkolnym 2020/2021

Plik pdf do pobrania pdf 


Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2020 r.

w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku.

Plik pdf do pobrania pdf 


Ważne terminy dla uczniów klas maturalnych

20210324 terminy

1 Szczegółowe informacje w Komunikacie dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 w sprawie sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania w roku szkolnym 2020/2021 egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (...)
2 Komunikat dyrektora CKE z 20 sierpnia 2020 w sprawie terminów (...) egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021
Sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2021 r. może zostać zmodyfikowany, jeżeli będzie to konieczne ze względu na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego w związku z COVID-19

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com