geografia

MATERIAŁY EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW DO SAMODZIELNEJ PRACY W DOMU NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA, REPETYTORIUM MATURZYSTY I ZASOBÓW INTERNETOWYCH
KLASA 4 HT – samodzielne opracowanie tematów:
1. Rasy ludzkie na świecie:
a. wyodrębnienie głównych ras wraz z podgrupami, cechami charakterystycznymi i miejscem występowania
b. rasy mieszane wraz z cechami charakterystycznymi i miejscem występowania
2. Charakterystyka kręgów kulturowych na świecie – cechy charakterystyczne i miejsce występowania
3. Wpływ religii na życie człowieka i gospodarkę( chrześcijaństwo, islam, judaizm, hinduizm i buddyzm).
4. Struktura zawodowa ludności świata - stopa bezrobocia, przyczyny i skutki bezrobocia, a także sposoby zwalczania
KLASA 3T I 3H – samodzielne opracowanie tematów:
1. Sieć rzeczna Polski – przygotowanie na mapie konturowej sieci rzecznej Polski dopływów prawostronnych i lewostronnych rzek Wisły i Odry
2. Powtórzenie materiału z zakresu położenia, ukształtowania powierzchni i klimatu Polski
KLASA 2T – samodzielne opracowanie tematów:
1. Szlifujemy przygotowanie mapy konturowej politycznej Afryki wraz ze stolicami
2. Podział Wszechoceanu i typy mórz
3. Właściwości fizyczne i chemiczne wody morskiej
Klasa 2H – samodzielne opracowanie tematów:
1. Podział Wszechoceanu i typy mórz
2. Właściwości fizyczne i chemiczne wody morskiej
KLASA 1HT – samodzielne opracowanie tematów:
MATERIAŁY EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA UCZNIÓW DO SAMODZIELNEJ PRACY W DOMU NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA, REPETYTORIUM MATURZYSTY I ZASOBÓW INTERNETOWYCH
KLASA 4 HT – samodzielne opracowanie tematów:
1. Rasy ludzkie na świecie:
a. wyodrębnienie głównych ras wraz z podgrupami, cechami charakterystycznymi i miejscem występowania
b. rasy mieszane wraz z cechami charakterystycznymi i miejscem występowania
2. Charakterystyka kręgów kulturowych na świecie – cechy charakterystyczne i miejsce występowania
3. Wpływ religii na życie człowieka i gospodarkę( chrześcijaństwo, islam, judaizm, hinduizm i buddyzm).
4. Struktura zawodowa ludności świata - stopa bezrobocia, przyczyny i skutki bezrobocia, a także sposoby zwalczania
KLASA 3T I 3H – samodzielne opracowanie tematów:
1. Sieć rzeczna Polski – przygotowanie na mapie konturowej sieci rzecznej Polski dopływów prawostronnych i lewostronnych rzek Wisły i Odry
2. Powtórzenie materiału z zakresu położenia, ukształtowania powierzchni i klimatu Polski
KLASA 2T – samodzielne opracowanie tematów:
1. Szlifujemy przygotowanie mapy konturowej politycznej Afryki wraz ze stolicami
2. Podział Wszechoceanu i typy mórz
3. Właściwości fizyczne i chemiczne wody morskiej
Klasa 2H – samodzielne opracowanie tematów:
1. Podział Wszechoceanu i typy mórz
2. Właściwości fizyczne i chemiczne wody morskiej
KLASA 1HT – samodzielne opracowanie tematów:
1. Urbanizacja na świecie
2. Czynniki rozwoju rolnictwa
3. Organizmy zmodyfikowane genetycznie(GMO) – skutki pozytywne i negatywne
KLASA 1G – samodzielne opracowanie tematów:
1. Czynniki rozwoju rolnictwa
2. Organizmy zmodyfikowane genetycznie(GMO) – skutki pozytywne i negatywne
3. Rolnictwo uprzemysłowione i ekologiczne – cechy charakterystyczne i skutki
KLASA 1t i 1żh- samodzielne opracowanie tematów:
1. Wszechocean
2. Zasoby wodne Ziemi
Wody powierzchniowe
1. Urbanizacja na świecie
2. Czynniki rozwoju rolnictwa
3. Organizmy zmodyfikowane genetycznie(GMO) – skutki pozytywne i negatywne
KLASA 1G – samodzielne opracowanie tematów:
1. Czynniki rozwoju rolnictwa
2. Organizmy zmodyfikowane genetycznie(GMO) – skutki pozytywne i negatywne
3. Rolnictwo uprzemysłowione i ekologiczne – cechy charakterystyczne i skutki
KLASA 1t i 1żh- samodzielne opracowanie tematów:
1. Wszechocean
2. Zasoby wodne Ziemi
Wody powierzchniowe
JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com