Działalność gospodarcza

Proszę o pisemne opracowania,które będą oceniane następujących zagadnień tematycznych wykorzystując informacje zawarte w internecie i/lub w dostępnej literaturze fachowej:

  1. Elementy zarządzania w przedsiębiorstwie gastronomicznym/należy uwzględnić pojęcie zarządzania,elementy wchodzące w skład zarządzania.
  2. Rentowność zakładu gastronomicznego/pojęcie,wskaźniki rentowności:procentowa marżą zysku brutto,procentowa marża zysku operacyjnego,rentowność majątku,rentowność kapitałów,rentowność sprzedaży.
  3. Opracować biznes plan przedsiębiorstwa gastronomiczego w ustalonym terminie do końca kwietnia b.r.Uwaga:przykłady opracowania w formie projektu znajdują się w internecie,należy umieścić w projekcie własne założenia np.wynagrodzenie 1 pracownika brutto nie może być mniejsze niż minimalna płaca ustawowa brutto-2.600zł

serdecznie Was pozdrawiam - S.Wiśniewski.

Proszę o opracowanie pisemne korzystając z internetu i z/lub innych dostępnych publikacji fachowych następujących tematów:

  1. Elementy zarządzania/pojęcie zarządzania,elementy wchodzące w skład zarządzania.
  2. Strategie marketingowe/pojęcie strategii,rodzaje strategi stosowanych w działalności przedsiębiorstwa.
  3. Biura podróży w regionie/w szczególności działające na ziemi kłodzkiej,ich nazwy,dane adresowe i jeśli jest to możliwe to także zakres świadczonych usług turystycznych.
  4. Opracowanie biznes planu przedsiębiorstwa turystycznego/ustaliśmy termin oddania projektu na koniec kwietnia.

serdecznie wszystkich pozdrawiam - S.Wiśniewski.

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com