Klasa pod patronatem biura tutystycznego Rainbow

Image00006

Regionalna Szkoła Turystyczna, jako jedyna szkoła w powiecie kłodzkim, kształci uczniów w zawodzie Technik Organizacji Turystyki o specjalizacji  Animator czasu wolnego, a honorowy patronat nad kształceniem zawodowym w tym zakresie sprawuje Biuro Podróży Rainbow. To jeden z największych touroperatorów na rynku w Polsce.

*Animator czasu wolnego to zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy. Animator to osoba, która dba o przygotowanie i realizację programu animacyjnego dla gości hotelowych. Prowadzi zajęcia dla dzieci i dorosłych - zabawy z dziećmi, mini disco, gry i zabawy, waterpolo, aqua aerobik, show tematyczne, zajęcia sportowe, plastyczne, teatralne, muzyczne. Ma możliwość poznania wielu ludzi z różnych krajów i kultur, może doskonalić umiejętności w zakresie porozumiewania się w języku obcym.

Planując swoją przyszłość wybierz Technikum Organizacji Turystyki ze specjalizacją Animator Czasu Wolnego w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy-Zdroju!

Serdecznie zapraszamy!

 

Po ukończeniu Technikum Organizacji Turystyki o specjalizacji Animator czasu wolnego, będziesz potrafił:

 • pracować jako animator czasu wolnego  i organizować czas wolny gościom obiektów hotelowych,
 • organizować pracę biura podróży i organizować imprezy turystyczne, udzielać informacji turystycznej oraz rozwiązywać problemy turystów - uczniowie w trakcie zajęć pracują w symulacyjnym biurze podróży „Alibaba Tour”. To firma ćwiczeniowa kształcąca pracowników biur podróży w warunkach najbardziej zbliżonych do rzeczywistości. Jej istotą  jest symulacja - naśladowanie pracy autentycznego biura podróży, w którym wszystkie operacje są identyczne z pracami prawdziwej firmy. Symulacyjne biuro podróży „Alibaba Tour” działa w Regionalnej Szkole Turystycznej od października 2009r. a od marca 2016 r. znajduje się pod honorowym patronatem Biura Podróży Rainbow. Zajęcia w symulacyjnym biurze podróży są niezwykle ciekawe i dają możliwość nabycia wielu umiejętności poszukiwanych na turystycznym rynku pracy. Należą do nich opracowywanie programu, kalkulacja kosztów imprez turystycznych, zamawianie świadczeń dla klientów;
 • rozliczać świadczone usługi z kontrahentami, pilotami wycieczek, obsługiwać komputerowe programy użytkowe, pracować w charakterze przewodników i  pilotów turystycznych.

Jako nasz absolwent znajdziesz pracę:

 • w firmach zajmujących się organizacją i obsługą ruchu turystycznego oraz animacją czasu wolnego: w biurach podróży, hotelach, agroturystyce, punktach informacji turystycznej, stowarzyszeniach i organizacjach zajmujących się wspieraniem i rozwojem turystyki, hotelarstwa i gastronomii zarówno w Polsce, jak i na terenie całej Unii Europejskiej;
 • w urzędach administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki;
 • w firmach cateringowych, restauracjach i obiektach bazy noclegowej (zakłady hotelarskie, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, zajazdy, gościńce, schroniska, kwatery prywatne i inne a także współczesna baza ruchoma: promowa, żeglugowa, kolejowa, lotnicza).

 


 

Dnia 3 kwietnia jako zespół klas o profilu turystycznym pojechaliśmy do Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, gdzie z grupami prowadzonymi przez Panie przewodnik zwiedzaliśmy pomieszczenia pełne zabytkowych przedmiotów oraz oglądaliśmy stare muzealne wystroje wnętrz. Szczególnie zachwyciła nas piękna wystawa sztuki nowoczesnej oraz niesamowite wyroby szklane. Dzięki temu, że razem z nami muzeum zwiedzał student z Hiszpanii, goszczący w naszej szkole w ramach programu Erasmus,  mogliśmy sprawdzić swoje umiejętności językowe oraz podszkolić się w rozmowie w języku angielskim. Po zwiedzaniu uczestniczyliśmy w konferencji na temat współpracy naszej szkoły z PTTK. Jako goście mieliśmy okazję posłuchać ważnych informacji na temat pracy przewodnika i przykładowych sytuacji, które mogą się wydarzyć podczas pracy w tym zawodzie i jak sobie z nimi poradzić. Nasza grupa  dowiedziała się wielu praktycznych informacji  w temacie zawodu przewodnika oraz dużo ciekawych faktów o naszym regionie, a nasz gość z Hiszpanii, dzięki chęci niektórych uczniów oraz nauczycieli też usłyszał wiele ciekawych faktów o historii terenów Kłodzka.
Było to ciekawe przeżycie dla nas jako uczniów i ważna chwila dla naszej szkoły.
 
Uczniowie klas turystycznych

Jak pracuje profesjonalny pracownik w biurze turystycznym? Odpowiedź na to pytanie znaleźli  uczniowie zaprzyjaźnionej szkoły turystycznej z Czeskiego Cieszyna, którzy odbyli warsztaty w symulacyjnym biurze podróży „Alibaba-tour”.

Ponad 3  godziny zajęć i zabawy, w ramach których goście odgrywali rolę klientów biura podróży, a uczniowie klasy II TOT – rolę  profesjonalnych pracowników, pozwoliło określić cechy najwyższej jakości personelu biura turystycznego. Są to: schludny, staranny wygląd, osobowość zawodowa  - umiejętność nawiązywania i prowadzenia konwersacji, optymizm, empatia, kreatywność w pracy, życzliwa postawa wobec klientów oraz wiedza i umiejętności zawodowe. 

Personel w biurze turystycznym bierze udział w tworzeniu produktu turystycznego, jest jego częścią i ma ogromny wpływ na kształtowanie opinii o biurze turystycznym.

W trakcie warsztatów goście z Czech mogli nauczyć się kilku tańców i zabaw animacyjnych od profesjonalnych animatorów.  Po raz kolejny okazało się, że zdobywanie wiedzy wcale nie musi kojarzyć się jedynie z podręcznikami i nudą. Wystarczy proste połączenie nauki i zabawy, aby uczniowie chętnie zdobywali nową wiedzę i pogłębiali zainteresowania.


 

W ramach obchodów Światowego Dnia Turystyki pod hasłem „Turystyka i transformacja cyfrowa”, nauczyciele informatyki i przedmiotów turystycznych w Regionalnej Szkole Turystycznej ogłaszają konkurs na Projekt „Nowe technologie w turystyce”.

Innowacyjne technologie mają zastosowanie w promocji walorów turystycznych regionu, w przygotowywaniu produktów turystycznych oraz w realizacji podróży. Celem konkursu jest poszukiwanie nowych technologii i prezentacja ich zastosowania w e-turystyce.

Forma pracy: folder multimedialny na  płycie DVD.

Uczestnicy: uczniowie klas TOT

Koordynator projektu: Edyta Zarzycka-Kościesza, Magdalena Strychaniecka, Daniel Łuczko.

Termin realizacji: 28.09.2018

Ogłoszenie wyników konkursu: 04.10.2018

W ramach programu nauczania, uczniowie technikum obsługi turystycznej uczą się treści z zakresu hotelarstwa, gastronomii, w tym obsługi konsumenta. Wykorzystując zaplecze pracowni zawodowych i korelację międzyzawodową, na początku roku szkolnego, na prośbę nauczyciela przedmiotów turystycznych, odbyła się lekcja otwarta – warsztaty z obsługi gościa w restauracji dydaktycznej. Nauczyciel przedmiotów gastronomicznych i ekspert w dziedzinie obsługi gościa, P. Agnieszka Ciuła, zaprezentowała uczniom klasy II technikum żywienia i usług gastronomicznych i II technikum obsługi turystycznej zastawę stołową, techniki nakrywania stołów oraz rodzaje serwisów kelnerskich.   W części praktycznej uczniowie w podziale na grupy samodzielnie przygotowali nakrycie stołu wykorzystując bogatą zastawę będącą na wyposażeniu pracowni zawodowych.

Dzięki uprzejmości Pani Agnieszki i uczniów technikum gastronomicznego, uczniowie technikum obsługi turystycznej mogli nabyć umiejętności, które są uniwersalne i pomagają nie tylko właściwie  obsłużyć  turystów, ale także stanowią element savoir-vivru każdego człowieka.

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze realizowane w ramach Szkolnych Programów Rozwojowych szkół zawodowych województwa dolnośląskiego prowadzone przez Magdalenę Strychaniecką.

"I ty możesz zostać przewodnikiem i pilotem wycieczek."

Mapa i orientacja w terenie oraz ich znajomość pomoże ci osiągnąć ten cel.

 

W bieżącym roku szkolnym zajęcia te prowadzone są z uczniami kasy I technikum obsługi turystycznej. Głównym ich celem jest nie tylko wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły, wspomaganie kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej ale i przygotowanie uczniów do pełnienia roli ambasadora regionu.

Dzięki zajęciom prowadzonym w terenie oraz odpowiednio dobranym metodom pracy uczniowie pogłębiają wiedzę i umiejętności takie jak:

 • umiejętności prawidłowego posługiwania się językiem polskim, zawodowym w mowie i w piśmie podczas formułowania ofert turystycznych,
 • umiejętności czytania map turystycznych,
 • umiejętności planowania wycieczki (trasy, czasu, kosztów itp.),
 • orientacji w terenie,
 • symulacji usługi przewodnika po Ziemi Kłodzkiej,
 • poznają walory turystyczne Ziemi Kłodzkiej,
 • pogłębiają wiedzę dotyczącą regionu, w którym żyjemy.
 • wdrażają zamiłowanie do turystyki rowerowej i pieszej,

Uczniowie uczestniczący w projekcie przedstawią tu swoje reportaże, do których przeczytania gorąco zachęcam.

Magdalena Strychaniecka

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com