Klasa pod patronatem biura tutystycznego Rainbow

Image00006

Regionalna Szkoła Turystyczna, jako jedyna szkoła w powiecie kłodzkim, kształci uczniów w zawodzie Technik Organizacji Turystyki o specjalizacji  Animator czasu wolnego, a honorowy patronat nad kształceniem zawodowym w tym zakresie sprawuje Biuro Podróży Rainbow. To jeden z największych touroperatorów na rynku w Polsce.

*Animator czasu wolnego to zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy. Animator to osoba, która dba o przygotowanie i realizację programu animacyjnego dla gości hotelowych. Prowadzi zajęcia dla dzieci i dorosłych - zabawy z dziećmi, mini disco, gry i zabawy, waterpolo, aqua aerobik, show tematyczne, zajęcia sportowe, plastyczne, teatralne, muzyczne. Ma możliwość poznania wielu ludzi z różnych krajów i kultur, może doskonalić umiejętności w zakresie porozumiewania się w języku obcym.

Planując swoją przyszłość wybierz Technikum Organizacji Turystyki ze specjalizacją Animator Czasu Wolnego w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy-Zdroju!

Serdecznie zapraszamy!

 

Po ukończeniu Technikum Organizacji Turystyki o specjalizacji Animator czasu wolnego, będziesz potrafił:

 • pracować jako animator czasu wolnego  i organizować czas wolny gościom obiektów hotelowych,
 • organizować pracę biura podróży i organizować imprezy turystyczne, udzielać informacji turystycznej oraz rozwiązywać problemy turystów - uczniowie w trakcie zajęć pracują w symulacyjnym biurze podróży „Alibaba Tour”. To firma ćwiczeniowa kształcąca pracowników biur podróży w warunkach najbardziej zbliżonych do rzeczywistości. Jej istotą  jest symulacja - naśladowanie pracy autentycznego biura podróży, w którym wszystkie operacje są identyczne z pracami prawdziwej firmy. Symulacyjne biuro podróży „Alibaba Tour” działa w Regionalnej Szkole Turystycznej od października 2009r. a od marca 2016 r. znajduje się pod honorowym patronatem Biura Podróży Rainbow. Zajęcia w symulacyjnym biurze podróży są niezwykle ciekawe i dają możliwość nabycia wielu umiejętności poszukiwanych na turystycznym rynku pracy. Należą do nich opracowywanie programu, kalkulacja kosztów imprez turystycznych, zamawianie świadczeń dla klientów;
 • rozliczać świadczone usługi z kontrahentami, pilotami wycieczek, obsługiwać komputerowe programy użytkowe, pracować w charakterze przewodników i  pilotów turystycznych.

Jako nasz absolwent znajdziesz pracę:

 • w firmach zajmujących się organizacją i obsługą ruchu turystycznego oraz animacją czasu wolnego: w biurach podróży, hotelach, agroturystyce, punktach informacji turystycznej, stowarzyszeniach i organizacjach zajmujących się wspieraniem i rozwojem turystyki, hotelarstwa i gastronomii zarówno w Polsce, jak i na terenie całej Unii Europejskiej;
 • w urzędach administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki;
 • w firmach cateringowych, restauracjach i obiektach bazy noclegowej (zakłady hotelarskie, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, zajazdy, gościńce, schroniska, kwatery prywatne i inne a także współczesna baza ruchoma: promowa, żeglugowa, kolejowa, lotnicza).

 


 

Tegoroczny okres wakacyjny dla uczniów Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy Zdroju, był bardzo pracowity i bogaty w doświadczenia zawodowe. Uczniowie mieli możliwość pracy na promach, jako animatorzy dla dzieci, z siedziby Unity Line, z którą szkoła współpracuje od ponad 15 lat.

Był to pierwszy taki projekt w zakresie animacji. Tytuł animacji brzmiał: "Z Unity Line do gwiazd". Jak sama nazwa wskazuje była to gwiezdna i kosmiczna animacja. Dla dzieci były przygotowane różnorodne gry i zabawy związane z tą tematyką. Jedną z atrakcji było przygotowanie przez dzieci statku kosmicznego, który zabrał je w daleki i niezbadany kosmos. Dużym zainteresowaniem i ciekawością ciszyły się także konkursy i zawody. Dla każdego zwycięzcy były przygotowane niesamowite i tajemnicze nagrody. Dużym zaskoczeniem okazała się liczba dzieci na animacjach. Nikt nie był przygotowany na taką ilość małych gości – oczywiście w pozytywnym znaczeniu. Jak przystało na prawdziwych animatorów każdy dał sobie radę. Byli przygotowani na wszystko. Zawsze mieli pełne ręce roboty. Nikt nie mówił o zmęczeniu. Każdy dawał z siebie 1000 %. Zawsze byli nastawieni pozytywnie. Pomysł ten okazał się być wielkim sukcesem. Obie strony były bardzo zadowolone z wyników swojej współpracy zarówno uczniowie jak i załoga. W pracę tą każdy wkładał całe serce i duże zaangażowanie. Dla każdego było to ogromne i wspaniałe przeżycie. Szczególnie dla klas pierwszych, które w tym roku mogły brać w tym czynny udział. Dla nich była to niezwykła przygoda i niezapomniane doświadczenie. Każdy z uczniów mógł liczyć na pomoc załogi, która zawsze z chęcią jej udzielała.

Załoga dla animatorów była jak najlepsi przyjaciele. Zawsze pocieszali, porozmawiali i zawsze można było na nich liczyć.Kiedy przyszło pożegnanie nie chcieli ich wypuścić. Nie było mowy o powrocie do domu. Ale niestety wszystko co dobre kiedyś się kończy. A może i nie?


 

21 czerwca 2017 roku w Regionalnej Szkole Turystycznej odbyła się pierwsza rozmowa kwalifikacyjna do projektu "Praktyczne kształcenie mistrzów na turystycznym rynku pracy", finansowanego przez Unię Europejską z funduszy ERASMUS+ „Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego”.

Pierwsza grupa uczniów naszej szkoły wyjedzie 15 października 2017 roku, by kształcić swoje kompetencje zawodowe i językowe w irlandzkich hotelach, restauracjach, biurach podróży oraz informacji turystycznej.

Komisja rekrutacyjna nie miała jednak łatwego zadania, ponieważ dokumentacja potwierdzająca umiejętności i zaangażowanie w rozwój zawodowy większości kandydatów była imponująca, a poziom znajomości języka angielskiego bardzo dobry. Panie  Beata Dreszer - Przewodnicząca, Justyna Spychała – przedstawiciel Rady Rodziców, Teresa Nowicka, Agnieszka Chwiłka, Katarzyna Zachara - członkowie Komisji i Barbara Szeliga – Obserwator, spośród wielu kandydatów wybrały 14 osób, które jako pierwsze wezmą udział w projekcie. Opiekunem tej grupy będzie Pani Barbara Szeliga.

Gratulujemy pierwszej czternastce i zapraszamy innych uczniów naszej szkoły do udziału w projekcie.

Magdalena Strychaniecka


 

Wolontariusze z Regionalnej Szkoły Turystycznej po raz kolejny, jak co roku zorganizowali charytatywną zbiórkę dla podopiecznych Domu Małego Dziecka w Kłodzku

W ramach zbiórki udało się zebrać ogromne ilości odzieży,  zabawek, słodyczy i kosmetyków dla dzieci.

Dzięki naszej szkolnej akcji „ I TY MOŻESZ ZOSTAĆ ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM”  każdy z uczniów, nauczycieli i pracowników Regionalnej Szkoły Turystycznej mógł podzielić się z dziećmi odrobiną miłości i serca, za co w  imieniu opiekunów i dzieci Domu Małego Dziecka w Kłodzku serdecznie  dziękujemy.

Społeczny zakres relacji między turystami a mieszkańcami odwiedzanego regionu ma olbrzymią wagę. W modelu turystyki odpowiedzialnej  fundament stanowią  szacunek dla lokalnej społeczności, dbałość o dziedzictwo kulturowe i środowisko naturalne. Ważny jest etyczny wymiar podróży turystycznych. Będąc na miejscu, np. w Afryce, łatwiej jest dostrzec takie wypaczenia jak praca dzieci czy problem dzieci ulicy. Tymczasem turystyka może być narzędziem rozwoju. Określa się to działaniem pro-poor tourism (ang.: turystyka wspierająca ubogich) w krajach globalnego Południa. *

  

Fundacja Kultury Świata realizuje działania wśród szkół w województwie dolnośląskim w zakresie promocji realizowanego przez fundację projektu "Szkolenia zawodowe i ograniczenie bezrobocia pośród dzieci ulicy Dakaru i okolic". Projekt ten skierowany jest do grupy młodzieży - dzieci ulicy, która dzięki staraniom lokalnego, senegalskiego partnera zdobywa wykształcenie techniczne pozwalające na integrację społeczną.  Beneficjentami jest młodzież - dzieci ulicy, która jest grupą niezwykle silnie defaworyzowaną, żyjącą w bardzo trudnych warunkach z niewielkimi szansami na zmianę swego życia i opuszczenie ulicy.*

Koordynatorką projektu jest Anna Chełmińska,  z wykształcenia prawnik, zaangażowana w ruch ochrony praw człowieka. Spędziła 4 lata w Afryce – w Burundi. Współpracowała z organizacjami pozarządowymi , jak i organizacjami rządowymi . Od niedawna mieszka na stałe w Kudowie Zdroju, gdzie realizuje liczne projekty z zakresu edukacji globalnej.

7 grudnia, podczas spotkania z uczniami technikum obsługi turystycznej,   Pani Anna Chełmińska  przedstawiła problemy dzieci ulicy w Afryce. Przekonywała, że warto  rozwijać odpowiedzialną turystykę opartą o ideę pro-poor tourism . Pokazała, że takie projekty jak  "Szkolenia zawodowe i ograniczenie bezrobocia pośród dzieci ulicy Dakaru i okolic" pomagają dzieciom w Afryce na zwiększenie ich szans na rynku pracy i porzucenie stanu życia na ulicy, a tym samym na trwałe zmiany w ich sytuacji.

 To była pasjonująca lekcja o odpowiedzialnej turystyce, nie tylko w Afryce.

 

*w oparciu o:  „Idea fair trade tourism, czyli sprawiedliwie na wakacjach” Izabela Poliszuk, http://post-turysta.pl/artykul/idea-fair-trade-tourism.pdf oraz

http://kulturyswiata.org/co-robimy/projekty-biezace/szkolenia-zawodowe-i-ograniczenie-bezrobocia-posrod-dzieci-ulicy-dakaru-i-okolic

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze realizowane w ramach Szkolnych Programów Rozwojowych szkół zawodowych województwa dolnośląskiego prowadzone przez Magdalenę Strychaniecką.

"I ty możesz zostać przewodnikiem i pilotem wycieczek."

Mapa i orientacja w terenie oraz ich znajomość pomoże ci osiągnąć ten cel.

 

W bieżącym roku szkolnym zajęcia te prowadzone są z uczniami kasy I technikum obsługi turystycznej. Głównym ich celem jest nie tylko wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły, wspomaganie kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej ale i przygotowanie uczniów do pełnienia roli ambasadora regionu.

Dzięki zajęciom prowadzonym w terenie oraz odpowiednio dobranym metodom pracy uczniowie pogłębiają wiedzę i umiejętności takie jak:

 • umiejętności prawidłowego posługiwania się językiem polskim, zawodowym w mowie i w piśmie podczas formułowania ofert turystycznych,
 • umiejętności czytania map turystycznych,
 • umiejętności planowania wycieczki (trasy, czasu, kosztów itp.),
 • orientacji w terenie,
 • symulacji usługi przewodnika po Ziemi Kłodzkiej,
 • poznają walory turystyczne Ziemi Kłodzkiej,
 • pogłębiają wiedzę dotyczącą regionu, w którym żyjemy.
 • wdrażają zamiłowanie do turystyki rowerowej i pieszej,

Uczniowie uczestniczący w projekcie przedstawią tu swoje reportaże, do których przeczytania gorąco zachęcam.

Magdalena Strychaniecka

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com