Klasa pod patronatem biura tutystycznego Rainbow

Image00006

Regionalna Szkoła Turystyczna, jako jedyna szkoła w powiecie kłodzkim, kształci uczniów w zawodzie Technik Organizacji Turystyki o specjalizacji  Animator czasu wolnego, a honorowy patronat nad kształceniem zawodowym w tym zakresie sprawuje Biuro Podróży Rainbow. To jeden z największych touroperatorów na rynku w Polsce.

*Animator czasu wolnego to zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy. Animator to osoba, która dba o przygotowanie i realizację programu animacyjnego dla gości hotelowych. Prowadzi zajęcia dla dzieci i dorosłych - zabawy z dziećmi, mini disco, gry i zabawy, waterpolo, aqua aerobik, show tematyczne, zajęcia sportowe, plastyczne, teatralne, muzyczne. Ma możliwość poznania wielu ludzi z różnych krajów i kultur, może doskonalić umiejętności w zakresie porozumiewania się w języku obcym.

Planując swoją przyszłość wybierz Technikum Organizacji Turystyki ze specjalizacją Animator Czasu Wolnego w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy-Zdroju!

Serdecznie zapraszamy!

 

Po ukończeniu Technikum Organizacji Turystyki o specjalizacji Animator czasu wolnego, będziesz potrafił:

 • pracować jako animator czasu wolnego  i organizować czas wolny gościom obiektów hotelowych,
 • organizować pracę biura podróży i organizować imprezy turystyczne, udzielać informacji turystycznej oraz rozwiązywać problemy turystów - uczniowie w trakcie zajęć pracują w symulacyjnym biurze podróży „Alibaba Tour”. To firma ćwiczeniowa kształcąca pracowników biur podróży w warunkach najbardziej zbliżonych do rzeczywistości. Jej istotą  jest symulacja - naśladowanie pracy autentycznego biura podróży, w którym wszystkie operacje są identyczne z pracami prawdziwej firmy. Symulacyjne biuro podróży „Alibaba Tour” działa w Regionalnej Szkole Turystycznej od października 2009r. a od marca 2016 r. znajduje się pod honorowym patronatem Biura Podróży Rainbow. Zajęcia w symulacyjnym biurze podróży są niezwykle ciekawe i dają możliwość nabycia wielu umiejętności poszukiwanych na turystycznym rynku pracy. Należą do nich opracowywanie programu, kalkulacja kosztów imprez turystycznych, zamawianie świadczeń dla klientów;
 • rozliczać świadczone usługi z kontrahentami, pilotami wycieczek, obsługiwać komputerowe programy użytkowe, pracować w charakterze przewodników i  pilotów turystycznych.

Jako nasz absolwent znajdziesz pracę:

 • w firmach zajmujących się organizacją i obsługą ruchu turystycznego oraz animacją czasu wolnego: w biurach podróży, hotelach, agroturystyce, punktach informacji turystycznej, stowarzyszeniach i organizacjach zajmujących się wspieraniem i rozwojem turystyki, hotelarstwa i gastronomii zarówno w Polsce, jak i na terenie całej Unii Europejskiej;
 • w urzędach administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki;
 • w firmach cateringowych, restauracjach i obiektach bazy noclegowej (zakłady hotelarskie, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, zajazdy, gościńce, schroniska, kwatery prywatne i inne a także współczesna baza ruchoma: promowa, żeglugowa, kolejowa, lotnicza).

 


 

Spotkania przyjaciół Stanisława Zawistowskiego są czymś zupełnie wyjątkowym. Co miesiąc grupa ludzi ze względu na przyjaźń chce spotykać się i wspominać swojego przyjaciela, Stanisława Zawistowskiego, założyciela Szkoły Specjalnej w Polanicy-Zdroju dla chorych na serce dzieci, Przewodnika Sudeckiego, miłośnika Ziemi Kłodzkiej, a nade wszystko wspaniałego Przyjaciela.

Siła przyjaźni w dzisiejszych czasach zanika. Tym bardziej zadziwia serce i pamięć przyjaciół Stanisława Zawistowskiego, który zmarł w 1994 r., ale którego pamięć jest żywa i pielęgnowana przez grono Jego najbliższych.

Ostatnie spotkanie przyjaciół Stanisława Zawistowskiego odbyło się w Regionalnej Szkole Turystycznej, przy tablicy poświęconej Jego imieniu. Na spotkanie przybyło 6 osób, w tym żona Janina Zawistowska. Wszyscy ogromnie wzruszeni, mieli okazję zobaczyć, że w Regionalnej Szkole Turystycznej pamiętamy o Wielkich Ludziach Polanicy, takich jak Stanisław Zawistowski.

 


 

W ostatni piątek, dnia 25 listopada 2016 roku, uczniowie z klasy II TOT, mieli możliwość wykorzystania swoich umiejętności  animatorskich w praktyce.  Z wielkim zaangażowaniem prowadzili zajęcia w Teatrze Zdrojowym im. M. Ćwiklińskiej w Polanicy-Zdroju dla dzieci uczestniczących w  IV Festiwalu Twórczości Artystycznych Osób Niepełnosprawnych, które polegały m.in. na wspólnym tworzeniu kartek i dekoracji  świątecznych. Atmosfera była tak wspaniała, że uczestniczące w zajęciach dzieci nie mogły rozstać się z naszymi młodymi animatorami.

   

Uczniowie II TOT

 


 

Animacja zwiększa konkurencyjność danego hotelu. Ma służyć gościom hotelowym, którzy nie wiedzą jak zorganizować sobie czas.  Animatorzy mają wywołać uśmiech na twarzach dzieci, miłe wspomnienia z wakacji, sprawić by ludzie tańczyli i bawili się wieczorem! Jednak głównym powodem  wprowadzenia animacji czasu wolnego do hotelu, jest: zwiększenie zysków netto hotelu / biura podróży.

 „Barometr zawodów" Raport podsumowujący badanie w województwie dolnośląskim” jest prognozą zapotrzebowania na pracowników w 2016 r. Listę zawodów deficytowych w powiecie kłodzkim otwiera zawód: Animator kultury.

Pracodawcy poszukujący  animatorów czasu wiedzą , że trzeba wiedzy i doświadczenia, żeby faktycznie czerpać z nich korzyści. Trzeba zaangażowania i pasji!  Bo animator to nie jest zwykły pracownik – to musi być pasjonat, inaczej nie porwie za sobą turystów. Takich pasjonatów szkoli Regionalna Szkoła Turystyczna, symbolem ich wiedzy i umiejętności jest patronat sprawowany przez Biuro Podróży Rainbow . To w chwili obecnej drugi na rynku touroperator w Polsce. Konsekwentnie od 25 lat wskazuje wszystkim miłośnikom podróżowania prawdziwe oblicze Europy i Świata, rzetelnie dba o interesy swoich klientów i zawsze gwarantuje zgodność oferty z jej realizacją. Najmocniejszą stroną  firmy są ludzie. Animatorzy czasu wolnego, piloci i rezydenci – najlepsi na rynku – oraz pracownicy biur obsługi klienta, call center, marketingu i innych działów . Ludzie z pasją, doświadczeniem,  którzy przede wszystkim kochają to, co robią.

  

Każdy uczeń Regionalnej Szkoły Turystycznej może znaleźć pracę jako animator czasu wolnego w Figloklubach Rainbow. Rekrutacja wśród uczniów odbywa się w kwietniu, najlepsi, po odbyciu tygodniowego zagranicznego szkolenia zostają zatrudnieni na czas wakacji, aby łączyć pasję z wykonywanym zawodem.

Oferty pracy w charakterze animatora czasu wolnego dla uczniów Regionalnej Szkoły Turystycznej napływają od wielu pracodawców.  Wśród nich są Unity Line, Hotel Impresja w Dusznikach-Zdroju  czy Hotel  Zieleniec***, Mieszko I,  Mieszko II w Zieleńcu. Aby przedstawić szczegóły oferty na początku listopada odbyło się spotkanie przedstawicieli w/w pracodawców z uczniami i nauczycielami Regionalnej Szkoły Turystycznej. Gościliśmy Panią Żanetę Giełdę z Unity Line, Panią Annę Regułę menagera Hotelu Impresja w Dusznikach-Zdroju  oraz Pana Krzysztofa Grzelczaka Dyrektora zarządzającego Hotel em Zieleniec***,Mieszko I,  Mieszko II .  

Poprzeczka najwyższej jakości dotyczy nie tylko uczniów Regionalnej Szkoły Turystycznej, lecz także wszystkich jej partnerów. Stąd nieprzypadkowo wybór najlepszych pracodawców dla naszych uczniów. Razem tworzymy profesjonalny rynek turystyczny naszego regionu.

 

Edyta Zarzycka-Kościesza

Magdalena Strychaniecka


 

Dziś uczniowie na lekcjach szybko się nudzą. Lekcje w formie, gdy nauczyciel mówi, młodzież notuje, to o wiele za mało. Potrzebne są elementy dydaktyczne wychodzące poza ramy szkoły, dające rzeczywistą wiedzę, poszukiwaną u pracodawców i kontrahentów branży turystycznej.

Ciekawą formą urozmaicenia zajęć są wycieczki dydaktyczne i lekcje metodą projektów w Symulacyjnym Biurze Turystycznym.

To jak zakładać biuro turystyczne, jak wypełniać dokumenty rejestrowe, jaki mieć pomysł na własną firmę turystyczną - uczniowie klasy II Technikum Obsługi Turystycznej, poznawali w ramach zajęć z Organizacji Działalności Gospodarczej. Klasa wraz z nauczycielem - Panią Edytą Zarzycką-Kościesza, odbyła wycieczkę dydaktyczną do Urzędu Miejskiego w Polanicy-Zdroju. Uczniowie zadawali mnóstwo pytań i dzięki profesjonalnej wiedzy pracownika Urzędu Miasta pozyskali ogromną wiedzę o działalności gospodarczej i elektronicznym systemie obiegu dokumentów.

  

Wiedzę tę uczniowie zaprezentowali w dniu 26 października 2016 r. w formie projektów „Pomysł na własną firmę turystyczną”. Przygotowanie się do tego przedsięwzięcia wymagało nie tylko wiedzy, ale także zaangażowania oraz poświęcenia dużej ilości czasu. Zaprezentowane projekty wykonane zostały przy pomocy najnowszych technologii komputerowych.

Uczniowie byli podzieleni na 3 grupy 3 osobowe. Zwycięską została grupa w składzie: Katarzyna Hasiak, Magdalena Kwiatkowska oraz Anna Wilk. Uczennice z tej grupy przedstawiły własny pomysł na stronę internetową oraz przeprowadziły ankietę wśród osób zamieszkałych na terenie Ziemi Kłodzkiej. Te kreatywne działania uczennic przekonały komisję: Panią Magdalenę Strychaniecką, Panią Edytę Zarzycką - Kościesza, Panią Beatę Dreszer oraz liderów grup. 

Zwycięskiej grupie serdecznie gratulujemy!

Edyta Zarzycka-Kościesza


 

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze realizowane w ramach Szkolnych Programów Rozwojowych szkół zawodowych województwa dolnośląskiego prowadzone przez Magdalenę Strychaniecką.

"I ty możesz zostać przewodnikiem i pilotem wycieczek."

Mapa i orientacja w terenie oraz ich znajomość pomoże ci osiągnąć ten cel.

 

W bieżącym roku szkolnym zajęcia te prowadzone są z uczniami kasy I technikum obsługi turystycznej. Głównym ich celem jest nie tylko wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły, wspomaganie kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej ale i przygotowanie uczniów do pełnienia roli ambasadora regionu.

Dzięki zajęciom prowadzonym w terenie oraz odpowiednio dobranym metodom pracy uczniowie pogłębiają wiedzę i umiejętności takie jak:

 • umiejętności prawidłowego posługiwania się językiem polskim, zawodowym w mowie i w piśmie podczas formułowania ofert turystycznych,
 • umiejętności czytania map turystycznych,
 • umiejętności planowania wycieczki (trasy, czasu, kosztów itp.),
 • orientacji w terenie,
 • symulacji usługi przewodnika po Ziemi Kłodzkiej,
 • poznają walory turystyczne Ziemi Kłodzkiej,
 • pogłębiają wiedzę dotyczącą regionu, w którym żyjemy.
 • wdrażają zamiłowanie do turystyki rowerowej i pieszej,

Uczniowie uczestniczący w projekcie przedstawią tu swoje reportaże, do których przeczytania gorąco zachęcam.

Magdalena Strychaniecka

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com