Klasa pod patronatem biura tutystycznego Rainbow

Image00006

Regionalna Szkoła Turystyczna, jako jedyna szkoła w powiecie kłodzkim, kształci uczniów w zawodzie Technik Organizacji Turystyki o specjalizacji  Animator czasu wolnego, a honorowy patronat nad kształceniem zawodowym w tym zakresie sprawuje Biuro Podróży Rainbow. To jeden z największych touroperatorów na rynku w Polsce.

*Animator czasu wolnego to zawód bardzo poszukiwany na rynku pracy. Animator to osoba, która dba o przygotowanie i realizację programu animacyjnego dla gości hotelowych. Prowadzi zajęcia dla dzieci i dorosłych - zabawy z dziećmi, mini disco, gry i zabawy, waterpolo, aqua aerobik, show tematyczne, zajęcia sportowe, plastyczne, teatralne, muzyczne. Ma możliwość poznania wielu ludzi z różnych krajów i kultur, może doskonalić umiejętności w zakresie porozumiewania się w języku obcym.

Planując swoją przyszłość wybierz Technikum Organizacji Turystyki ze specjalizacją Animator Czasu Wolnego w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy-Zdroju!

Serdecznie zapraszamy!

 

Po ukończeniu Technikum Organizacji Turystyki o specjalizacji Animator czasu wolnego, będziesz potrafił:

 • pracować jako animator czasu wolnego  i organizować czas wolny gościom obiektów hotelowych,
 • organizować pracę biura podróży i organizować imprezy turystyczne, udzielać informacji turystycznej oraz rozwiązywać problemy turystów - uczniowie w trakcie zajęć pracują w symulacyjnym biurze podróży „Alibaba Tour”. To firma ćwiczeniowa kształcąca pracowników biur podróży w warunkach najbardziej zbliżonych do rzeczywistości. Jej istotą  jest symulacja - naśladowanie pracy autentycznego biura podróży, w którym wszystkie operacje są identyczne z pracami prawdziwej firmy. Symulacyjne biuro podróży „Alibaba Tour” działa w Regionalnej Szkole Turystycznej od października 2009r. a od marca 2016 r. znajduje się pod honorowym patronatem Biura Podróży Rainbow. Zajęcia w symulacyjnym biurze podróży są niezwykle ciekawe i dają możliwość nabycia wielu umiejętności poszukiwanych na turystycznym rynku pracy. Należą do nich opracowywanie programu, kalkulacja kosztów imprez turystycznych, zamawianie świadczeń dla klientów;
 • rozliczać świadczone usługi z kontrahentami, pilotami wycieczek, obsługiwać komputerowe programy użytkowe, pracować w charakterze przewodników i  pilotów turystycznych.

Jako nasz absolwent znajdziesz pracę:

 • w firmach zajmujących się organizacją i obsługą ruchu turystycznego oraz animacją czasu wolnego: w biurach podróży, hotelach, agroturystyce, punktach informacji turystycznej, stowarzyszeniach i organizacjach zajmujących się wspieraniem i rozwojem turystyki, hotelarstwa i gastronomii zarówno w Polsce, jak i na terenie całej Unii Europejskiej;
 • w urzędach administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki;
 • w firmach cateringowych, restauracjach i obiektach bazy noclegowej (zakłady hotelarskie, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, zajazdy, gościńce, schroniska, kwatery prywatne i inne a także współczesna baza ruchoma: promowa, żeglugowa, kolejowa, lotnicza).

 


 

Dnia 21 października 2016r. przedstawiciele Regionalnej Szkoły Turystycznej stawili się na uroczystości odsłonięcia rzeźby z tablicą pamiątkową poświęconą polaniczanom-wspinaczom wysokogórskim - Janowi Franczukowi oraz Stanisławowi Frausowi. Uczniowie klasy 2T pod opieką pani Magdaleny Strychanieckiej i przedstawiciele Szkolnego Koła Turystycznego pod opieką pani Magdaleny Kuncewicz zapoznali się z sylwetkami uhonorowanych wspinaczy oraz wzięli udział w uroczystości oraz szkoleniu Ratownictwa Medycznego i wspinaczki na ściance wspinaczkowej. Chwila zadumy nad ceną pasji, chwila zabawy przy wspinaniu, chwila wysiłku przy „reanimacji” fantoma – czas zleciał szybko i uczniowie 2T powrócili do szkoły.

Członkowie Szkolnego koła Turystycznego ruszyli natomiast wraz z organizatorami na I Rajd Polanicki – Ludzie Gór. Przejście przez wzgórze „Góralka”, Piekielną Doliną, wzdłuż potoku Rogoziniec, przez dzielnicę Sokołówka, dostarczyło wielu wrażeń i okazało się prawdziwym sprawdzianem wytrwałości i odpowiedzialności członków Koła. Ich postawa dobrze rokuje na przyszłość i daje nadzieję następne wyjścia i rozwój turystyczny uczniów RST.

 

         M. Kuncewicz


 

 

„Centra i punkty informacji turystycznej to miejsca pierwszego kontaktu turysty z wybraną przez niego destynacją. Jakość obsługi stanowi więc tutaj niezwykle istotny element budowania wizerunku miejsc i atrakcji turystycznych.” [http://www.pot.gov.pl/dzialania/i/konkursy/najlepsze-centrum-it].

Symulacyjne Biuro Podróży Alibaba Tour nieustannie dąży do doskonalenia się, wiedząc, że zdecydowanym wyróżnikiem na rynku usług turystycznych jest poziom obsługi klienta. Troska o klienta to nie tylko dobrze zaprojektowany produkt, ale także formy jego sprzedaży zgodne z jego potrzebami i oczekiwaniami. To, co mówią klienci o obsłudze i produktach danej firmy wpływa na innych ludzi o wiele bardziej niż reklama, za którą trzeba sporo zapłacić. Prawidłowe wykonanie usługi, w tym informacji turystycznej wymaga określenia i zagwarantowania właściwych warunków,  opracowania pewnych wzorców, według których można ocenić jakość obsługi pracowników. W punkcie informacji turystycznej dotyczą one:

PREZENTACJI PRACOWNIKÓW I ICH STANOWISKA;

WEJŚCIA KLIENTA

 NAWIĄZANIA ROZMOWY PRZEZ KONSULTANTA INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

 PRZEPROWADZENIA ROZMOWY

JAKOŚCI INFORMACJI UDZIELANYCH PRZEZ KONSULTANTA

SPOSOBU ZAKOŃCZENIA ROZMOWY.

Kierując się powyższym nauczyciele przedmiotów turystycznych w Regionalnej Szkole Turystycznej przy akceptacji Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, przeprowadzili Ocenę jakości obsługi pracowników w punkcie Informacji Turystycznej Symulacyjnego Biura Podróży Alibaba Tour.

Ocena odbyła się metodą Mystery Shopping, w której rolę symulacyjnego klienta odgrywali nauczyciele, uczniowie zaś wcielali się w rolę konsultanta informacji turystycznej. Celem przeprowadzonej oceny było przyznanie najlepszym uczniom certyfikatu Najwyższej jakości obsługi pracowników w punkcie Informacji Turystycznej. Komisja skrupulatnie odnotowywała wszystkie zaliczenia poszczególnych kryteriów wg punktacji zaakceptowanej przez Dolnośląską Organizację Turystyczną. Na 7 uczniów 6 zdobyło minimum 42 punkty, potrzebne do uzyskania certyfikatu, w tym 1 osoba – Daria Przybycień - 44 punkty.

Uczniowie byli świetnie przygotowani, profesjonalnie obsługiwali klienta a prezentowana przez nich jakość obsługi była bardzo wysoka. Certyfikaty Najwyższej jakości obsługi pracowników w punkcie Informacji Turystycznej dla uczniów technikum obsługi turystycznej to niezwykłe, prestiżowe dokumenty potwierdzające ich umiejętności zawodowe, których jakość rekomenduje Dolnośląska Organizacja Turystyczna.

Edyta Zarzycka-Kościesza

 


 

Od wielu lat Przyjacielem nas – uczniów Technikum Obsługi Turystycznej w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy Zdroju jest Pan Leszek Majewski, wieloletni przewodnik górski i pasjonat gór, pilot wycieczek, członek Towarzystwa Przyjaciół Polanicy. Pragnąc podziękować Mu za życzliwość, wsparcie i ogromną wiedzę przekazywaną nam podczas wspólnych spotkań, zorganizowaliśmy wraz z nauczycielami przedmiotów zawodowych – P. Edyta Zarzycką-Kościesza i P. Magdaleną Strychaniecką niezwykłą konferencję biograficzną „Jak zostać przewodnikiem?”. Podczas uroczystości Pan Leszek Majewski wygłosił pasjonującą prelekcję oraz przekazał na rzecz szkoły część unikalnych, historycznych zbiorów literackich ze swojej prywatnej biblioteczki, w tym przewodnik z 1906r. oraz bezcenny, pierwszy tom z 1923r. czasopisma Wierchy – rocznika, którego wydawanie rozpoczęto we Lwowie w latach 1923–1926 (tomy 1-4), od 1927 w Krakowie. Wydawcą Wierchów było w latach 1927–1950 Towarzystwo Tatrzańskie, od 1951 roku jest to organ PTTK (od tomu 20). Do roku 2009 ukazało się 75 tomów (z tego 16 przed II wojną światową).

Wyrazy uznania dla Pana Leszka Majewskiego_1  Wyrazy uznania dla Pana Leszka Majewskiego_2  Wyrazy uznania dla Pana Leszka Majewskiego_3 Wyrazy uznania dla Pana Leszka Majewskiego_5

Pani Dyrektor RST Renata Zygmunt uroczyście podziękowała Panu Leszkowi Majewskiemu wręczając dyplom uznania oraz bukiet kwiatów. Słowa uznania i wdzięczności przekazała także zaproszonemu Prezesowi TMP – Panu Edwardowi Wojciechowskiemu. Konferencje zakończyła krótka przemowa, opis wrażeń oraz prezentacja zdjęć wykonanych przez Olę i Julię podczas ich tygodniowego szkolenia animatorów w Turcji.

Pan Leszek Majewski był naszym partnerem przy realizacji Międzynarodowego Dnia Terenów Górskich, uroczystości nadania patronatu nad kształceniem zawodowym przez Biuro Podróży Rainbow, przy kreowaniu naszych postaw podróżniczych podczas wspólnych lekcji.

Dzisiaj dzięki Jego uprzejmości i wsparciu, będziemy mogli korzystać z nowych źródeł informacji turystycznej, nabywać wiedzę z zakresu turystyki a tym samym czuć się prawdziwymi ambasadorami Ziemi Kłodzkiej.

Daria Przybycień

Edyta Zarzycka-Kościesza


 

To było zupełnie niezwykłe! Od 11 do 18 maja spełniały się nasze marzenia – jako uczennice technikum obsługi turystycznej, wraz z Aleksandrą Wacławik i Karoliną Szlosberger, odbyłyśmy szkolenie na „Animatora Czasu Wolnego” z Biurem Podróży Rainbow w Turcji.

Turystyczna pasja z Rainbow_1  Turystyczna pasja z Rainbow_1

Podczas szkolenia, prowadzonego przez najlepszych pod słońcem trenerów, poznawaliśmy zasady pracy z dziećmi, różnorodne tańce, gry i zabawy, nie tylko dla dzieci również dla dorosłych, także pierwszą pomoc oraz obsługę sprzętu. Doskonaliliśmy swoje umiejętności z zaangażowaniem stawiając czoło wszystkim postawionym przed nami zadaniom, które wykonywałyśmy zawsze z uśmiechem na twarzy. Z uwagą przyglądaliśmy się też pomysłom innych uczestników. Dowiedzieliśmy się jak sobie poradzić w trudnych sytuacjach, w których może znaleźć się animator i co zrobić aby ich uniknąć. Nauczyliśmy się też sposobów radzenia sobie ze stresem i tremą.

Turystyczna pasja z Rainbow_3  Turystyczna pasja z Rainbow_4

Podczas pobytu mogliśmy poznać wyjątkowe, pełne energii osoby, przy których czuliśmy jak napełniają nas swoją siłą i pasją.

A teraz najważniejsze! Już w czerwcu, w Grecji i w Turcji !!!,  jako profesjonalni animatorzy będziemy mogły sprawdzić w praktyce zdobytą wiedzę i doświadczenie. Tym razem to my będziemy przekazywać swoją pozytywną energię innym ludziom.

Gwarantujemy udany urlop z Biurem Podróży Rainbow i świetnymi animatorami z Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy-Zdroju.

Julia Kozioł, klasa II Technik Obsługi Turystycznej

 


Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze realizowane w ramach Szkolnych Programów Rozwojowych szkół zawodowych województwa dolnośląskiego prowadzone przez Magdalenę Strychaniecką.

"I ty możesz zostać przewodnikiem i pilotem wycieczek."

Mapa i orientacja w terenie oraz ich znajomość pomoże ci osiągnąć ten cel.

 

W bieżącym roku szkolnym zajęcia te prowadzone są z uczniami kasy I technikum obsługi turystycznej. Głównym ich celem jest nie tylko wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły, wspomaganie kształcenia w zawodzie technik obsługi turystycznej ale i przygotowanie uczniów do pełnienia roli ambasadora regionu.

Dzięki zajęciom prowadzonym w terenie oraz odpowiednio dobranym metodom pracy uczniowie pogłębiają wiedzę i umiejętności takie jak:

 • umiejętności prawidłowego posługiwania się językiem polskim, zawodowym w mowie i w piśmie podczas formułowania ofert turystycznych,
 • umiejętności czytania map turystycznych,
 • umiejętności planowania wycieczki (trasy, czasu, kosztów itp.),
 • orientacji w terenie,
 • symulacji usługi przewodnika po Ziemi Kłodzkiej,
 • poznają walory turystyczne Ziemi Kłodzkiej,
 • pogłębiają wiedzę dotyczącą regionu, w którym żyjemy.
 • wdrażają zamiłowanie do turystyki rowerowej i pieszej,

Uczniowie uczestniczący w projekcie przedstawią tu swoje reportaże, do których przeczytania gorąco zachęcam.

Magdalena Strychaniecka

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com