Publikacje nauczycieli

W ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu wydało serię Pakietów Dydaktycznych dla ucznia i nauczyciela stanowiących nowoczesne materiały metodyczne do prowadzenia metodami aktywizującymi zajęć z przedmiotów zawodowych. Materiały, uwzględniając aktualny stan wiedzy i trendy w poszczególnych branżach, dostosowane są do aktualnych potrzeb rynku pracy oczekującego od absolwentów szkół zawodowych konkretnych, zidentyfikowanych umiejętności. Pakiety powstały dzięki zaangażowaniu najlepszych nauczycieli zawodu ze szkół uczestniczących w projekcie. Wśród nich znaleźli się również nauczyciele z Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy-Zdroju: Beata Dreszer, Aleksandra Legowicz i Teresa Nowicka – autorki pakietów dydaktycznych (opisanych poniżej) oraz Mirona Duńka, Beata Dreszer, Aleksandra Lęgowicz, Teresa Nowicka - recenzenci pakietów dydaktycznych (innych autorów) wydanych w ramach projektu przez DCIZiDN w Wałbrzychu.

Kliknij aby zobaczyć publikacje nauczycieli RST

Pakiet dydaktyczny dla nauczyciela i ucznia w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych opracowany w ramach projektu "Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku".

Opracowanie jest metodyczną propozycją zgłębiania wiedzy o żywności i żywieniu. Obejmuje treści nauczania z zakresu podstawy żywienia człowieka, dietetyki, gastronomii i obsługi konsumenta. Uwzględniono przykłady zastosowania aktualnych przepisów odnoszących się do zapewnienia jakości zdrowotnej żywności i żywienia, jak tez obecne trendy w żywieniu zapewniające profilaktykę zdrowotną metabolicznych chorób cywilizacyjnych. Wykorzystano odniesienia do najnowszych norm żywienia i tabel odżywczych. Zaproponowano ciekawe i różnorodne metody pracy. Nauka przez działanie - doświadczenie, gry dydaktyczne, zabawy powinna sprawić, że nową wiedzę oraz umiejętności uczeń będzie nabywał bez przeciążenia i znużenia. Do publikacji dołączono płytę CD zawierającą multimedialne materiały dydaktyczne.

Autor: Beata Dreszer - dyplomowany nauczyciel przedmiotów zawodowych (żywieniowych) i podstaw przedsiębiorczości oraz szkolny doradca zawodowy w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy-Zdroju. Absolwentka magisterskich studiów dziennych w Akademii Rolniczej we Wrocławiu w zakresie ekonomiki rolnictwa; studia podyplomowe, w tym m.in. z zakresu żywienia człowieka i profilaktyki zdrowotnej. Doświadczenia i dotychczasowy dorobek zawodowy to m.in. napisanie i wdrożenie programu autorskiego, zaakceptowanego przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu, oraz odpowiadającego mu skryptu dla uczniów liceum profilowanego (profil usługowo-gospodarczy) odnośnie usług gastronomicznych, programu autorskiego podstaw przedsiębiorczości, a także skryptu dla nauczycieli o aktywnych metodach nauczania.

Pakiet dydaktyczny dla nauczyciela i ucznia w zawodzie technik hotelarstwa opracowany w ramach projektu "Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku".

Publikacja zawiera propozycje ciekawych zajęć przeprowadzonych aktywnymi metodami pracy, zawierająca treści dotyczące nawiązywania i utrzymywania kontaktów międzyludzkich. Wśród propozycji zajęć prym wiodą warsztaty, dzięki którym uczeń pobudza własną aktywność, uczy się samego siebie i innych, poprzez poznawanie i uświadamianie własnych potrzeb. Opisane przykłady zajęć pomogą uczniowi zdobyć umiejętność empatii, która jest fundamentalną umiejętnością w obcowaniu z innymi, wymaganą od osób wykonujących zawody usługowe. Publikacja pomaga uczniowi osiągnąć świadomość tego, że okazywanie troskliwości, zainteresowania i niemalże opieki nad klientem świadczy o jakości wykonywania zawodu usługowego. Do publikacji dołączono płytę CD zawierającą multimedialne materiały dydaktyczne.

Autor: Aleksandra Lęgowicz – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Regionalnej Szkole Turystycznej w Polanicy-Zdroju: Specjalizacja „Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów międzyludzkich” w technikum obsługi turystycznej, oraz jednostka modułowa „Nawiązywanie i utrzymanie kontaktów międzyludzkich” w zawodach technik hotelarstwa i technik organizacji usług gastronomicznych.

Pakiet dydaktyczny dla nauczyciela i ucznia w zawodzie technik obsługi turystycznej opracowany w ramach projektu "Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku".

Publikacja składa się z dwóch części: jedna przeznaczona dla ucznia, druga dla nauczyciela. Treść pakietu jest zgodna z programem nauczania 341[05]. Zawiera wiadomości z zakresu wybranych zagadnień prawa cywilnego, umów cywilno-prawnych w turystyce oraz zagadnień prawa pracy.  Pakiet może być wykorzystany do nauki przedmiotu we wszystkich zawodach branży turystycznej, a także w zawodach innych branż, gdyż jego treść w większości pakietu jest tożsama z programami nauczania w tych przedmiotach. Istotną wartością są ćwiczenia o różnym stopniu trudności, które uatrakcyjniają lekcję oraz pozwalają uczniowi lepiej przyswoić wiedzę, zdobyć praktyczne doświadczenie. Oznaczone ćwiczenia przygotowane są w wyższym stopniu trudności. Do publikacji dołączono płytę CD zawierającą multimedialne materiały dydaktyczne.

Autor: Teresa Nowicka – absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Technikum Hotelarskiego w Dusznikach-Zdroju. Nauczyciel przedmiotów zawodowych hotelarstwa oraz jednostki modułowej – stosowanie prawa w działalności usługowej w zawodach: technik hotelarstwa, technik organizacji usług gastronomicznych, technik obsługi turystycznej. Egzaminator w zawodzie technik hotelarstwa, lider nauczycieli przedmiotów zawodowych w Regionalnej Szkole Turystycznej, Technikum im. Jana Pawła II w Polanicy-Zdroju. Współautorka skryptu do nauki zawodu „Technik hotelarstwa”, zeszytu do ćwiczeń, pakietów dydaktycznych dla zawodu technik hotelarstwa.

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com