Irlandia

 Your International Training logo     EU flag Erasmus vect POS 

Your International Training

FBD House, Spa Square

Mallow Co. Cork

Ireland

Tel: +353876752148

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  

Harmonogram pobytu i program praktyk

dla Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy-Zdroju

zajęcia praktyczne odbywają się zgodnie z programem praktyk uzgodnionym między partnerami

* czynności zaplanowane w mobilności mogą zostać zmienione lub przeniesione na inny termin w zależności od potrzeb obsługiwanych gości

Grupy:

 1. 14 uczniów i 1 nauczyciel  od  14.01 - 11.02.2018

 2. 20 uczniów i 2 nauczycieli od  05.05 - 01.06.2018

 3. 19 uczniów i 2 nauczycieli od  01.10 - 26.10.2018

- program pierwszego tygodnia jest taki sam dla wszystkich kierunków

Tydzień 1 zajęcia wprowadzające na stanowiska pracy

Dzień

9:00 – 17:00

Popołudnie

Niedziela

 • Przylot do Irlandii, transfer do SLIGO

 • Przywitanie przez pracowników firmy YIT

 • Przedstawienie przebiegu stażu oraz programu kulturalnego

 • Zakwaterowanie w rodzinach goszczących

 • Zapoznanie uczniów z topografią miasta i okolicy

Poniedziałek

Praktyki w przedsiębiorstwach rozpoczynają się od godziny 9.00 – 17.00 z przerwą na lunch 13.00 – 14.00 /zgodnie z wcześniej ustalonym i zatwierdzonym programem praktyk/

 • Praktykanci wraz z pracownikami YIT zostaną zapoznani z opiekunem merytorycznym w przedsiębiorstwie, w którym odbywają praktyki

 • Uczestnicy omawiają z mentorem program praktyk

 • Uczestnicy zostają zapoznani z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapobiegania wypadkom na stanowisku pracy

 • Sprawdzenie wiedzy uczniów z zakresu wiedzy - osoba odpowiedzialna - mentor w przedsiębiorstwie

 • Ogólne Zajęcia praktyczne ,zgodnie z porozumieniem o programie zajęć i zdiagnozowanymi potrzebami ucznia

 • Program kulturowy – zajęcia dot. historii i kultury w Irlandii /prezentacja/

 • Kolacja – godz. 19.00

 • Zapoznanie się z: ofertą hotelu/ ofertą biura podróży/kartą menu

Wtorek

 • Zapoznanie z harmonogramem dnia i przygotowanie stanowiska pracy

 • Omówienie kształcenia praktycznego w Irlandii

 • Zapoznanie się z zakresem obowiązków w firmie i zasadami pracy w grupie

 • Ogólne Zajęcia praktyczne zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami ucznia

 • Zapoznanie się ze stroną internetową pracodawcy

 • Obserwowanie postaw, wyglądu i stosowanego słownictwa w obsłudze turysty

 • Program kulturowy - Spacer po Sligo,

 • Sprawdzenie poziomu języka angielskiego

 • Praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja - godz. 19.00

 • Nauka oferty pracodawcy

 

Środa

 

 • Zapoznanie z harmonogramem dnia i przygotowanie stanowiska pracy

 • Poznanie struktury organizacyjnej placówki – przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych, stosowanie regulaminów i zarządzeń obowiązujących w placówce.

 • Zapoznanie się z zasadami w razie niebezpieczeństwa

 • Zapoznanie z obowiązkami prac indywidualnych oraz grupowych

 • Poznawanie zakresu czynności, uprawnień i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy w placówce.

 • Czas wolny

 • Wypełnianie dziennika praktyk

 • Praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja - godz. 19.00

 • Nauka oferty pracodawcy

Czwartek

 • Zapoznanie z harmonogramem dnia i przygotowanie stanowiska pracy

 • Przygotowanie stanowiska pracy

 • Szkolenie zakresu obsługi turystów

 • Obserwowanie postaw, wyglądu i stosowanego słownictwa w obsłudze turysty

 • Czas wolny

 • Wypełnianie dziennika praktyk

 • Praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja - godz. 19.00

 Piątek

 • Zapoznanie z harmonogramem dnia i przygotowanie stanowiska pracy

 • Dalszy ciąg szkolenia obsługi gościa hotelowego

 • Obserwowanie postaw, wyglądu i stosowanego słownictwa w obsłudze turysty

 • Spotkanie z opiekunem i przedstawicielem YIT podsumowujące pierwszy tydzień pobytu

 • Kolacja - godz. 19.00

 • Monitoring pobytu w rodzinach goszczących

Sobota

 • Realizacja programu kulturowego - Wycieczka

 • Praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja - godz. 19.00

Niedziela

 • Realizacja programu kulturowego - Wycieczka

 • Praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja - godz. 19.00

 

Technik żywienia i usług gastronomicznych nr 343404

Tydzień 2 – produkcja gastronomiczna

Dzień

9:00 – 17:00

Popołudnie

Poniedziałek

 • Uczestnicy omawiają z mentorem plan pracy

 • Nauka organizacji stanowisk pracy do poszczególnych etapów sporządzania potraw

 • Stosowanie odpowiednich technik do przyrządzania potraw i napojów

 • Zajęcia praktyczne

 • Czas wolny

 • Praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja – godz. 19.00

 

 

Wtorek

 • Zapoznanie z harmonogramem dnia i przygotowanie stanowiska pracy

 • Asystowanie przy przygotowywaniu potraw irlandzkich

 • Zapoznanie się z hotelowymi środkami czystości i ich zastosowaniem

 • Zajęcia praktyczne

 • Obserwowanie postaw, wyglądu i stosowanego słownictwa w obsłudze gościa restauracji

 • Nauka karty menu

 • Czas wolny

 • Praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja - godz. 19.00

 • Nauka karty menu

 

Środa

 • Zapoznanie z harmonogramem dnia i przygotowanie stanowiska pracy

 • Nauka obsługi urządzeń i sprzętu do utrzymania czystości

 • Nauka czytania ze zrozumieniem informacji zamieszczonych na opakowaniach żywności

 • Zajęcia praktyczne na stanowisku pracy

 • Obserwowanie postaw, wyglądu i stosowanego słownictwa w obsłudze gościa restauracji

 • Czas wolny

 • Wypełnianie dziennika praktyk

 • Praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja - godz. 19.00

 

Czwartek

 • Zapoznanie z harmonogramem dnia i przygotowanie stanowiska pracy

 • Przygotowanie stanowiska pracy

 • Zapoznanie się z gospodarką magazynową

 • Zajęcia praktyczne

 • Nauka karty menu

 • Czas wolny

 • Wypełnianie dziennika praktyk

 • Praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja - godz. 19.00

 

Piątek

 • Zapoznanie z harmonogramem dnia i przygotowanie stanowiska pracy

 • Asystowanie przy produkcji potraw

 • Spotkanie z opiekunem i przedstawicielem YIT podsumowujące pierwszy tydzień pobytu

 • Kolacja - godz. 19.00

 • Monitoring pobytu w rodzinach goszczących

Sobota

 • Realizacja programu kulturowego

 • Praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja - godz. 19.00

Niedziela

 • Realizacja programu kulturowego

 • Praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja - godz. 19.00

Tydzień 3 – produkcja gastronomiczna (ćwiczenie dobrych nawyków)

Dzień

9:00 – 17:00

Popołudnie

 

 

Poniedziałek

 • Uczestnicy omawiają z mentorem plan pracy w dziale restauracja

 • Asystowanie przy produkcji potraw

 • Zajęcia praktyczne /zgodnie z porozumieniem o programie zajęć/

 • Posprzątanie stanowiska pracy

 • Czas wolny

 • Wypełnianie dziennika praktyk

 • Praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja - godz. 19.00

 

Wtorek

 • Zapoznanie z harmonogramem dnia i przygotowanie stanowiska pracy

 • Asystowanie przy produkcji potraw w tym irlandzkich

 • Zajęcia praktyczne /zgodnie z porozumieniem o programie zajęć/

 • Posprzątanie stanowiska pracy

 • Czas wolny

 • Wypełnianie dziennika praktyk

 • Praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja - godz. 19.00

 

Środa

 

 • Przygotowanie stanowiska pracy

 • Asystowanie przy produkcji potraw

 • Zajęcia praktyczne /zgodnie z porozumieniem o programie zajęć/

 • Posprzątanie stanowiska pracy

 • Czas wolny

 • Wypełnianie dziennika praktyk

 • Praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja - godz. 19.00

 

Czwartek

 • Przygotowanie stanowiska pracy

 • Asystowanie przy produkcji potraw

 • Zajęcia praktyczne /zgodnie z porozumieniem o programie zajęć/

 • Posprzątanie stanowiska pracy

 • Czas wolny

 • Wypełnianie dziennika praktyk

 • Praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja - godz. 19.00

 

Piątek

 • Przygotowanie stanowiska pracy

 • Asystowanie przy produkcji potraw

 • Zajęcia praktyczne /zgodnie z porozumieniem o programie zajęć/

 • Posprzątanie stanowiska pracy

 • Spotkanie z opiekunem i przedstawicielem YIT podsumowujące pierwszy tydzień pobytu

 • Kolacja - godz. 19.00

 • Monitoring pobytu w rodzinach goszczących

Sobota

 • Realizacja programu kulturowego -

 • praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja - godz. 19.00

Niedziela

 • Spotkanie z opiekunem, kontrola dzienników

 • Praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja - godz. 19.00

Tydzień 4 -planowanie i wykonywanie usług gastronomicznych

Dzień

9:00 – 17:00

Popołudnie

 

Poniedziałek

 • Zapoznanie z harmonogramem dnia i przygotowanie stanowiska pracy

 • Przygotowywanie sali restauracyjnej na przyjęcie gości hotelowych.

 • Przestrzeganie przepisów BHP

 • Zapoznanie się z obowiązkami serwisu kelnerskiego

 • Asystowanie przy aranżacji bufetu śniadaniowego i stołów restauracji

 • Czas wolny

 • Wypełnianie dziennika praktyk

 • Praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja – godz. 19.00

 

Wtorek

 

 

 • Zapoznanie z harmonogramem dnia i przygotowanie stanowiska pracy

 • Asystowanie przy realizacji usługi room-service

 • Porządkowanie miejsca pracy – obsługa wyparzarki, dishwasher,

 • Nauka pielęgnacji i przechowywania sprzętu i zastawy stołowej

 • Czas wolny

 • Wypełnianie dziennika praktyk

 • Praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja - godz. 19.00

 

Środa

 • Zapoznanie z harmonogramem dnia i przygotowanie stanowiska pracy

 • Przygotowanie stanowiska pracy

 • Obsługa bufetu śniadaniowego

 • Nakrywanie do stołów,

 • Układanie artystyczne serwetek

 • Czas wolny

 • Wypełnianie dziennika praktyk

 • Praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja - godz. 19.00

 

Czwartek

 • Zapoznanie z harmonogramem dnia i przygotowanie stanowiska pracy

 • Obsługa gości hotelowych w restauracji

 • Przyrządzanie napoi i deserów

 • Prace porządkowe -polerowanie, nabłyszczanie

 • Czas wolny

 • Wypełnianie dziennika praktyk

 • Praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja - godz. 19.00

 

 

Piątek

 • Zapoznanie z harmonogramem dnia i przygotowanie stanowiska pracy

 • Asystowanie podczas check- in and check-out gości hotelowych

 • Asystowanie podczas obsługi hotelowej

 • Ewaluacja praktyki zawodowej

 • Wymiana doświadczeń

 • Podsumowanie i ocena realizacji założonych celów stażu, realizacji programu kulturowego

 • Wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

 • Spotkanie z opiekunem i przedstawicielem YIT podsumowujące ostatni tydzień pobytu.

 • Ewaluacja pobytu w rodzinach goszczących

 • Kolacja - godz. 19.00

Sobota

 • Czas wolny

 • Kolacja - godz. 19.00

Niedziela

 • Wylot do Polski

 

 Your International Training logo     EU flag Erasmus vect POS 

Your International Training

FBD House, Spa Square

Mallow Co. Cork

Ireland

Tel: +353876752148

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  

Harmonogram pobytu i program praktyk

dla Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy-Zdroju

zajęcia praktyczne odbywają się zgodnie z programem praktyk uzgodnionym między partnerami

* czynności zaplanowane w mobilności mogą zostać zmienione lub przeniesione na inny termin w zależności od potrzeb obsługiwanych gości

Grupy:

 1. 14 uczniów i 1 nauczyciel  od  14.01 - 11.02.2018

 2. 20 uczniów i 2 nauczycieli od  05.05 - 01.06.2018

 3. 19 uczniów i 2 nauczycieli od  01.10 - 26.10.2018

- program pierwszego tygodnia jest taki sam dla wszystkich kierunków

 

Tydzień 1 zajęcia wprowadzające na stanowiska pracy

Dzień

9:00 – 17:00

Popołudnie

Niedziela

 • Przylot do Irlandii, transfer do SLIGO

 • Przywitanie przez pracowników firmy YIT

 • Przedstawienie przebiegu stażu oraz programu kulturalnego

 

 • Zakwaterowanie w rodzinach goszczących

 • Zapoznanie uczniów z topografią miasta i okolicy

Poniedziałek

Praktyki w przedsiębiorstwach rozpoczynają się od godziny 9.00 – 17.00 z przerwą na lunch 13.00 – 14.00 /zgodnie z wcześniej ustalonym i zatwierdzonym programem praktyk/

 • Praktykanci wraz z pracownikami YIT zostaną zapoznani z opiekunem merytorycznym w przedsiębiorstwie, w którym odbywają praktyki

 • Uczestnicy omawiają z mentorem program praktyk

 • Uczestnicy zostają zapoznani z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapobiegania wypadkom na stanowisku pracy

 • Sprawdzenie wiedzy uczniów z zakresu wiedzy - osoba odpowiedzialna - mentor w przedsiębiorstwie

 • Ogólne Zajęcia praktyczne ,zgodnie z porozumieniem o programie zajęć i zdiagnozowanymi potrzebami ucznia

 

 • Program kulturowy – zajęcia dot. historii i kultury w Irlandii /prezentacja/

 • Kolacja – godz. 19.00

 • Zapoznanie się z: ofertą hotelu/ ofertą biura podróży/kartą menu

 

 

Wtorek

 • Zapoznanie z harmonogramem dnia i przygotowanie stanowiska pracy

 • Omówienie kształcenia praktycznego w Irlandii

 • Zapoznanie się z zakresem obowiązków w firmie i zasadami pracy w grupie

 • Ogólne Zajęcia praktyczne zgodne ze zdiagnozowanymi potrzebami ucznia

 • Zapoznanie się ze stroną internetową pracodawcy

 • Obserwowanie postaw, wyglądu i stosowanego słownictwa w obsłudze turysty

 • Program kulturowy - Spacer po Sligo,

 • Sprawdzenie poziomu języka angielskiego

 • Praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja - godz. 19.00

 • Nauka oferty pracodawcy

 

Środa

 

 • Zapoznanie z harmonogramem dnia i przygotowanie stanowiska pracy

 • Poznanie struktury organizacyjnej placówki – przestrzeganie przepisów bhp i przeciwpożarowych, stosowanie regulaminów i zarządzeń obowiązujących w placówce.

 • Zapoznanie się z zasadami w razie niebezpieczeństwa

 • Zapoznanie z obowiązkami prac indywidualnych oraz grupowych

 • Poznawanie zakresu czynności, uprawnień i odpowiedzialności na poszczególnych stanowiskach pracy w placówce.

 • Czas wolny

 • Wypełnianie dziennika praktyk

 • Praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja - godz. 19.00

 • Nauka oferty pracodawcy

Czwartek

 • Zapoznanie z harmonogramem dnia i przygotowanie stanowiska pracy

 • Przygotowanie stanowiska pracy

 • Szkolenie zakresu obsługi turystów

 • Obserwowanie postaw, wyglądu i stosowanego słownictwa w obsłudze turysty

 • Czas wolny

 • Wypełnianie dziennika praktyk

 • Praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja - godz. 19.00

 Piątek

 • Zapoznanie z harmonogramem dnia i przygotowanie stanowiska pracy

 • Dalszy ciąg szkolenia obsługi gościa hotelowego

 • Obserwowanie postaw, wyglądu i stosowanego słownictwa w obsłudze turysty

 • Spotkanie z opiekunem i przedstawicielem YIT podsumowujące pierwszy tydzień pobytu

 • Kolacja - godz. 19.00

 • Monitoring pobytu w rodzinach goszczących

Sobota

 • Realizacja programu kulturowego - Wycieczka

 • Praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja - godz. 19.00

Niedziela

 • Realizacja programu kulturowego - Wycieczka

 • Praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja - godz. 19.00

 

Technik obsługi turystycznej nr 422403

Tydzień 2 – planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych

Dzień

9:00 – 17:00

Popołudnie

 

Poniedziałek

Uczestnicy omawiają z mentorem plan pracy

 • Asystowanie przy obsłudze klienta w zakresie rezerwacji i sprzedaży imprez turystycznych

 • Ćwiczenia w rozumieniu oferty biura

 • Obserwowanie postaw, wyglądu i stosowanego słownictwa w obsłudze turysty

 

 • Czas wolny

 • Praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja – godz. 19.00

 

Wtorek

 • Zapoznanie z harmonogramem dnia i przygotowanie stanowiska pracy

 • Ćwiczenie nawyków z poniedziałku

 • Zajęcia praktyczne na stanowisku

 • Obserwowanie postaw, wyglądu i stosowanego słownictwa w obsłudze turysty

 • Czas wolny

 • Praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja - godz. 19.00

 

Środa

 

 • Zapoznanie z harmonogramem dnia i przygotowanie stanowiska pracy

 • Nauka posługiwania się tabelami kursów walut

 • Asystowanie przy sporządzaniu zamówień na usługi turystyczne

 • Obserwowanie postaw, wyglądu i stosowanego słownictwa w obsłudze gościa hotelowego

 • Czas wolny

 • Wypełnianie dziennika praktyk

 • Praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja - godz. 19.00

 

Czwartek

 • Zapoznanie z harmonogramem dnia i przygotowanie stanowiska pracy

 • Przygotowanie stanowiska pracy

 • Ćwiczenie nawyków z poprzedniego dnia

 • Inne zajęcia praktyczne na stanowisku

 • Obserwowanie postaw, wyglądu i stosowanego słownictwa w obsłudze turysty

 • Czas wolny

 • Wypełnianie dziennika praktyk

 • Praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja - godz. 19.00

 

Piątek

 • Zapoznanie z harmonogramem dnia i przygotowanie stanowiska pracy

 • Asystowanie przy rezerwacji usług on line

 • Obserwowanie postaw, wyglądu i stosowanego słownictwa w obsłudze turysty

 • Spotkanie z opiekunem i przedstawicielem YIT podsumowujące pierwszy tydzień pobytu

 • Kolacja - godz. 19.00

 • Monitoring pobytu w rodzinach goszczących

Sobota

 • Realizacja programu kulturowego

 • Praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja - godz. 19.00

Niedziela

 • Realizacja programu kulturowego

 • Praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja 19


Tydzień 3 – sprzedaż i rozliczanie imprez turystycznych

Dzień

9:00 – 17:00

Popołudnie

 

Poniedziałek

 • Uczestnicy omawiają z mentorem plan pracy

 • Zapoznanie się z obowiązkami

 • Nauka obsługi sprzętu biurowego

 • Zajęcia praktyczne /zgodnie z porozumieniem o programie zajęć/

 • Czas wolny

 • Wypełnianie dziennika praktyk

 • Praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja - godz. 19.00

 

Wtorek

 • Zapoznanie z harmonogramem dnia i przygotowanie stanowiska pracy

 • Asystowanie przy sporządzaniu dokumentacji potwierdzającej sprzedaż usługi turystycznej

 • Obserwowanie postaw, wyglądu i stosowanego słownictwa w obsłudze turysty

 • Czas wolny

 • Wypełnianie dziennika praktyk

 • Praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja - godz. 19.00

 

Środa

 

 • Zapoznanie z harmonogramem dnia i przygotowanie stanowiska pracy

 • Ćwiczenie nawyków poprzedniego dnia

 • Porządkowanie miejsca pracy

 • Czas wolny

 • Wypełnianie dziennika praktyk

 • Praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja - godz. 19.00

 

Czwartek

 • Zapoznanie z harmonogramem dnia i przygotowanie stanowiska pracy

 • Przygotowanie stanowiska pracy

 • Asystowanie przy obsłudze kasy fiskalnej i czytnika kart płatniczych

 • Obserwowanie postaw, wyglądu i stosowanego słownictwa w obsłudze turysty

 • Czas wolny

 • Wypełnianie dziennika praktyk

 • Praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja - godz. 19.00

 

Piątek

 • Zapoznanie z harmonogramem dnia i przygotowanie stanowiska pracy

 • Ćwiczenie nawyków z poprzedniego dnia

 • Prace porządkowe -polerowanie, nabłyszczanie

 • Spotkanie z opiekunem i przedstawicielem YIT podsumowujące pierwszy tydzień pobytu

 • Kolacja - godz. 19.00

 • Monitoring pobytu w rodzinach goszczących

Sobota

 • Realizacja programu kulturowego

 • Praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja - godz. 19.00

Niedziela

 • Spotkanie z opiekunem, kontrola dzienników

 • Praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja - godz. 19.00

Tydzień 4 -udzielanie informacji turystycznej

Dzień

9:00 – 17:00

Popołudnie

  

Poniedziałek

 • Uczestnicy omawiają z mentorem plan pracy

 • Zapoznanie się z obowiązkami

 • Asystowanie przy rezerwacji dla gości indywidualnych i/lub grupowych

 • Nauka organizacji stanowiska pracy

 • Obserwowanie postaw, wyglądu i stosowanego słownictwa w obsłudze turysty

 • Czas wolny

 • Wypełnianie dziennika praktyk

 • Praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja - godz. 19.00

  

Wtorek

 • Zapoznanie z harmonogramem dnia i przygotowanie stanowiska pracy

 • Asystowanie przy udzielaniu informacji turystycznej

 • Przygotowanie bazy danych informacji turystycznej

 • Zapoznanie się z przekazem informacji turystycznych

 • Obserwowanie postaw, wyglądu i stosowanego słownictwa w obsłudze turysty

 • Czas wolny

 • Wypełnianie dziennika praktyk

 • Praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja - godz. 19.00

 

Środa

 • Zapoznanie z harmonogramem dnia i przygotowanie stanowiska pracy

 • Asystowanie przy sporządzaniu dokumentacji związanej z rezerwacją usług

 • Ćwiczenie nawyków z poprzedniego dnia

 • obserwowanie postaw, wyglądu i stosowanego słownictwa w obsłudze klienta

 • Czas wolny

 • Wypełnianie dziennika praktyk

 • Praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja - godz. 19.00

  

Czwartek

 • Zapoznanie z harmonogramem dnia i przygotowanie stanowiska pracy

 • Asystowanie przy sprzedaży usług dodatkowych

 • Asystowanie przy tworzeniu bazy danych ofert

 • Obserwowanie postaw, wyglądu i stosowanego słownictwa w obsłudze gościa hotelowego

 • Czas wolny

 • Wypełnianie dziennika praktyk

 • Praca nad językiem na platformie OLS

 • Kolacja - godz. 19.00

 

 

Piątek

 • Zapoznanie z harmonogramem dnia i przygotowanie stanowiska pracy

 • Ćwiczenie nawyków w obsłudze klienta

 • Ewaluacja praktyki zawodowej

 • Wymiana doświadczeń

 • Podsumowanie i ocena realizacji założonych celów stażu, realizacji programu kulturowego

 • Wypełnienie ankiet ewaluacyjnych

 • Spotkanie z opiekunem i przedstawicielem YIT podsumowujące ostatni tydzień pobytu.

 • Ewaluacja pobytu w rodzinach goszczących

 • Kolacja - godz. 19.00

Sobota

 • Czas wolny

 • Kolacja - godz. 19.00

Niedziela

 • Wylot do Polski

 

RST logoEU flag Erasmus vect POS

Sprawozdanie z rekrutacji uczniów do pierwszej grupy praktyk w Irlandii w ramach Projektu Erasmus+

"Praktyczne kształcenie mistrzów na turystycznym rynku pracy"

 

W dniu 20.06.2017 komisja rekrutacyjna w składzie:

 

Beata Dreszer-przewodnicząca

Teresa Nowicka – członek komisji

Barbara Szeliga – członek komisji

Justyna Spychała – przedstawiciel Rady Rodziców

 

przeprowadziła pierwszy etap rekrutacji chętnych do wyjazdu na 4 tygodniowe praktyki uczniów Regionalnej Szkoły Turystycznej

Wpłynęło 36 podań od uczniów z klas 1-3, ze wszystkich kierunków kształcenia.

Do drugiego etapu rekrutacji zakwalifikowało się 20 osób, z których do wyjazdu zagranicznego zostanie wybranych 14 osób.

W dniu 21.06.2017 o godzinie 9.00, w sali medialnej szkoły odbędzie się spotkanie komisji z 20 uczniów wytypowanych w pierwszym terminie rekrutacji.

 

Poniżej kilka fotek z przebiegu rekrutacji:

 

zmSAM 3988

 

zmSAM 3990

 

zmSAM 3991

 

zmSAM 3992

 

zmSAM 3993

 

zmSAM 3995

 

zmSAM 3996

 

zmSAM 3997

 

zmSAM 3998

 

zmSAM 3999

 

zmSAM 4004

 

zmSAM 4005

 

zmSAM 4006

 

zmSAM 4007

 

 

RST logoEU flag Erasmus vect POS

 

„Praktyczne kształcenie mistrzów na turystycznym rynku pracy”

Erasmus+ 4-tygodniowe praktyki zawodowe w IRLANDII!!!

Rekrutacja dla techników hotelarstwa, techników żywienia i usług gastronomicznych

oraz techników obsługi turystycznej.

Zapraszamy wszystkich chętnych uczniów i uczennice Regionalnej Szkoły Turystycznej w Polanicy-Zdroju do udziału w projekcie finansowanym przez Unię Europejską z funduszy ERASMUS+ „ Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego”.

Wspólnie z partnerem z Irlandii przygotowaliśmy dla WAS program praktyk zawodowych w hotelach, restauracjach, biurach podróży i informacji turystycznej w miejscowościach nadmorskich w południowo-zachodniej Irlandii.

Praktyki odbędą się w czterech terminach:

 1. styczeń 2018

 2. maj 2018

 3. październik 2018

Rozpoczynamy nabór na pierwszy termin 14 styczeń – 11 luty2018

Z uwagi na to, że 15 i 16 czerwca są wolne musimy przyspieszyć działania!

Proszę czytajcie informacje zamieszczane systematycznie na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce Projekty europejskie ERASMUS+, na fanpagu FACEBOOKa „Praktyki w hotelach …..” lub na tablicy ogłoszeniowej ERASMUS+ (pierwsze piętro obok klasy 203).

Koordynator Projektu

Barbara Szeliga

Harmonogram działań:

Składanie wypełnionych deklaracji uczestnictwa (dostępnych na stronie internetowej szkoły w zakładce Projekty europejskie ERASMUS+ lub u Barbary Szeligi)

do 13.06.2017 na ręce Pani Teresy Nowickiej,

lub pani Barbary Szeligi

lub w sekretariacie szkoły

Składanie dokumentacji potwierdzającej Wasze umiejętności i zaangażowanie w swój rozwój zawodowy zgodnie z wymogami w Procedurze Rekrutacji Załącznik nr 2 (prosimy o estetyczne, podpisane i zapakowane w teczkę dokumenty)

do 19.06.2017 na ręce Pani Teresy Nowickiej,

lub pani Barbary Szeligi

Posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej, oceniającej kandydatów według kryteriów Załącznika nr 2

20.06.2017

Wyłonienie 20 kandydatów do wyjazdu -informacja zostanie umieszczona na stronie internetowej szkoły i na tablicy informacyjnej projektu

20.06.2017

Rozmowa kwalifikacyjna

21.06.2017

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych oraz listy rezerwowej

21.06.2017

Możliwość odwołania od decyzji Komisji w formie pisemnej z podaniem przyczyny reklamacji

Do 28.06.2017

na ręce Dyrektora Szkoły

Rozpatrzenie przez Dyrektora Szkoły reklamacji

Do 30.06.2017

Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych oraz listy rezerwowej

01.07.2017

na stronie internetowej szkoły w zakładce Projekty europejskie ERASMUS+

Spotkanie organizacyjne z rodzicami i uczniami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie; potwierdzenie udziału w projekcie

03.07.2017 godzina 17.00

Podpisywanie umów

Sierpień 2017 im szybciej podpiszemy umowy tym będziemy mogli taniej kupić bilety lotnicze

Kursy przygotowawcze do wyjazdu

Wrzesień 2017

Wyjazd

14 styczeń 2018

Powrót

11 lutego 2018

Przedstawienie prezentacji i rozliczenie dzienników praktyk oraz ewaluacja

Do 22 marca 2018

Udział w uroczystej Gali podsumowującej projekt

Marzec 2019

JSN Vintage is designed by JoomlaShine.com